Vad är människofruktan och varför är det så farligt?

Ed Welch – biblisk själavårdare och fakultetsmedlem på Christian Counseling & Education Foundation – om vad människofruktan är och varför det är så farligt.