Ligon Duncan om Andra Samuelsboken 7

Ligon Duncan berättar om varför Andra Samuelsboken 7 är ett av hans favoritstycken i Bibeln. Detta stycke handlar om att David vill bygga ett hus åt Herren.

2 Sam 7 är ett av mina favoritstycken i Bibeln.
Det är stycket där David berättar för sin gode vän och profet Natan
att han vill bygga ett hus åt Herren.
Kom ihåg vad som har kommit innan detta stycke,
David har blivit kung, norra och södra kungarikena, eller stammarna,
har blivit enade under Davids styre.
Han har fått fred med alla Israels fiender, speciellt filistéerna.
Förbundsarken har tagits till Israel och så förenat huvudstaden
med det ställe där Gud tillbeds i Israel.
Så det är ett väldigt viktigt kapitel.
I sammanhanget är David i sitt cederpalats
och funderar och inser att förbundsarken,
denna makalösa möbel som representerar Guds närvaro hos sitt folk,
fortfarande är i tabernaklet, i tältet som det blev förflyttat i
ända från tiden när Moses skapade den.
David inser att han, kungen, inte alls är lika viktig som Gud,
Gud är betydligt viktigare än honom.
Han borde inte vara i ett palats medan förbundsarken är i ett tält.
När vi tänker på tabernaklet så är det ett stort tält, ett vackert tält,
designen är väldigt utarbetad, det är ett dyrt tält, men det är ett tält.
David säger att förbundsarken inte borde vara i ett tält
medan han är i ett palats.
Det finns en vacker ordlek i stycket,
David säger “Jag ska bygga ett hus åt Gud eftersom förbundsarken
inte borde vara i ett tält när jag är i ett hus, ett palats.
Så jag ska bygga ett hus, ett tempel, åt Gud, för förbundsarken
borde inte vara i ett tält när jag är i ett hus som är ett palats.”
Vad som händer är så klart att Gud kommer till Natan och säger:
“Natan, säg åt David att han inte ska bygga ett tempel åt mig,
utan säg till honom att jag ska bygga ett hus åt honom.”
Lägg märke till ordleken David säger:
“Jag ska bygga ett hus åt Gud eftersom jag är i ett vackert hus,
så förbundsarken måste vara i ett vackert hus.”
Men Gud säger: “Nej David, du ska inte bygga ett hus åt mig,
jag ska bygga ett hus åt dig”, vilket betyder en dynasti.
Han ska ge honom ett kungarike och arvingar, ättlingar,
som ska regera på hans tron.
Talet som Gud ger Natan är väldigt rörande. Han säger:
“Låt mig fråga dig något Natan.
När mitt folk vandrade i öknen och bodde i tält, var var jag?
Jag var i ett tält mitt ibland dem.”
Bilden av Guds närvaro bland sitt folk, som en pilgrim, nomad, i ett tält,
är en underbar bild av Guds nedlåtenhet.
Man behöver inte vänta till Jesu inkarnation
för att se Gud närma sig sitt folk.
Det är ett av de vackraste styckena i Bibeln.
Vad som händer i nästa stycke är att Gud talar
ett förbundslöfte till kung David.
Han lovar att han ska plantera hans folk i landet och att han ska göra
så att Davids ättlingar styr på tronen för evigt.
Det är väldigt viktigt, för det blir
den stora teologiska krisen i slutet av Gamla testamentet.
För vad händer?
Israels barn drivs på landsflykt så att de inte längre är i landet.
Den Davidiska linjen får ett slut, de drivs till landsflykt och blir fångar.
Så Guds folk säger: “Har Guds löften misslyckats?
Gud sa att vi alltid skulle vara i landet, nu är vi landsförvisade.
Gud sa att David alltid skulle ha en kung på tronen,
men nu finns det ingen ur Davids släkt på tronen efter 400 år på tronen.
Har Guds löften misslyckats?”
Hela slutet av Gamla testamentet svarar på den frågan
och det stora svaret ges i Jer 31:31–34 där ett nytt förbund profeteras.
Och missa inte allt snack om kungen i evangelierna
och sättet som evangelierna vittnar om att Jesus är kung.
Han är den Davidiska kungen som kommer att uppfylla alla Guds löften till David.
Så 2 Sam 7 förbereder oss verkligen, så att vi förstår Jesu person och verk
och det kungarike han förde med sig, bättre än någonsin tidigare!

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition