Måste alla kristna vara medlemmar i en lokal församling – Brian Davis

Brian Davis förklarar vikten av att alla som har möjlighet ska vara medlemmar i en lokal församling.

Måste alla kristna vara medlemmar i en lokal församling?
Måste alla kristna vara medlemmar i en lokal församling?
Vanligtvis, där det är möjligt: Ja.
Vi kan tänka på situationer eller sammanhang
där det på grund av fientlighet eller avsaknad av andra kristna
inte finns en församling, men de kan vara kristna ändå.
Under normala omständigheter där det inte finns förhinder
bör kristna vara medlemmar i en församling.
Det är Jesu idé för att ta hand om varandra,
vilket i princip är vad Nya testamentet handlar om.
Det är Jesus som förklarar vad han menar med
“älska varandra så som jag har älskat er.”
För att kunna göra det måste det finnas klarhet, definition, närhet,
regelbundenhet, identifiering och gemensam ansvarighet.
Det är det vi tror församlingen är.
Denna gemenskap som är skapad av Gud, markerad av Gud, intagen av Gud,
bevarad av Gud, buren av Gud och instruerad av Guds ord
som är fylld av människor som har kommit till tro på Gud.
Så om en kristen inte vill vara del av en församling
då är det något som är främmande för Bibeln.
En kristen som inte vill vara del av Kristi kropp.
Om Jesus såg på Paulus som förföljde honom,
och frågar “Varför förföljer du mig?”,
då kan vi vända på det och säga att om en kristen
försöker undvika församlingen så skulle Jesus se på dem och säga
“Varför undviker du mig?”
Så det är främmande för Nya testamentet
att en kristen inte vill vara medlem i en församling.
Det leder åtminstone till att vi undrar om de blivit frälsta
om de undviker att vara medlem i en församling där det är möjligt.
Det är något de måste bli instruerade om, inbjudna och uppmuntrade till.

Publicerad med tillstånd av 9Marks
Copyright 2020 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org