Lydnad i kärlek

Ords_31v30svav Charo Washer

Vi kristna kvinnor har blivit välsignade på så många olika sätt. När vi först kom till Kristus fick vi försäkran om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Vi vet att vi en gång för alla blivit köpta av Lammets blod och gjorts rena. När vi så vandrar med Kristus börjar vi förstå att Gud är mer än villig att ta hand om oss och att han vill ha vår lydnad – dels som bevis på att vi älskar honom; men det är även för vårt eget bästa.

Vi kommer inte långt på vår färd förrän vi får en av de allra viktigaste instruktionerna för hur vi ska mogna – Matt 6:33: “Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” Utifrån denna princip kan vi lära känna honom, glädjas i honom och söka honom i allt som har att göra med ett helgat liv och tillväxt i vår ställning i Kristus. Vi får också lära oss att vi ska få “allt det andra” (arbete, framtid, planer, hem, ägodelar – ja, även en make) från vår välvillige och suveräne Faders hand. Han tar hand om allt, och vi ser till att ge honom all prioritet.

Av alla de välsignelser Gud vill översålla våra liv med, är en av de allra viktigaste en kristen man. Ändå kan inte många kvinnor, som litar på Gud i så mycket annat, lita på honom just i denna så pass viktiga sak. Vi följer vårt hjärta, som är hemskt ont och bedrägligt. Vi följer den väg vi tror är rätt, och ändå leder den till döden. Vi följer världen och finner att vi blivit bedragna.

I 2 Kor 6:14 sätter Gud en kärleksfull, beskyddande gräns för varje ogift troende, som kan sammanfattas med bara några få ord: “Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror.” Gud säger inte bara “nej” till det här som så ofta förekommer i kyrkan idag, utan han fortsätter även med att ge bilder på varför det inte finns någonting gemensamt mellan ljus och mörker, mellan Gud och Belial, mellan hans tempel och avgudar. Rent ut sagt: Den allra viktigaste ingrediensen som saknas i en relation mellan en kristen och en icke-troende är GUD.

Gud vill vara i centrum för allt vi gör och han längtar efter att ge oss sitt bästa i sin tid. Han har huggit in vissa principer i sten som vi ska följa för att få uppleva hans överflöd och glädje. Vi måste förstå att ensamhet, brist på självbehärskning, brist på kristna kandidater eller någon annan omständighet aldrig är en ursäkt för att ha en relation med en icke-troende. Gud kan fylla varje tomrum i oss och han kan ge oss nåden att stå och vänta på det som han förbereder.

Berättelsen med Josef och Potifars hustru är ett underbart exempel på en viktig biblisk princip som unga kristna kvinnor måste ta till sig. Fly från alla sorters frestelser och synder! När du känner dig attraherad av någon som inte är troende måste du fly ifrån dennes sällskap och alla tillfällen som kan ge ditt bedrägliga hjärta en chans att ursäkta dina känslor. Du får inte resonera, analysera situationen eller tro att du kan behärska dig själv på något sätt. Du måste bara fly från synden. Du måste be Gud om nåd att förbli i lydnaden och du får även be andra pålitliga kristna att be för dig och hjälpa dig att stå emot frestelsen. Kom ihåg att Gud vet hur mycket av varje sorts frestelse vi kan stå emot. Han kommer inte låta frestelsen gå så långt att det blir omöjligt att vinna seger (1 Kor 10:13).

Gud bryr sig om alla våra behov, han känner våra hjärtan och gläder sig åt våra böner. Om vi önskar få en make måste vi be och lägga fram detta för Gud. Vi måste låta Honom svara på våra böner i Hans tid. Det är bara när vi ber, men sedan handlar efter vårt bedrägliga omdöme som vi blir insnärjda i synd och visar att vi egentligen inte tror att Gud kan ge oss vad vi behöver. Gud vill att den kristna kvinnan har en man som är en återspegling av vem han är och en man som inspirerar henne att bli allt vad hon kan bli till HANS ära. En man som hon kan visa samma vördnad för som Herren själv. Gud har satt mannen till att vara hemmets kärleksfulla, andliga huvud och kvinnan till att vara den underordnade medhjälparen och sällskapet. Om någon av dem inte intar sin rätta position blir Gud inte ärad genom relationen och de kommer båda att lida. Om en man eller kvinna medvetet kliver över denna gräns kommer deras dagliga gemenskap med Gud att brista och de kommer att gå miste om den frid och glädje som de annars skulle ha fått av honom.