Kristna hjälper kristna följa Jesus

Mark Dever förklarar hur viktigt det är att vi hjälper andra att följa Jesus och inte bara fokuserar på oss själva. Detta är något som måste genomsyra både individen och församlingen.

Om vi verkligen vill växa som kristna
så måste vi fundera på hur vi kan hjälpa andra att växa.
Om du säger till mig “Mark, jag följer Jesus,
men jag hjälper ingen annan att följa Jesus”.
Då vet jag inte vad du menar när du säger att du följer Jesus.
Hur kan du följa Jesus, utan att evangelisera
eller lärjungaträna, att arbeta för att hjälpa andra att följa Jesus?
En sund församling kännetecknas av medlemmar som själva följer Jesus,
men de hänger sig också åt att hjälpa andra att följa Jesus.
Jag vet inte vilken nytestamentlig vers du tänker på angående detta,
men den jag tänker på är 2 Tim 2:2, där Paulus säger till Timoteus:
“Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro
åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra”.
Vi vill se människor växa i Jesus. Ett sätt vi gör det på
är att hjälpa dem som vänder sig till Jesus att själva hjälpa andra.
Det är det som församlingen borde bli bäst på att göra.
Det är det vi blev skapade till.
Jag undrar om ni tänkt på hur församlingen
specifikt ska vara den naturliga arenan för lärjungaträning.