Predika Kristus från Gamla testamentet med Phil Ryken

“Om du verkligen har satt dig in i Gamla testamentet så ger det dig ett sammanhang där du förstår frälsningshistorien på ett kristuscentrerat sätt.”

Mark Mellinger frågar Phil Ryken, rektor på Wheaton College, om hur man predikar Kristus från Gamla testamentet.

 

 

Välkomna till ett samtal om att predika Kristus från Gamla testamentet.
Jag är Mark Mellinger med The Gospel Coalition och med mig har jag-
-Dr. Philip Ryken, rektor på Wheaton College. Gott att ha dig här!
Gott att tala med dig, särskilt om ett härligt ämne som detta!
Det är ett bra ämne eftersom det är centralt för bra förkunnelse.
Kan vi verkligen finna Kristus i hela Gamla testamentet – även stamtavlorna-
-berättelserna och vishetslitteraturen?
Det kan vi absolut och nyckeln till detta är predikan Jesus håller på-
-påskdagen när Han går med lärjungarna och förklarar vad som står i hela-
-Skriften om Honom, Hans lidande och död – och i slutändan Evangeliets-
-förkunnelse för alla folk.
Det är inte bara en del av GT – det är Mose, profeterna-
-vishetslitteraturen – allt.
Förklara då hur vi kan se Honom i profeterna och vishetslitteraturen-
-det kan ju ta tid, men skrapa lite på ytan.
En utgångspunkt, särskilt för en som just börjat predika, är att först-
-se på vad Nya testamentet säger om Gamla testamentet.
Minst 40 procent av Nya testamentet citerar eller anspelar på det Gamla.
Nya testamentet använder alltså Gamla testamentet hela tiden.
En annan nyckel för mig är att se vad som händer profeterna, prästerna-
-och kungarna i Gamla testamentet, eftersom Jesus är uppfyllelsen av alla-
-dessa profetior.
När vi ser dessas misslyckanden ser vi behovet av en Frälsare-
-och när de är goda exempel på dygd ser vi att Jesus är det ännu mer.
Nästan alla sidor i Nya testamentet säger någonting om dessa ämbeten.
Hur undviker vi att hitta Kristus där Han inte är?
Kanske inte bästa sättet att uttrycka det, men du förstår nog vad jag menar.
Hur undviker vi att felaktigt knyta en passage till Kristus?
Det är en möjlig fallgrop och en del predikanter blir förutsägbara.
De hittar alltid Kristus på samma sätt och ibland hakar de upp sig på-
-detaljer som inte har någon kristologisk betydelse.
Det är en konst och det finns en del principer att följa.
Huvudprincipen är: Ju mer du förstår Gamla testamentet, dess kontext-
-vad som sker symboliskt, frälsningsmässigt, vem Gud är.
Om du verkligen har satt dig in i Gamla testamentet så ger det dig ett-
-sammanhang där du förstår frälsningshistorien på ett kristuscentrerat sätt.
Är det svårare att hitta tillämpningar i gammaltestamentliga passager?
Det beror helt på. Jag gillar det Paulus gör i 1 Kor 10.
Han talar om uttåget ur Egypten, vandringen genom Röda havet-
-och hur de fick vatten ur klippan. Då säger han att klippan var Kristus.
Han predikar utifrån Gamla testamentet på ett kristuscentrerat sätt.
Sedan säger han att dessa saker skedde med dem som exempel för oss!
Det här visar att det är rätt att förstå GT på ett praktiskt sätt.
Man lär sig så mycket om att lita på Gud, om vad man ska och inte ska göra-
-och vad avgudadyrkan har för konsekvenser.
Man kan få tillämpningar från varje sida i Gamla testamentet.
Du håller alltså med Bryan Chapell i hans fokus på det fallna tillståndet-
-i att sätta ihop en predikan: allt i Bibeln säger oss någonting om-
-frälsningen och om Gud som förser.
Ja, det fallna tillståndet och Guds löfte finns på varje sida i Bibeln.
Absolut. Vi kan predika utifrån Gamla testamentet på ett kristuscentrerat-
-sätt, på ett frälsningshistoriskt sätt, men även på ett praktiskt sätt.
Den evangeliska kristenheten verkar historiskt ha fokuserat alltför mycket-
-på att predika och undervisa utifrån Nya testamentet.
Det är förståeligt i viss mån, men ser du någon ändring på detta?
Börjar man vilja gå tillbaka till Gamla testamentet? Vill dina elever det?
Visst finns det ett intresse för Gamla testamentet.
Ett sätt att mäta detta är att titta på försäljningssiffrorna till-
-bibelkommentarer. Jag har en vän som har en lista över alla kommentarer-
-till alla serier, och det mesta är Nya testamentet.
Vi har fortfarande lång väg att gå.
Jag ser det som att Gamla testamentet hjälper mig se Kristus på-
-sätt jag inte hade sett Honom annars.
Jag kan ge 31 skäl att predika från Gamla testamentet, men en av dem är att-
-det gör att vi kan predika Kristus på nya sätt.
Du blir styrkt i förtroendet för och kärleken till Honom?
Absolut!
Det är ett värdigt mål. Dr. Philip Ryken, tack så mycket!
Tack, Mark!