Leva så som han levde (Charles Spurgeon)

Leva så som han levde (Charles Spurgeon)

Att själv leva så som han levde.
1 Joh 2:6

Varför ska kristna efterlikna Kristus? De ska göra det för sin egen skull. Om de vill må bra till själen – om de vill undfly syndens sjukdom och åtnjuta vigören hos växande god karaktär – låt Jesus vara deras förebild.

För sin egen glädjes skull, om de vill dricka lagrade, klarade viner; om de vill åtnjuta helig och lycklig gemenskap med Jesus; om de vill bli lyfta över den här världens omsorger och bekymmer: Låt dem leva så som Han levde. Det finns ingenting som kan hjälpa dig vandra till himlen i lika god takt, som att bära Jesu avbild på ditt hjärta, som styr alla dess rörelser.

Det är då, när den helige Andes kraft gör att du kan vandra med Jesus i samma fotspår som Honom, som du blir som lyckligast och mest igenkänd som Guds barn. Petrus är både osäker och olustig till mods när han är långt borta.

Sedan, för religionens skull, sök vara lik Jesus. Ah! stackars religion, du har blivit svårt beskjuten av grymma fiender, men du har inte blivit skadad hälften så illa av dina fiender som av dina vänner. Vem gjorde de såren i gudfruktighetens vackra hand? Det var bekännaren som använde hyckleriets dolk.

Den man som under falska förespeglingar tar sig in i fållan, och inte är någonting annat än en varg i fårakläder, oroar flocken mer än lejonet utanför. Det finns inget vapen som är hälften så dödligt som judaskyssen. Bekännelser som inte håller gör mer skada för evangeliet än den fnissande kritikern eller den otroende.

Men särskilt för Kristi egen skull ska du följa Hans exempel. Kristen, älskar du din Frälsare? Är Hans namn dyrbart för dig? Ligger Hans sak dig varmt om hjärtat? Vill du se världens riken bli Hans? Är det din önskan att Han ska bli ärad? Längtar du efter att själar blir vunna för Honom? Om så är fallet: efterlikna Jesus; var ett ”Kristusbrev, känt och läst av alla människor.”