Min vän är för mig ett myrragömme (Charles Spurgeon)

Min vän är för mig ett myrragömme (Charles Spurgeon)

”Min vän är för mig ett myrragömme”
Höga visan 1:13

Myrra är det rätta valet av bild på Jesus med tanke på dess mycket höga värde, dess doft, dess behaglighet, dess helande, bevarande och desinficerande egenskaper och dess koppling till offer. Men varför jämförs han med ”ett myrragömme”?

För det första, för dess mängd. Han är inte en droppe, utan ett skrin fullt. Han är inte en kvist eller blomma, utan ett helt knippe. Kristus räcker till för alla mina behov; låt mig inte vara sen till att dra nytta av honom.

Vår högt älskade jämförs med ett ”gömme” för dess rikedom. I Kristus finns ju inte bara den enstaka sak du behöver, utan i ”honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”, och allt man behöver finns i honom. Ta Jesus i hans olika roller, så ser du en underbart rik variation: Profet, Präst, Kung, Make, Vän, Herde. Se honom i hans liv, död, uppståndelse, himmelsfärd, andra tillkommelse; se honom i hans dygd, mildhet, mod, självförnekelse, kärlek, trofasthet, sannfärdighet, rättfärdighet – i allt är han ett gömme fullt med dyrbarhet.

Han är ett ”myrragömme” för dess bevarande kraft – inte löst myrra som spills på golvet eller som man trampar på, utan myrra som gömts undan, bevarats i ett skrin. Vi måste värdera honom som vår bästa skatt; vi måste värdesätta hans ord och förordningar; och vi måste hålla våra tankar på honom och kunskap om honom som bakom lås och bom, så att djävulen inte kan stjäla någonting ifrån oss.

Vidare är Jesus ett ”myrragömme” för dess säregenhet. Symbolen tyder på särskiljande nåd. Före världens grund blev lagd hade han blivit reserverad åt sitt folk; och han ger sin parfym endast till de som förstår hur man kommer in i gemenskap med honom, att ha nära förbindelse med honom. Åh! välsignade folk som Herren har låtit in i sina hemligheter, och åt vilka han reserverar sig. Åh! lyckliga och glada är de som därför kan säga: ”Min vän är för mig ett myrragömme.”