När Gud arbetar för dig

Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. (Jesaja 40:31)

 

Det är inte riktigt vad vi skulle tro eller alls kunna föreställa oss. Det finns ingenting att jämföra med. En Gud som är så mäktig att han inte behöver någonting. En Gud som visar upp sin ära, inte genom att vi arbetar för honom, utan genom att han arbetar för oss.

John Piper förklarar i denna fyra minuters video:
 
 

Jesaja 40:31:
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.
De springer utan att mattas, de går utan att bli trötta.
Att hoppas på Herren innebär att Han kommer ge kraft.
En av de mest fantastiska sanningarna jag upptäckte då jag var 22 år var–
–att Guds storhet inte visas genom hur många slavarbetare Han har makt över.
Utan storheten visas när Han själv erbjuder att arbeta för andra.
Lite tidigare i stycket i vers 28:
Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud–
–som har skapat jordens ändar?
Han blir inte trött och utmattas inte. Där är kontrasten.
Vi utmattas inte för vi hoppas på Han som aldrig utmattas.
Poängen är att när Gud gör så att vi aldrig kan bli trötta–
–för att vi hoppats på Honom, får vi hjälpen och Han får äran.
Det finns ingen annan verklig gud som Honom.
Det står så i Jesaja 64:4:
Och aldrig har man hört om, inget öga har sett någon gud, förutom Du–
–som handlar för de som väntar på Honom.
Vår Gud handlar för de som väntar på Honom!
Andra Krönikeboken 16:9: HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han–
–med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.
Han letar inte efter arbetare åt Sig själv, utan några att arbeta för!
Apostlagärningarna 17:25: Inte låter han betjäna sig av människohänder–
–som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.
Psalm 50:15: Åkalla Mig på nödens dag, Jag räddar dig, och du ska ära Mig.
Gud visar Sin makt och ära genom att hjälpa de svaga som hoppas på Honom.
Det allra vackraste beviset på detta var ju Jesus.
Markus 10:45: Människosonen kom inte för att bli tjänad…
…utan för att tjäna och ge Sitt liv till lösen för många.
Så över hela Bibeln visar Gud Sin storhet genom att säga:
Jag är inte en gud som behöver dig, utan finns för de som förtröstar på Mig.
Kom till Människosonen som tjänade och gav Sitt liv till lösen för din synd–
–om Han får tjäna dig, ska Jag tjäna dig resten av ditt liv.
Även vid andra tillkommelsen. Enligt Lukas 12:
Han skall fästa upp Sina kläder och låta oss lägga oss till bords.
Och universums Konung ska själv betjäna oss vid Lammets bröllopsmåltid!