Vad har lärjungaskapet för roll i församlingen?

“Församlingen måste ta sitt ansvar och bejaka sin roll i lärjungaskapet, och ta på allvar att hjälpa medlemmarna – både som individer och församling – i sitt ansvar att uppmuntra kroppens lemmar i tro och lydnad.”

Mike Bullmore talar om lärjungaskapets roll i församlingen.

 

 

VAD HAR LÄRJUNGASKAPET FÖR ROLL I FÖRSAMLINGEN?
Lärjungaskapets roll i den lokala församlingen måste-
-åtminstone ligga högt på prioritetslistan.
När vi läser om varför och hur Gud lagt upp församlingen, i Nya testamentet-
-ser vi hur det så ofta talas om att växa och mogna.
Att växa som kristen är inte ett enskilt, utan gemensamt, projekt.
Vi behöver varandra. Guds godhet ligger inte bara i att frälsa oss.
Han räddar oss inte från drunkning för att sen låta oss huttra på stranden.
Nej, Han placerar oss i en församlingskropp så att vi kan växa och frodas.
Paulus talar i Efesierbrevet 4 om församlingskroppens roll och vikt.
Hur alla kroppens lemmar ska växa till sig – lära känna Gud bättre, kunna-
-undvika falsk lära, lära oss använda våra gåvor.
Allt detta sker i den lokala församlingen, så att alla lemmar uppmuntras-
-att växa. Och det är så jag förstår lärjungaskapet – att växa i tron och-
-i lydnaden till Kristus.
Församlingen måste alltså ta sitt ansvar och bejaka sin roll-
-i lärjungaskapet, och ta på allvar att hjälpa medlemmarna – både som-
-individer och församling, i sitt ansvar att uppmuntra kroppens lemmar-
-i tro och lydnad.