När bör en församling praktisera församlingsdisciplin?

När bör en församling praktisera församlingsdisciplin?

Svaret på frågan beror på huruvida vi talar om vad Jay Adams kallar formell eller informell församlingsdisciplin. Informell församlingsdisciplin involverar privat tillrättavisning, medan formell församlingsdisciplin involverar en församlingsprocess.

1. Informell. All synd, oavsett om den är allvarlig eller inte, kan leda fram till en privat tillrättavisning mellan bröder eller systrar i tron. Det innebär inte att vi borde tillrättavisa varenda synd som en annan medlem i församlingen begår. Det betyder helt enkelt att varje synd, oavsett hur liten den är, faller inom ramen för vad två kristna kan ta upp med varandra i en privat miljö, försiktighet förutsatt.

2. Formell. Ett sätt att summera de bibliska anvisningarna är att säga att formell församlingsdisciplin krävs när det gäller uppenbar, allvarlig synd, där personen vägrar att omvända sig.

  • Synden måste vara uppenbar. Det måste vara någonting som kan ses med ögonen eller höras med öronen. Församlingar bör inte vifta med röd flagga varje gång de misstänker girighet eller högmod i någons hjärta. Det handlar inte om att hjärtats synder inte är allvarliga. Det handlar om att Herren vet att vi inte kan se någon annans hjärta och att riktiga ”hjärteproblem” så småningom i vilket fall som helst kommer upp till ytan (1 Sam 16:7; Matt 7:17; Mark 7:21).
  • För det andra måste synden vara allvarlig. Att gripa efter varje liten synd kommer förmodligen att framkalla paranoia och leda till lagiskhet i församlingslivet. Det måste i församlingens liv finnas rum för den kärlek som överskyler många synder (1 Pet 4:8). Inte varje synd bör jagas in absurdum. Vi bör tacka Gud för att han inte handlar så med oss.
  • Till sist så är formell församlingsdisciplin det lämpliga tillvägagångssättet när personen vägrar att omvända sig. Personen som är involverad i allvarlig synd har redan blivit privat konfronterad med Guds bud i Skriften, men han eller hon vägrar släppa taget om sin synd. Av allt att döma värdesätter personen synden mer än Jesus. Det enda undantaget är när synden är så pass allvarlig att man genast måste ifrågasätta om personen verkligen är en äkta kristen (se 1 Korintierbrevet 5 som exempel på detta).

Detta material har tagits från Jonathan Leemans artikel “A Church Discipline Primer”.

Copyright 2020 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org