Pastorer lärjungatränar sina församlingar genom att lära dem Bibeln

Mark Dever pratar om hur man bäst lärjungatränar sina församlingar, och lägger fram att det viktigaste är att lära ut Bibeln, oavsett om det är enskilt, i små samlingar eller om hela församlingen är samlad.

Pastorer lärjungatränar sina församlingar primärt genom att lära ut Guds ord.
Oavsett om det är i små eller stora sammanhang.
Enskilt eller när hela församlingen är samlad.
Om 5 Mos 8:3 stämmer, som säger “människan lever inte bara av bröd,
utan av varje ord som utgår från Herrens mun”, är det då konstigt att
Gud skulle ge denna viktiga, livgivande och livsförändrande
roll till dem han speciellt begåvar och utrustar att uppfylla rollen?
Vad det innebär i praktiken är fundamentalt att de äldste
lärjungatränar dig genom att lära dig Bibeln.
Det är så du som kristen mest fundamentalt lärjungatränas.
Vi följer Jesu exempel då han ständigt använde sig av Guds ord
medan han undervisade lärjungarna.
Han citerade Skrifterna och refererade till Psalm 82 när han i
Joh 10:35 förutsatte att “Skriften kan inte upphävas”.
De som följde Jesus gjorde samma sak.
Tittar vi på Jesu lärjungar, vad gör de?
Petrus är ett lysande exempel på detta, allt från hans predikan i Apg,
när han predikade på pingstdagen i Apg 2,
till hans brev, fyllda med exempel och referenser till Gamla testamentet.
Petrus förlitar sig på Bibeln och lär ut den till andra.
Så när Paulus skriver till Timoteus, den unga pastorn i Efesos,
så insisterar Paulus att han ska hålla full koll på hans lära.
Hur tror ni Timoteus kunde hålla full koll på sin lära?
Genom att läsa och studera Guds ord.
1 och 2 Tim är fyllda med angelägenheten att pastorer ska vara ordets män,
själva formade av det och kapabla att kunna lära ut det till andra.
Det är säkerligen den mest fundamentala delen i lärjungaträning
och det var det som gjordes i konversationen med en äldste
senaste gången du pratade med en äldste i din församling
och sökte råd från dem.
Det var vad de gjorde.
De lärde ut från Guds ord.
Det är vad som görs av mig nu när jag lär ut.
Speciellt för den som hör detta och är medlem i min församling.
Sekundärt för de i andra församlingar som drar nytta av denna undervisning.
Så vi pastorer är kallade att lärjungaträna vår församling med Guds ord.