Paul Washer – Evangeliet: Den mest skrämmande sanningen i Skriften

Det är skrämmande att veta att Gud är god—för vi är inte det!
Så vad gör en god Gud med syndare som oss?
Vi har syndat mot Gud, mot varandra, naturen, allting.
Hela skapelsen kräver att vi blir dömda. Om Gud verkligen är rättvis-
-vad gör Han då med oss?
Om en rättvis Gud bara förlåter de onda, är han inte längre rättvis.
Om en helig Gud kallar onda till sin gemenskap, är han inte längre helig.
Så den största frågan i Bibeln är: Hur kan en rättvis Gud förlåta de onda-
-och fortfarande vara rättvis? Hur kan en helig Gud ha gemenskap med onda-
-och fortfarande vara helig? Svaret finns i Jesu Kristi kors.
I korset ser vi en stor, unik uppenbarelse av Guds fulla egenskaper.
Gud är rättvis och måste fördöma vår synd. Gud är kärlek, och blir människa.
Han lever ett perfekt liv som människa och går till korset.
På korset kastas hela folkets synder på honom och all Guds rättvisa-
-Guds vrede, som vi förtjänar, öser ner över Kristi huvud.
Det exakta måttet som krävdes för att tillfredsställa Guds rättvisa.
Efter att ha lidit sa Kristus: “Det är fullbordat.”
Han hade alltså gjort vad som krävdes för att tillfredsställa rättvisan-
-mot hans folk. Han betalade priset till fullo.
Detta är så viktigt att förstå.
Våra synder sonades inte bara för att romarna slog och spikade upp Jesus.
Våra synder blev sonade därför att han bar vår synd.
Och det behagade Herren, Jahve, att krossa honom.
Guds vrede som borde falla över oss, föll över hans enfödde Son.
Han led det till fullo, han betalade priset och dog—syndens lön är döden.
Och på tredje dagen uppstod han från de döda.
Och nu sitter han på Guds högra sida och det finns inget annat namn-
-ingenstans finns något annat namn genom vilket vi blir frälsta-
-förutom genom Jesu Kristi namn. Han är vägen, sanningen och livet-
-och ingen kommer till Fadern utom genom honom.
Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa—Jesus.
För att bli frälsta kallar Gud alla människor att omvända sig från-
-sina synder och tro på evangeliet.
Vad innebär det att omvända sig? Många definierar det som “sinnesändring”.
Men det betyder så mycket mer än vad vi förstår i dagens kultur.
Att “ändra sinne” kan uppfattas som någonting ytligt.
Men inte om man förstår vad sinnet är för någonting.
I Bibeln handlar sinnet om sinnet, hjärtat, människans kontrollcenter.
Där kontrolleras vilja, känslor, intellekt, beslutsprocesser…
Att ändra sinne betyder alltså att allt annat kommer ändras med det.
Här är en perfekt beskrivning av omvändelse:
Aposteln Paulus ändrade sitt sinne.
Han var på väg till Damaskus för att tillfångata kristna.
Paulus tyckte att Jesus från Nasaret var den största hädare som funnits.
Han tyckte även att de kristna var en hemsk sekt som borde förstöras.
Men på Damaskusvägen mötte han den uppståndne Kristus—och vad hände?
Hans tänkande ändrades. Hela hans verklighet bevisades vara fel.
Allt han trodde om verkligheten och Gud hade varit fel.
Han insåg att han haft fel och började tänka helt annorlunda.
Nu trodde han att Jesus var Guds Son och den efterlängtade Messias.
Nu trodde han att de kristna var Guds folk, Israel.
Och eftersom hans tankar ändrades så ändrades allt annat.
Efter sitt dop började han tjäna och predika evangeliet.
Han blev förföljd för den tro han en gång förföljde.
Att omvända sig är att inse att allt man trott om verkligheten är fel-
-och att se och underordna sig Guds Sanning, om vem Han är, vem du är-
-och vem Jesus är och vad Han gjort för dig.
Så nu är frågan: Har du omvänt dig? Har ditt sinne ändrats?
Har det ändrat ditt tankesätt, din vilja och känslor?
Den synd du en gång älskade, hatar du den?
Den helighet du struntade i, vill du ha den?
Den Kristus du inte hade något att göra med, högaktar du honom?
Anser du att himmelriket är en dyrbar pärla?
Detta är bevis på att omvändelsens verk har gjorts i ditt hjärta.
Vi måste inte bara omvända oss, utan tro på Jesus Kristus.
Inse att det inte finns någonting i oss som kan frälsa oss.
Som psalmen går: Intet kan jag giva dig—Till ditt kors jag sluter mig.
Du erkänner att du bara har ett hopp, 100% i Jesus Kristus.
Du vet att du inte kan frälsa dig själv.
Om någon ens skulle antyda att du kom till Himlen genom gärningar-
-kommer du att bli illamående. Och ropa “Nej! Hädelse!”
“Jag är bara räddad för att Guds Son blödde och dog för mig!”
Frälsningen kommer till oss genom omvändelse och tro på Jesus Kristus.
Om du verkligen tror på Kristus har du evigt liv.
Men hur vet du att du verkligen tror?
Även om du haft någon omvändelse-|upplevelse och känt en Guds frid-
-hur vet du att det är verkligt? Du vet det om det fortsätter.
Känslan kanske inte fortsätter, men du kommer fortsätta växa i nåd-
-och fördjupas i omvändelse och i tron.
Steg för steg förvandlas du till Jesu Kristi avbild.
Du frågar “Syndar en sann kristen?” —Ja. Tyvärr.
Kan en sann kristen falla i synd? —Ja. Men här är skillnaden…
En sann kristen kan inte fortsätta leva i köttslighet, eller omogenhet.
Bibeln säger att Han som påbörjat ett gott verk ska fullborda det.
I Hebreerbrevet 12 står det att ett av de största tecknen på omvändelse-
-är att Gud kommer vaka över dig med förälderlig omsorg och även tukta dig-
-när du viker av från vägen. Inte för att hans attityd förändrats-
-utan för att han älskar dig och vill att du är helig.
När du blivit kristen blir du en del av Guds försyn-
-och han som påbörjat ett gott verk kommer att fullborda det.
Evangeliet om Jesus Kristus är att Gud är rättvis-
-att människan är radikalt fördärvad och värd all fördömelse.
För att Gud ska förlåta människor så måste rättvisan bli tillfredsställd.
Detta skedde på korset där Kristus stod i sitt folks ställe.
Han bar deras synd, krossades under hela Guds vrede mot dem.
När han dog betalade han priset till fullo, han är uppstånden från de döda-
-och nu kan alla människor överallt bli räddade genom tro.
Genom omvändelse och tro på Jesus Kristus.
Beviset på denna omvändelse och tro till frälsning är Guds fortsatta verk-
-som leder till helighet.

Paul Washer tjänade som missionär i Peru under tio års tid, då han också grundade HeartCry Missionary Society för att stödja Peruanska församlingsplanterare. Paul tjänar nu som en av arbetarna i HeartCry Missionary Society. Han och hans fru, Charo, har tre barn: Ian, Evan och Rowan.