Mark Devers hälsning till Sveriges kristna

Mark Dever skickar en hälsning till Sveriges kristna och pratar om de två böckerna från 9 Marks som blivit översatta till svenska:

“Vad är Evangeliet?” av Greg Gilbert
“En sund församling” av Mark Dever

Böckerna kan köpas här.

 

 

Mark Dever här på Gospel Coalition-|konferensen i Orlando, Florida 2015.
Jag har fått två exemplar av 9 Marks’ böcker som getts ut på svenska.
Först Greg Gilberts “Vad är evangeliet?” – ett underbart återgivande av de-
-goda nyheterna om Jesus Kristus. Jag har känt Greg sedan han var student.
Han är en trogen pastor och jag är glad att denna nu finns på svenska.
Och min bok “En sund församling”. Så du har kommit till tro på de-
-goda nyheterna om Jesus Kristus. Vad gör man sedan?
Jo, Jesus bestämde att Hans efterföljare ska organisera sig-
-i lokala församlingar. Hur vet man hur en församling ska vara?
Den här lilla boken försöker visa från Bibeln hur en församling ska vara.
Nu finns dessa på svenska och jag ber att Gud välsignar arbetet i Sverige!