Om du fick två minuter med påven? (John Piper, svensk text)

John Piper svarar på frågan: Om du fick två minuter med påven, vad skulle du säga?

 

 

Om du fick två minuter med påven, vad skulle du säga?
Oj, den frågan har jag aldrig tänkt på. Två minuter med påven…?
Jag skulle först ge honom en minut att förklara sin syn på rättfärdiggörelsen.
Utifrån den minuten skulle jag sedan ge min syn på rättfärdiggörelsen.
Jag tror Rom och protestantismen fortfarande inte är redo.
Reformationen är fortfarande aktuell, Roms förståelse av rättfärdiggörelsen-
-har inte ändrats tillräckligt.
Jag väljer rättfärdiggörelsen då den är så central.
Man kan välja påvedömet, mässan, sakramenten eller Marias roll.
Men de är lite mer sidofrågor, kärnfrågan är:
“Lär du att man ska förlita sig helt på Kristi rättfärdighet tillräknad oss”-
-“genom tron allena som grund för att Gud är 100 % för oss, varefter nödvändig”-
-“helgelse kommer? Lär du det?” Om inte, så skulle jag säga att det är kärnan-
-till varför romersk-katolsk teologi är en villolära. Något sånt.