Nyhet: Reformedia ger bort 2000 böcker till 1000 kristna ledare

Nyhet: Reformedia ger bort 2000 böcker till 1000 kristna ledare

I samband med författaren Christopher Ashs besök på Equipped konferensen i Göteborg så började Reformedia ge bort två nya böcker på svenska:

Bibelutläggande förkunnelse – Så kan du förmedla Guds ord idag av David Helm

Hör upp! En praktisk guide till att lyssna på predikan av Christopher Ash

 

Bibelutläggande förkunnelse – Så kan du förmedla Guds ord idag av David Helm

Denna bok är skriven för dig som är eller vill bli förkunnare och här i förklarar pastor David Helm fördelarna med att predika bibelutläggande och hur det praktiskt går till. Trots att boken är relativt kort presenteras en steg för steg-modell grundligt. Dessutom innehåller den konkreta hjälpmedel för att du ska kunna utvecklas som förkunnare – och dina åhörare få ut mer av din förkunnelse.

David Helm är pastor i Holy Trinity Church i Chicago. Han leder dessutom arbetet vid Charles Simeon Trust som samarbetar med olika samfund och församlingar för att träna framtidens ledare i bibelutläggande förkunnelse genom praktiska studiegrupper.

 

 

 

 

Hör upp! En praktisk guide till att lyssna på predikan av Christopher Ash

Varför i hela världen skulle det behövas en guide i hur man lyssnar på predikningar? Behöver vi inte bara ”komma dit” och hålla oss vakna? Nej, Jesus sa: ”Var därför noga med hur ni lyssnar.” Faktum är att det är något helt annat att lyssna på undervisning från Bibeln än att bara sitta och stirra på predikanten.

Christopher Ash ger en översikt över sju ingredienser i att lyssna väl. Sedan tar han upp hur man ska bemöta dåliga predikningar – de som är långtråkiga, otillräckliga eller innehåller villoläror. Till sist utmanar han oss med idéer om hur vi kan hjälpa och uppmuntra våra bibellärare att hålla predikningar som verkligen ska hjälpa oss att växa som kristna.

Christopher Ash är verksam som författare vid Tyndale House i Cambridge, England och del i predikantteamet i St. Andrew the Great church. Tidigare var han föreståndare för Cornhill Training Course i London.

 

 

Är du förkunnare eller bibellärare så kan du beställa böckerna gratis i Reformedias webbutik (det enda du betalar är frakten och en liten administrations avgift på 10kr).

 

 

Nedan kan du läsa om vad kristna ledare har sagt om böckerna:

 

Sagt om Bibelutläggande förkunnelse

Tydlig och tillämpbar, och därför en utmärkt introduktion till bibelutläggning. Här finns många praktiska råd för hur man studerar Bibeltexten så att den får forma förkunnarens ärende. Samtidigt understryker Helm en avgörande förutsättning: att förkunnaren bärs av kärlek till dem han talar till.

Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan och samordnare för Langham Sverige

 

Bibelutläggande predikan är inte ett sätt bland andra att predika Guds Ord. Det är vad predikan av Guds Ord är. Författaren presenterar grunderna för vad detta handlar om och ger praktisk vägledning. Jag förutspår att denna lärobok kan vara det du behöver för att predika Guds Ord istället för dina egna.

Markus Holmbom, pastor i Pingstkyrkan Skellefteå

 

Eftersom en predikan är meningsfull i den mån den säger vad Gud själv säger i sitt ord är utmaningen för varje predikant att så rent och klart som möjligt förmedla textens budskap till Guds folk idag. För detta ändamål är David Helms bok ett värdefullt och användbart verktyg. Den är praktisk, djuplodande och kort och torde således tjäna kyrkan väl.

Johnny Lithell, äldste i Allékyrkan Göteborg

 

Hur ska en predikan kunna få luft under vingarna i en youtube-fascinerad tid som denna? Helm skissar en attraktiv bild av predikans nödvändighet, kraft och metod som kan gagna både en nybörjare och en väderbiten homiletiker. Kyrkans välmående består till en stor del av god predikan. Här är ett bra ställe att börja för att utveckla de färdigheter som behövs för att evangelisera vårt land.

David Bergmark, pastor i Immanuelskyrkan Tranås

 

I denna bok leder David Helm oss till själva kärnan i vad sund textutläggande predikan handlar om. Här ger han oss allt vi behöver för både grundläggande förberedelse och för predikans utförande. I denna bok finns lärdom för alla, såväl för studenten som för den erfarne predikanten.

Christian Strajnic, Församlingsplanterare i Emmauskyrkan Åkersberga

 

Varje förkunnare som vill utgå från ett förtroende för bibeltexternas inneboende kraft och auktoritet finner här en ovärderlig hjälp till en respektfull och grundlig behandling av texterna med hänsyn tagen till litterär genre och historiska sammanhang. Du lockas in i en spännande genomgång där du steg för steg får hjälp att inse värdet av en textutläggande förkunnelse och dess relevans för vår samtid.

Roland Hellsten, förkunnare, bibellärare, författare

 

Guds Ord är det som en gång väcker den troende till liv och det som sedan formar, leder och helgar Guds församling. Därför är det helt avgörande för våra församlingar att Guds Ord står i centrum i förkunnelsen. I denna korta men ändå väldigt innehållsrika bok ger David Helm en fantastisk introduktion till den bibelutläggande förkunnelsen. Detta är en bok som jag varmt rekommenderar och som bör läsas av varje lekman, förkunnare och pastor.

