Michael Horton om vår roll i helgelsen

Michael Horton diskuterar vår roll i helgelsen, och hur viktigt det är att skilja den mot vår roll i pånyttfödelsen och rättfärdiggörelsen.