Paul Washer – Evangeliet

Det är en stor förmån att vara här med er ikväll.
Innan jag börjar ska jag presentera mig själv.
Jag heter Paul Washer…
…och jag behöver hjälp med mikrofonen!
Jag heter Paul Washer, och tjänar med HeartCry Missionary Society.
Vi stöder inhemska missionärer över hela världen. Sydamerika, Europa–
–Afrika, Asien, Mellanöstern…
Gud har gett oss stor hjälp i arbetet att predika evangeliet bland folken.
Jag är också gift med en spansk medborgare som levt mest i Sydamerika.
Hon heter Charo. Och jag har två pojkar: Ian, 9 år och Evan, 7.
Och en dotter som är tre år och vackrast i världen—efter sin mor.
Det är en stor förmån att vara här och tilltala er med evangeliet.
Innan vi börjar, vill jag säga några väldigt viktiga saker…
Det finns människor här inne, just nu–
–som, om de dör, kommer tas till Himlen och bära en outsäglig ära.
Och det finns andra människor här inne, just nu–
–som, om de dör, kommer att dömas av Gud och skickas rakt till Helvetet.
Där är Guds nåd helt borttagen och de kommer visas som de monster de är.
Vi som predikar evangeliet, är inte här för att underhålla er.
Vi talar inte om världsliga saker, hur du får ut det bästa av detta liv.
Jag är inte oroad över din självkänsla eller din ekonomiska situation.
Jag är bara oroad över en sak: En dag står ni inför en helig Guds domstol.
Därför har jag stor oro.
Detta är inte en lek. Det är inte olika för olika kulturer.
Det handlar om den levande Gudens Ord, evangeliet om Jesus Kristus.
Liv och död, Himlen och Helvetet. Det är en enorm börda att predika för–
–en grupp människor och veta att vissa lyssnar och kommer till Himlen–
–medan andra får höra varningar på varningar men aldrig lyssna–
–och ni kommer att dö under Guds vrede och tillbringa evigheten i Helvetet!
Därför är det så svårt att predika evangeliet om Jesus Kristus.
Innan jag börjar med texten vill jag säga en annan sak.
Jag har speciellt en börda för ungdomarna som är här.
Många av er äldre vet hur det är att följa Kristus och betala för er tro.
Ni skulle hellre dö än att förneka Jesus Kristus, eller strida mot Hans ord.
Men ungdomar, lyssna, många av er växte upp här och föddes i väst.
Och ni måste vara väldigt försiktiga. Kristendomen är inte något kulturellt.
Kristendomen är inte någonting som bara kan vara en liten del av livet.
Det är inte någonting man gör på söndagen!
Kristen är inte att leva i världen 6 dagar i veckan och gå i kyrkan på en.
Det innebär inte att leva som världen hela tiden och gå i kyrkan på söndag.
Om det är din kristendom, har du ingen kristendom. Du är inte kristen!
Det är farligt att vara uppvuxen i en kristen familj och sammanhang.
För man kan tro att man är kristen bara för att ens föräldrar är det.
Eller för att du kommer från en lidande folkgrupp och delar deras ära.
Nej! Det är inte så!
Ni ungdomar. Hur vet ni att ni är kristna?
Hur vet ni att ni verkligen lärt känna Kristus?
Hur vet ni att om ni dog nu, att ni skulle komma till Himlen–
–och bli mottagen inför Guds tron? Hur vet ni det?
Du säger att allt är av nåd—ja, allt är av nåd, vi blir inte frälsta genom–
–gärningar utan av nåd genom att tro evangeliets löften.
Men ni måste förstå att nåden är full av kraft!
Han som gav er nåd att vända om och tro ger er även nåd att fortsätta detta.
Han som ger nåd till rättfärdiggörelse, ger även nåd till helgelse.
Så att ni växer i helighet. Lyssna! Ett av de största bevisen på att ni–
–verkligen tror Jesus till frälsning, är att Gud påbörjat helgelsen i er.
Han verkar och verkar för att göra dig helig. Stämmer det i ditt liv?
Ungdomskören bakom mig, låt mig fråga: Ni sjunger vackert…
…men önskar ni, helt ärligt, framför allt att bli heliga?
Önskar ni, helt ärligt, att inte vara som världen, eller det ni ser–
–här i väst, utan att vara lika Jesus Kristus? Kan ni säga detta?
