Länderna där det är farligast att vara kristen 2020

Länderna där det är farligast att vara kristen 2020

Runtom i världen upplever mer än 260 miljoner kristna – en av åtta – svår förföljelse, bara för att de följer Jesus.

De senaste 28 åren har Open Doors World Watch List erbjudit en global lista över länder där mänskliga och religiösa rättigheter åsidosätts och länder som är mest sårbara för oroligheter eller destabilisering.

Under rapporteringsperioden för World Watch List 2020 blev i de 50 värsta länderna totalt 9 488 kyrkor eller kristna byggnader attackerade; 3 711 kristna blev frihetsberövade utan rättegång, anhållna, dömda eller fängslade; och 2 983 kristna dödades av trosrelaterade anledningar. I snitt dödades alltså 8 kristna varje dag.

1. Nordkorea

Typ av förföljelse: Kommunistiskt eller postkommunistiskt förtryck.

Uppskattat antal kristna: 300 000

Hur kristna lider: “Om nordkoreanska kristna blir upptäckta, deporteras de som politiska brottslingar till arbetsläger eller till och med dödade på fläcken. Förföljelsen av kristna i Nordkorea är extrem och drivs av staten. Det är nästan omöjligt för kristna att samlas till gudstjänst om det inte görs helt i hemlighet.”

Böneämne: “Be för uthållighet och mod för de kristna som lider just nu i arbetsläger runtom i Nordkorea.”

2. Afghanistan

Typ av förföljelse: Etniska motsättningar

Uppskattat antal kristna: Tusentals

Hur kristna lider: “Afghanistan är ett stamsamhälle och lojalitet till släkten, klanen eller stammen är extremt viktig. I ett islamiskt samhälle är det olagligt för en afghan att lämna islam. Landet utmanas allt mer av militanta islamister; talibanerna kontrollerar eller strider om fler och fler områden; och IS-anslutna grupper ger sig på minoriteter. De som beslutar sig för att följa Jesus gör det i hemlighet.”

Böneämne: “Islamiska republiken Afghanistan tillåter inte konvertering från islam. Be att landets ledarskap och lokala ledare mjuknar.”

3. Somalia

Typ av förföljelse: Islamiskt förtryck

Uppskattat antal kristna: Några hundra

Hur kristna lider: “Somalia är fortfarande fast i inbördeskrig, klanmotsättningar och våldsam islamisk militans. Att konvertera till kristendomen betraktas som ett svek mot den somaliska familjen och klanen. De somalier som misstänks ha konverterat, trakasseras, hotas och till och med dödas av familjemedlemmar och klanledare.”

Böneämne: “Be för somaliska kristna som ofta måste gömma sin tro för att överleva. Be att de ska få mod och hopp mitt i extrem förföljelse.”

4. Libyen

Typ av förföljelse: Islamiskt förtryck

Uppskattat antal kristna: 36 200

Hur kristna lider: “Avsaknaden av en centralregering som kan upprätthålla lag och ordning bidrar till de extrema nivåerna av tryck för medborgare och kyrkor. Libyska kristna med muslimsk bakgrund möter våldsamma och intensiva påtryckningar från familj och omgivning att avsäga sig sin tro.”

Böneämne: “Be för beskydd över migrantarbetare i Libyen, särskilt för dem som är kristna och möter dubbel förföljelse.”

5. Pakistan

Typ av förföljelse: Islamiskt förtryck

Uppskattat antal kristna: 4 015 000

Hur kristna lider: “Historiska kyrkor har relativ frihet att fira gudstjänst, men de är strängt bevakade och blir ofta måltavlor för extremistattacker – den senaste inträffade i december 2017. Kristna kyrkor som är aktiva i evangelisation och ungdomsarbete utsätts för mer förföljelse. I allmänhet betraktas kristna som andra klassens medborgare.”

Böneämne: ”Be för kristna som anklagas under hädelselagar. Be att Gud ska ge dem styrka och hopp under deras prövningar – och att rättvisan ska segra.”

6. Eritrea

Typ av förföljelse: Kristen samfundsprotektionism

Uppskattat antal kristna: 2 492 000

Hur kristna lider: ”Den auktoritära regimen under president Afwerki har gjort sig skyldig till massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet mot kristna. Kristna som inte är medlemmar i statligt godkända kyrkor betraktas som agenter från väst och ett hot mot staten. Hundratals kristna som är medlemmar i oregistrerade kyrkor sitter i fängelse; en del har suttit fängslade i över ett decennium.”

Böneämne: ”Be om uthållighet för bröder och systrar som sitter i fängelse under fruktansvärda förhållanden, och be att Gud ska ge dem uthållighet i tron.”

7. Sudan

Typ av förföljelse: Islamiskt förtryck

Uppskattat antal kristna: 1 963 000

Hur kristna lider: ”Sudans nuvarande politiska kaos har försatt kristna i ingenmansland. Sydsudans utbrytning 2011 har också gjort att de kristna är mer utsatta när islamiska konservativa i Sudan nu driver på för en shariastat. På sistone har regeringen arresterat eller hotat många kristna ledare och många kyrkor har rivits.”

Böneämne: “Be för nyomvända kristna, att de ska stå starka och få tillgång till biblar och lärjungaträning.”

8. Jemen

Typ av förföljelse: Islamiskt förtryck

Uppskattat antal kristna: Några tusen

Hur kristna lider: ”Det pågående inbördeskriget i Jemen har skapat en av de värsta humanitära kriserna på senare tid, vilket gör den redan svåra situationen för kristna ännu svårare. Kriget har gjort det möjligt för radikala islamiska grupper att utöka sin verksamhet i vissa områden, vilket har lett till att kristna frihetsberövas och dödas.”

Böneämne: ”Be för fred i Jemen då inbördeskriget fortsätter och gör kristna utsatta.”

9. Iran

Typ av förföljelse: Islamiskt förtryck

Uppskattat antal kristna: 800 000

Hur kristna lider: ”Det iranska samhället styrs av islamisk lag, vilket innebär att rättigheter och yrkesmässiga möjligheter för kristna är kraftigt begränsade. Det är förbjudet för kristna att dela sin tro med icke-kristna i Iran och det är olagligt att producera kristen litteratur eller fira gudstjänst på farsi.”

Böneämne: ”Be för Guds beskydd över de hemliga troende som möts i husförsamlingar och att de ska vara trogna vittnen inför den omgivande kulturen.”

10. Indien

Typ av förföljelse: Religiös nationalism

Uppskattat antal kristna: 66 194 000

Hur kristna lider: ”Sedan det nu styrande partiet tog makten 2014 har incidenter mot kristna ökat och radikala hinduer attackerar ofta kristna med få eller inga konsekvenser. De hinduiska nationalisterna menar att är man indier är man hindu, så all annan tro – inklusive kristendomen – betraktas som oindisk.”

Böneämne: “Be om Guds makt och beskydd över kristna när de predikar evangeliet där det är förbjudet att konvertera.”

 

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.