Jag är med er alla dagar (Charles Spurgeon)

Jag är med er alla dagar (Charles Spurgeon)

Jag är med er alla dagar.
Matt 28:20

Det är gott att det finns En som alltid är densamme, och som alltid är med oss. Det är gott att det finns en fast klippa bland alla böljor på livets hav. O min själ, ge inte dina affektioner åt rostiga, malätna, bortvissnande skatter, utan fäst ditt hjärta på Honom som förblir dig evigt trogen. Bygg inte ditt hus på en bedräglig världs lösa kvicksand, utan grunda dina förhoppningar på denna klippa, som kommer stå orubbligt säker, mitt ute i det fallande regnet och de dånande floderna. Min själ, jag befaller dig, samla dina skatter i det enda säkra skåpet; förvara dina juveler där du aldrig kan förlora dem.

Lägg ditt allt i Kristus; sätt alla dina affektioner på Hans person, allt ditt hopp på Hans förtjänst, all din förtröstan till Hans verksamma blod, all din glädje i Hans närvaro. Då kan du skratta åt förluster och trotsa fördärvet. Kom ihåg att alla blommor i världens trädgård vissnar i omgångar, och den dag kommer då ingenting kommer finnas kvar, förutom den svarta, kalla jorden. Dödens svarta eldsläckare kommer snart släcka ut ditt ljus.

Åh! så ljuvligt att ha solsken när stearinljuset är borta! Den mörka floden måste snart dåna emellan dig och allt du har; vig då ditt hjärta till Honom som aldrig kommer att lämna dig; anförtro dig åt Honom som ska gå med dig genom dödens flods svarta och svallande ström, och kommer föra dig säkert i land på den himmelska stranden och få dig att sitta med Honom i himlen för evigt.

Gå, du plågornas sörjande son, berätta dina hemligheter för den Vän som står dig närmare än en broder. Anförtro alla dina bekymmer åt Honom som aldrig kan tas ifrån dig, som aldrig kommer att lämna dig, och som aldrig kommer låta dig lämna Honom: ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” ”Se, jag är med er alla dagar” är nog för min själ att leva på, låt vem som än vill överge mig.