För om ni inte kan det, bör ni vara mycket rädda!
De som älskar världen har inte Faderns kärlek.
Jag ska läsa en text ur Gamla Testamentet ikväll och titta på den.
Det är ett löfte om det Nya Förbundet och finns i Hesekiel.
Låt oss gå dit. Hesekiel 36…
Vi läser texten, Hesekiel 36:22:
Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN:
Inte för er skull gör jag detta, utan för mitt heliga namns skull–
–som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till.
Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken–
–därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse–
–att jag är HERREN, säger Herren, när jag bevisar mig helig inför dem.
Jag ska hämta er och samla er från alla länder och föra er till ert land.
Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena.
Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.
Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina–
–stadgar och håller mina lagar och följer dem.
Nu ska vi titta på denna text. Den är ett löfte om det Nya Förbundet.
I Gamla Testamentet, särskilt bland profeterna ser vi löften om framtiden.
Gud utlovar att Han ska göra ett stort verk genom Messias’ ankomst.
Han ska skapa ett nytt folk som är annorlunda från Israels folk.
För Guds lag är inte på externa stentavlor, utan i deras hjärtan.
De är inte bara ett folk av Abrahams ätt, utan av Abrahams tro.
De skulle verkligen tro Gud och bli förvandlade genom Andens kraft.
Vi kan se många olika drag här av vad det innebär att vara en sann troende.
Vi ska titta på detta och jag vill att ni frågar er själva:
“Är detta verkligt i mitt liv?”
Gud talar i denna text om vad Han ska göra i varje sann troendes liv.
Du måste fråga dig själv: “Stämmer detta in på mig, eller är jag falsk?”
Kan jag verkligen se att Gud gör dessa saker i mig?
Vi börjar i vers 22 och 23. Här är någonting mycket viktigt.
Gud säger till Israel: “Jag ska rädda er, men inte på grund av er!”
Detta är mycket viktigt. Guds motiv för att rädda folk ligger inte i dem.
Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om Guds ära.
När en helig Gud ser på syndare blir Han bara motiverad att fördöma dem!
Ska Gud rädda människor, är det inte på grund av människorna utan trots dem!
Gud räddar oss inte för att vi förtjänar det—utan för att Gud är Frälsaren.
Gud älskar oss inte för att vi förtjänar det.
Vi förtjänar inte Guds kärlek, vi förtjänar Hans vrede.
Gud räddar oss för att Han själv är kärlek.
En annan sak i dessa verser, 22 och 23, är att Gud säger två saker:
Jag ska rädda er för Mitt eget namn, för Min egen ära.
Varför har Gud gjort detta stora frälsningsverk? Förtjänar vi det? Nej.
Varför gjorde Han det då? Först av allt: Gud räddar människor–
–för att få ära från det.
Han säger: “Jag ska gå ner och rädda människor. Och Jag ska inte bara–”
“–rättfärdiga dem, utan även förvandla dem och visa Min makt i dem–”
“–så att världen ser och prisar Mig för makten Jag visat i Mitt folk!”
Han fortsätter säga detta, i vers 23: “För att visa Min makt så att–”
“–folken inser att Jag är Herren!”
Detta är mycket viktigt.
I den typiska amerikanska, moderna, evangelikalismen, vad finns där?
En stor majoritet amerikaner kallar sig kristna men lever som djävlar.
Men eftersom de kallar sig kristna och identifierar sig med Kristus–
–fast de lever som djävlar, blir Guds namn inte ärat på grund av dem.
Guds namn hädas på grund av dem.
Frågan är: Är alla som kallar sig kristna verkligen kristna? Absolut inte!
Jesus sa att ni ska känna dem genom frukten. Och här är problemet:
När en kyrka sänker evangeliet för att få in mer besökare–
–när en kyrka inte predikar om helighet och sann omvändelse–
–då fylls kyrkan av en massa ogudaktiga människor och därför–
–hädar de icketroende Guds namn.
Men vad vi måste förstå är att de som menar sig känna Kristus, men lever–
–på ett sätt som motsäger Kristi Ord och karaktär, dessa är inte kristna!
Vi blir frälsta genom tron allena, inte genom gärningar.
Men en person som blivit sant frälst är född på nytt, en ny skapelse.
Gud har gjort ett fantastiskt verk i dem för att visa Sin makt.
De är nya skapelser med ny längtan att tjäna Kristus och vara heliga.
