Nåden och sanningen (Russell Moore, svensk text)

Russell Moore svarar på frågan “Hur kan församlingen på bästa sätt gestalta nåden utan att offra sanningen? Sanningen utan att offra nåden?”

 

 

HUR KAN FÖRSAMLINGEN PÅ BÄSTA SÄTT GESTALTA NÅDEN UTAN ATT OFFRA SANNINGEN? SANNINGEN UTAN ATT OFFRA NÅDEN?
Vi förenar nåd och sanning bäst genom att ha vår förankring i korset.
Det finns missuppfattningar både om nåd och om sanning.
Nåd ses som att tillåta allt utan att ta upp hårda eller omoderna frågor.
Sanning ses ibland som det Bibeln beskriver som stridslystnad.
Men förstår vi korset som i Rom 3 där Gud både är rättfärdig och rättfärdiggör-
-den som tror på Jesus, då kommer vi tala till människors samveten om Guds-
-rättfärdighet, om den kommande domen och om omvändelse, som ambassadörer.
Men det slutar inte med kallelsen till omvändelse.
Johannes döparen sa: “Omvänd er” OCH “Se Guds lamm som tar bort världens synd”.
Så ska vi göra. Tala till människors samveten och visa Guds måttstock.
Så kommer Gud döma. Vi säger inget de inte redan vet, Rom 2 säger att det ligger-
-inbyggt i människohjärtat. Vi tar upp det de vet, fruktar och förtränger-
-i sin orättfärdighet, som Bibeln säger. Men sedan ger vi dem de goda nyheterna.
För de som är förenade med Kristus har det värsta och bästa redan skett i Kristus.
Vi håller alltså balansen, inte med en tabell, utan med korset-
-och ser till att vi har vår förankring i Evangeliet.