Melissa Kruger om mentorskapsrelationer mellan kvinnor

Melissa Kruger pratar om mentorskap för kvinnor, och rör frågor som hur man skaffar en mentor, hur det är att vara mentor och hur deras församling ser på mentorskap.