Har Han gjort så med dig? Får jag fråga en sak?
Ser du på världen och vill vara som världen, handla, tala som världen–
–klä dig som världen och ha världens respekt? I så fall borde du vara rädd!
För detta kan vara bevis på att Gud inte har gjort ett verk i dig.
Om Guds makt inte syns i ditt liv, och inte leder till större helighet–
–då finns kanske inte Guds makt i ditt liv.
Då har Han inte fött dig på nytt, du är inte kristen.
För Han säger att Han ska rädda folk för att visa världen Sin makt.
Inte bara genom att rädda deras själar utan förvandla deras liv.
Håller Gud på att förvandla ditt liv?
Kristna är inte syndfria. Kristna är inte perfekta och kommer att brottas–
–med synd, och kristna kan t.o.m. falla.
Men mitt i all svaghet är det tydligt att Gud verkar, undervisar, tuktar–
–och för dem högre i kristen mognad och helighet.
Är det du?
Efter att du bekände tro på Kristus, växer din längtan efter Kristus?
Växer din längtan efter helgelse? Syns Guds livsförvandlande kraft?
Blir du mindre och mindre lik världen och mer lik Kristus?
Eller blir du mer och mer lik världen?
Han säger en viktig sak här i vers 24.
Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder–
–och föra er till ert eget land.
Detta är mycket viktigt. När Gud räddar ett folk…
…säger Han “Jag ska ta ut dem från ett land, från folken och Jag ska–”
“–föra in dem i ett land som jag förberett för dem.”
Vilken underbar illustration av sann helgelse.
När Gud verkligen räddar en person, vad gör Han? Han börjar arbeta i dem.
Varför? För att dra ut dem från världen, världslighet och synd–
–och föra dem in till Honom själv.
Är detta uppenbart i ditt liv? Ser du Gud verka i ditt liv?
Tar Han bort mer och mer av världen från dig?
Drar Gud dig närmare Sig själv och till likhet med Hans avbild?
Nu ska vi prata lite om helgelse. Detta är ju viktigt.
Hebreerbrevet säger att utan helgelse kommer ingen att se Herren.
Detta betyder, att om du verkligen tror på Jesus och är frälst–
–då kommer Gud verka i dig för att helga dig. Finns inga bevis för detta–
–finns det en stor risk att du inte blivit sant omvänd.
Vad är helgelse? Det kommer från ett hebreiskt ord för att “skära”.
Min fru älskar matlagning och har ett stort matlagningsbord.
Och hon lägger morötter på detta bord och selleri, och andra saker.
Sedan tar hon en vass kniv och börjar skära, väldigt fort.
Och när hon skär morötterna eller sellerin, och en stor hög av morots- och–
–selleribitar växer allt högre, tar hon kniven, och inte bara skär sellerin–
–eller morötterna, utan hon för också undan det och skiljer det från resten.
Och hon fortsätter att skära och avskilja, skära och avskilja.
Detta är vad Gud menar när Han talar om helgelse.
När Gud räddar en person skär Han bort dem från världen.
Vad är världen? Allt på den här planeten, idéer, ord, handlingar som–
–motsäger Guds vilja och natur.
Allt på jorden som går emot Gud, detta skär Gud bort en människa ifrån.
Och Han börjar skilja dem, bit för bit, förändrar Han deras liv.
Han drar dem från världen till Sig själv.
Det finns två mycket viktiga aspekter i helgelsen.
Helgelse innebär att skiljas från världen.
Kristen! Ett av Bibelns syften är att lära oss vad Gud hatar, så att vi–
–ska fly bort ifrån det.
Gör inga misstag. Det kan inte finnas någon vänskap mellan Gud och världen.
Och det kan inte finnas någon vänskap mellan den troende och världen.
Om Gud verkar i dig, kommer Han använda Ordet och Andens kraft för att–
–avslöja för dig vad som är fel i denna värld och dra bort dig från det.
Men helgelse är inte bara att man slutar göra det onda, utan främst–
–att man springer till Gud, ger sig åt Gud och växer dag för dag–
–år efter år, till en större hängivenhet åt Gud.
Man kan inte ha båda saker på samma gång.
När jag lärde mina små barn att gå, minns jag att de reste sig med hjälp–
–av en stol. Sedan sträckte de sig till pappa.
När de sträckte sig efter mig klev jag ett steg bakåt.
De försökte fortfarande hålla i stolen och nå mig, men det fick de inte.
