Om vår tids största behov (T4G 2016, svensk text)

I denna video föreslår Martyn Lloyd-Jones att vår tids största behov är att återvända till Guds Ord. Han kallar församlingen att återta principen som satte reformationens människor i brand, och vi kan återta den genom att förkunna Guds Ord, inte bedöma det. Må Gud ge församlingen nåd att vända om till sin första auktoritet – Guds levande Ord.

 

 

Ser ni vikten av att se tillbaka till reformationen?
Jag undrar om detta inte är vår tids största behov.
Att komma tillbaka till Guds Ord. Är det auktoritativt eller inte?
Är jag i position att se ner på denna bok och säga att den inte är sann?
Är det mitt sinne och 1900-talskunskap som avgör om undervisningen stämmer?
Reformatorerna grundade ju allt de hade på denna bok.
Gud gav Sitt Ord, inte för att människan skulle döma det, utan predika det.
Därför måste vi återvända till det.
Det kan varken finnas sundhet eller auktoritet i församlingen-
-förrän hon kommer tillbaka till denna grundläggande auktoritet.
Men det mest anmärkningsvärda med reformatorerna-
-var att dessa män gick tillbaka till Bibeln. Det betydde allt.
De sa att detta är Guds Ord. Både det Gamla och det Nya testamentet.
Det är inte lösa antaganden eller spekulationer.
Det är den levande Guden som talar till människor.
Han gav Ordet till profeterna och apostlarna och de skrev ner det-
-och nu finns det här för vår skull.
Här har vi någonting som är i en klass för sig!
Guds levande Ord talar med människan om Honom själv och människan-
-och om det enda sättet de kan försonas på…
…och leva tillsammans.
TACK TILL MLJ TRUST FÖR DENNA LJUDINSPELNING
LYSSNA PÅ PREDIKNINGAR AV D. MARTYN LLOYD-JONES PÅ MLJTRUST.ORG