Joel Magnusson, pastor i Missionskyrkan på Tjörn

 

David Helms lilla bok om bibelutläggande predikan är en guldskatt för förkunnaren och bibelläraren. Förutom att sätta ljus över alla de fallgropar som vi förkunnare så ofta hamnar i, så bjuder Helm in läsaren i de grundläggande stegen för att förmedla och överföra Guds tilltal i Bibeln till oss idag. Bokens budskap fyller ett gapande behov inom den svenska kristenheten av att få tillgång och tillit till Guds ord till oss idag genom hela Bibeln.

Ragnar Olinder, präst i Björkekärrs församling, Svenska kyrkan

 

Äntligen en bok på svenska om bibelutläggande predikan, den ”predikoform” där man låter bibeltextens budskap vara huvudbudskapet i predikan. Vers för vers, bibelbok för bibelbok predikar man igenom texterna vilket medför att man inte kan hoppa över svårare textpassager. Denna predikoform har under mina dryga 20 år inom pingströrelsen varit kraftigt underrepresenterad. Jag hoppas verkligen att denna bok kan medverka till att bibelutläggande predikan kan ta fart inom den svenska kristenheten.

Stefan Thyberg, huvudledare i Borås finska Pingst svensk -språkiga utpost “Amazing life”

 

Bibelutläggande predikan bygger på tilltro till Gudsordet. Helm förmanar och uppmuntrar verkligen oss förkunnare att hedra Gud i just det avseendet. Boken ger oss goda råd för såväl bibeltolkning, teologisk reflektion och praktisk tillämpning, så att vi kan låta Bibeln sätta agendan för vår förkunnelse på ett sätt som gör Kristus synlig och påtaglig för människor i vår tid. Vad kan vara större än just det?

Gustaf Henriksson, pingstpastor och del av ledningsgruppen för Langham Sverige

 

 

Sagt om Hör upp!

Vi kristna lyssnar på tusentals predikningar – och har ofta kritiska synpunkter på hur det predikas. Men när funderade vi senast på vårt eget lyssnande? Christopher Ash har skrivit en unik, utmanande och mycket praktisk liten bok om hur man kan utveckla sitt eget lyssnande – och få ut mer av predikan. Rekommenderas!

Stefan Gustavsson, Direktor Apologia – Centrum för kristen apologetik

 

Hur en människa tar emot och tar till sig förkunnelsen av Guds Ord är livsavgörande. Denna sällsynt förekommande vägledning i predikolyssnande har därför potential att förvandla både den enskildes och församlingars liv.

Markus Holmbom, Pastor Pingst Skellefteå

 

Att alla har ett personligt ansvar för hur man lyssnar på ordets förkunnelse är en självklar biblisk tanke. Äntligen finns Christopher Ashs lilla häfte på svenska! Det bidrar till att skapa en hälsosam församlingsmiljö där vi genom ett bibliskt hörande kan växa som lärjungar.

Johnny Lithell, äldste i Allékyrkan, Göteborg

 

Som all form av kommunikation, har predikan inte bara en avsändare och ett budskap, utan också mottagare. Vi hoppas alla att våra predikanter, pastorer och förkunnare gör sin del av arbetet, men det är nog få av oss som faktiskt tänker på hur man lyssnar väl. Den här mycket tillgängliga och konkreta boken ger bra tips på hur man lyssnar på en predikan så att Guds ord kan verka.

Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan och samordnare för Langham Sverige

 

Kan vi verkligen förvänta oss att Gud skall tala till oss genom predikan och vad kan vi faktiskt göra för att öppna upp oss för detta? I Hör upp! får vi svar och bjuds in till några grundläggande förhållningssätt för att öppna upp oss för att predikan får bli ett tilltal från Gud till oss. Den här boken borde delas ut till alla gudstjänstbesökare och kan samtidigt, med fördel, tjäna som en bok att samlas kring i grupper för att prata om och ta till sig av.

Ragnar Olinder, präst i Björkekärrs församling, Svenska kyrkan

 

Christoffer Ash visar hur man förbereder sig för att lyssna på en predikan, och eftersom en predikan aldrig lämnar en oförändrad, är frågan vad gör man med det man har hört?

Lotta Strajnic, Crosslinks missionär i Emmauskyrkan i Åkersberga

 

Vi är vana vid att lägga stort ansvar på predikantens sätt att förkunna, men att även åhörarna skulle ha ett ansvar har nog inte alls känts lika självklart. Därför är denna lilla skrift en mycket

positiv och konstruktiv vägledning till ett lyssnande som leder till djupare andlig mognad både för individ och församling som helhet.

Roland Hellsten, förkunnare, bibellärare, författare

 

Boken var en fröjd att läsa. Den påminde mig om Britta, en medlem i vår församling som nu är med Herren. Vilken förebild hon var! Jag nämnde en gång hur viktigt det är att be för gudstjänsterna. Hon lyssnade och började praktisera detta. Senare vittnade hon om hur det hade förändrat hennes söndagar. Nu kom hon till kyrkan förväntansfull och tyckte till och med att jag hade börjat predika bättre. Jag vet inte om det är sant, men hennes hjärta hade blivit mottagligt för den gudomliga rösten som skänker tröst och kraft att följa Jesus. En sådan glädje och entusiasm som Britta hade kan också vi få om vi läser och begrundar Christopher Ashs bok.

David Bergmark, pastor Immanuelskyrkan, Tranås

 

Vi ger Hör på! till alla våra nya medlemmar.

Mark Dever, pastor i Capitol Hill Baptist Church, Washington DC