Jag ville att de skulle förstå att om de vill nå mig måste de släppa stolen.
Det är en bra illustration av helgelse.
Om du vill ha Gud måste du släppa taget om världen.
Om du inte vill det, älskar du världen, och Faderns kärlek finns inte i dig.
Ungdomar, jag vet hur dödlig min kultur är och vad den gjort mot mitt folk.
Jag har sett västvärlden komma till Östeuropa och förstöra församlingar.
Ni är på ett livsfarligt ställe. I ett land fullt av allt som glimmar–
–men inte är guld. Ett land fullt av falska löften.
Ni bor i ett land som gör allt för att dra dig från Kristus.
Men ni bor i ett land som säger att det går att ha både Gud och världen.
Ni bor i ett land som säger att man kan älska världen och Kristus samtidigt.
Men detta är en lögn!
Det är en lögn!
Tro inte att jag försöker vara arg eller elak, jag vill rädda er!
Från monstret som har dödat fler människor än alla tyranner någonsin!
Om du älskar världen, var rädd. Det kan visa att Gud aldrig verkat i dig.
Du har inte trott och blivit frälst, du har inte blivit sant omvänd.
För om Han verkligen räddar dig, kommer Han fullborda Sitt goda verk.
Hur vet vi det? Detta är en viktig sanning: Hans rykte står på spel.
Gud räddar folk för att visa Sin makt.
Om Gud påbörjar ett verk, kommer Han fullborda det, för att visa Sin makt.
Låt mig ge er en illustration.
När Israel kom ut ur Egypten begick de många synder mot Gud.
Gud prövade Mose och sa: “Mose, flytta på dig, jag ska förgöra detta folk–”
“–men dig ska jag göra till ett folk.”
Och här är Mose förbön: “Nej, Herre, om Du förgör detta folk, kommer–”
“–fienderna säga att Du visst kunde föra detta folk ur Egypten…”
“…men Du klarade inte att föra dem in i det land Du lovat åt dem.”
Mose var alltså oroad över Guds rykte. Jag är också oroad över Guds rykte.
Jag vill att ni ska veta, att om Gud fört dig från syndens fördömelse–
–om Han verkligen räddat och rättfärdigat dig, kommer det visa sig–
–genom att Han fortsätter verka och förändra dig. Varför?
För att varje kristen är ett bevis på Guds kraft och Han kommer att–
–fullborda det verk Han påbörjat eftersom Hans rykte hänger på det.
Därför varnade Paulus i Romarbrevet: Guds namn hädas bland folken…
–på grund av judarna som identifierades med Gud men inte följde Hans bud.
På samma sätt…
…många länder i världen hånar detta land, USA.
Och en av orsakerna är att de säger att Amerika kallar sig ett kristet land–
–men ändå har nästan alla styggelser som förpestar världen kommit från USA.
All moralisk snusk har sin början här.
Guds namn hädas bland folken för att amerikaner tror att de är kristna–
–fast de lever som djävlar!
Men det är bevis för att de inte lärt känna Gud.
Men jag talar inte om en grupp människor. Jag talar om dig.
Kan du bevisa att Gud, efter din omvändelse, verkar och gör dig helig?
Kan du säga att du verkligen är kristen och att när världen lockar dig–
–så kommer Gud och tuktar dig?
Att du inte klarar att hålla på med synd för att Anden överbevisar dig?
Eller kan du bara kalla dig kristen men se ut som världen, bete dig, tala–
–klä dig som världen, göra allt som världen gör?
Titta på en väldigt viktig sak när det gäller frälsningen här…
Vår frälsning är Guds verk. Även om det finns ett mänskligt element i det–
–och det är lite mystiskt mellan människans vilja och Guds vilja, vet vi:
Frälsningen är främst ett Guds verk, och Han fullbordar det Han gör!
Titta i vers 24. Jag vill betona ordet “Jag” som Gud säger.
Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder.
Jag ska föra er till ert land. Jag skall stänka rent vatten på er–
–så att ni blir rena.
Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.
Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så ni följer mina stadgar.
Förstår ni vad Gud säger? Han säger: “Jag ska göra ett frälsningsverk.”
“Jag ska skapa ett nytt folk, som kallas församlingen–”
“–och det kommer att lyckas, och visa folken Min makt!”
Så om Gud räddar någon så gör Han detta i hennes liv.
Gör Han detta i ditt liv?
