Pastorns behov av återkoppling (Mark Dever, svensk text)

Om du bygger en verksamhet där ingen kan ge dig återkoppling, lär du din församling att vara högmodig och defensiv.

 

 

Återkoppling är en väldigt praktisk sak, som många är för stolta för-
-att vilja ge eller ta emot. Skapa återkopplingsslingor!
Få människor att säga sanningen om det du gör.
Jag tackar Gud när Dave säger till mig att kamma håret.
Respons är nyttigt att få!
Om du bygger en verksamhet där ingen ger dig ärlig respons, är det i sig-
-någonting mycket dåligt som du lär.
Du lär ut stolthet och självbevarelse.
Istället behöver du vara ett föredöme i att ge gudfruktig kritik.
Titta på Ordspråksboken. En vän som säger dig sanningen är mycket mer-
-värdefull än en som bara smickrar.
Ge också gudfruktig uppmuntran. Jag slås av hur Paulus risar församlingen-
-i Korinth i Första Korinthierbrevet. Men i de första nio verserna börjar-
-han med att säga mycket vänliga saker om vad Herren gör i församlingen.
Han förstod nog att han skulle synda om han inte hade gjort så.
För Gud gjorde verkligen de sakerna och han behövde bejaka det.
Så man behöver ge uppmuntran och kritik.