Vad är detta då? Först och främst ska Han göra dig helig.
Han ska bit för bit ta bort din önskan och gemenskap med världen.
Och Han ska ersätta det med önskan och gemenskap med Kristus.
Gör Han det? växer du i din hängivelse till Gud och kärlek till Kristus?
Växer du i helgelse eller är du samma som du var när du började?
Älskar du fortfarande världen? Vill du fortfarande vara lik världen?
Nu går vi till vers 25: Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir–
–rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.
En sak Gud gör när Han räddat någon är att Han börjar rena dem.
När vi kommer till tro på Jesus blir vi rättfärdiga inför Gud genom tron.
Men om vi verkligen kom till tro kommer Gud verka helgelse hela livet i oss.
Förändra oss och rena oss från all smuts och avgudar.
Och ni ska veta att Han kan göra det. Han kan göra det.
Han är suverän över den troende, och Han kan verka och göra henne ren.
Han får den troende att växa i helgelse. Ett exempel:
Jag växte upp på en farm. Jag vet inte om någon av er i Kalifornien har det.
Pojkar på farmer är alltid smutsiga. Och jag var smutsigast av alla!
I alla revor och veck fanns det smuts!
Jag lekte alltid och arbetade alltid på åkern med min far.
En farmargosse—alltid smutsig!
En gång när jag var nio år kom jag hem sent efter en dag på åkern.
Mamma sa: “Paul, du måste ta ett bad.”
Jag började ju bli stor så jag sa till mamma: “Jag tar nog inte ett bad nu.”
Plötsligt ändrades mammas ansiktsuttryck och hon såg på mig.
Jag minns det fortfarande och blir fortfarande lika rädd!
Hon såg på mig och sa: “Du ska ta ett bad.”
Jag sa “OK,” gick in, skruvade på kranen, några droppar.
Farmgossar simmar gärna i åar men är av någon anledning rädda för badkaret.
Jag skruvade på kranen och duttade lite vatten på mig.
Sedan tog jag mors vita handduk och torkade av mig så den blev helt svart.
Allt gick bra tills mamma kom in.
Hon såg på mig… Satte på vattnet…
Hon tog tag i nacken på mig. Det var tillåtet på den tiden!
Hon tog mig i nacken och tryckte ner mig i vattnet så jag nästan drunknade.
Mamma hade jobbat större delen av livet på en farm…
Hennes händer var som stålfilar.
Hon tog mig och skrubbade och skrub-|bade, och när jag kom ut glänste jag–
–med prakt och härlighet.
Jag hade förlorat tre lager hud, men jag var ren.
Men, är min mor mäktigare än Gud?
Vissa predikanter hade nästan sagt ja.
Men Bibeln säger nej. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena.
Ni ska bli rena!
Här i väst har vi ingen uppfattning om faderns myndighet längre.
Fäder bönar till sina barn. Föräldrar får inte bestämma och därför–
–förstår vi inte Guds verk i hjärtat på en människa.
Gud ser Sina barn och säger: “Ni ska bli rena!”
Vidare, säger Han detta: “Vi kan göra det på det enkla sättet–”
“–eller så kan vi göra det på det enkla sättet. Båda är enkla för Mig!”
Gud kommer att göra Sitt folk rent!
Ett viktigt bevis på att du är del av Hans folk är att du inte kommer undan!
Han kommer verka i dig och rena dig!
Han säger: Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.
Om jag skulle beskriva mitt kristna liv så är detta en av de bästa verserna.
Jag har vandrat med Herren i ungefär 28 år…
…och under de åren har jag sett Guds kärleksfulla tuktan.
Han har lärt mig, utsatt mig för prövningar, tuktat mig när jag gått fel.
Ända sedan min omvändelse har jag haft en oundviklig relation med Gud.
Han blev min Fader och Han är en mycket vaksam Fader.
Han ser till att Hans barn inte härjar fritt.
Tänk om t.ex. jag var din pastor och åkte hem sent en natt med min fru.
Jag hade predikat någonstans väldigt sent. Och på vägen hem kör jag förbi–
–ett gathörn och ser din 14-åriga dotter med ett gäng dåliga ungdomar.
Min fru är med, så jag stannar, ber flickan hoppa in, och kör hem henne.
Men jag skulle som pastor inte bli arg på den lilla flickan.
Utan jag skulle bli arg på hennes far om han var församlingsmedlem.
Jag skulle fråga honom: “Vad är du för en slarvig far?”
“Hur kan du låta dina barn vara ute på gatorna och härja utan att bry dig?”
Tror du verkligen att Gud är en slarvig far? Har han alla dessa barn i USA–
–som Han låter leva i villoläror, lögner, synd och allt som går emot Honom?
Tror du att Gud struntar i Sina barn så? Absolut inte.
Ett bevis på att ni har Gud som Fader är att Han är i era liv och renar er.
En annan illustration från mitt liv som pojke.
Det var första skoldagen och mamma hade köpt nya kläder till mig.
Hon sa: “Hamna inte i bråk och förstör inte dina kläder. Lek inte i leran.”
Det som var det roligaste jag visste…
Jag gjorde raka motsatsen och visste att jag skulle få det hett om öronen.
Jag har alltid haft sinne för juridik, så jag bad två vänner följa med hem.
Deras kläder var lika smutsiga och förstörda som mina.
Vi kommer hem och mamma tittar ut genom fönstret.
Hennes ögon var som eldslågor.
Jag visste att min stund var kommen.
Jag tänkte snabbt: “Mamma, innan du blir arg, titta här…”
“Rance och John har också förstört sina kläder!”
Men så sa hon en sak som också lärde mig om god teologi. Hon sa:
“Rance och John är inte mina barn. Du är mitt barn.”
“Jag har ingenting med dem att göra, men jag bestämmer över dig.”
“Gå nu och be din sista bön!”
Förstår ni? Min mor och far bestämde över mig. Jag var deras barn.
På samma sätt, om du är Guds barn, bestämmer Han över dig.
Du tillhör Honom! Han kommer förändra dig till Hans ära och Han älskar dig!
Han kommer inte låta dig vara som du är och Han kan ändra på dig!
Han är en suverän Fader.
Gå en stund till Hebreerbrevet, kapitel 12…
Vers 5 i kapitel 12 i Hebreerbrevet.
Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: Min son, förakta inte Herrens–
–tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom.
Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.
Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med–
–söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?
Lyssna på vers 8: Om ni inte får en sådan fostran som alla andra–
–då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.
Om du kan leva i synd, i världen, med dina världsliga vänner, göra–
–världsliga saker utan att Gud förmanar och tuktar dig–
–är det bevis på att du är ett oäkta barn, inte ett äkta Guds barn.
Om du älskar världens sensualitet, all stolthet, högmod och skryt i köttet–
–allt som glimmar. Och om du kan delta i det utan Faderns tuktan, är det–
–för att Fadern inte är din Fader!
Tillbaka till Hesekiel…
Tänk noga på detta. Det finns ett bibelställe som säger detta:
Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.
Och hur visade Gud Sin kärlek till Jakob och Sitt hat mot Esau?
Det är till stor hjälp att förstå detta för att förstå Gud som Fader.
Om du ser på Esaus liv uppfyllde Gud alla Sina löften till Esau.
Han välsignade Esau med rikedom och makt. Han blev en stor ledare.
Så hur visades Guds hat mot Esau? Han tuktade aldrig Esau!
Han lät honom vara! Han grep aldrig in i hans liv för att göra honom helig.
Han bara lät Esau gå och leva som han ville leva.
Men hur visade Gud Sin kärlek till Jakob? Han gav honom stryk varje dag!
Titta på Jakob! Han lät inte Jakob vara. Jakob var bedragare, men när–
–han blev son sa Gud: “Det kan ta ett tag, men Jag ska göra om dig från–”
“–bedragare till prins.”
Jakobs liv och de prövningar han gick igenom gjorde att han kom in–
–i det förlovade landet haltande!
Han haltade in! Varför? Detta måste ni förstå i USA.
Guds mål med er är inte framgång, hälsa, rikedom eller “Ditt bästa liv nu.”
Guds mål med er är att göra er heliga, forma er till Kristi avbild.
Han ska rena er från er smuts och era avgudar, och kommer vara nitisk i det.
Han kommer göra allt som krävs för att forma er till Hans Sons avbild.
Gör Han detta i era liv?
Vi fortsätter… Hur ändrar Gud oss? Inte bara genom extern tuktan.
Titta i vers 26. Här är den viktigaste bilden av pånyttfödelsens innebörd.
Detta är ett fenomenalt exempel. Men vi tar några kliv tillbaka.
I Amerika har läran om pånyttfödelsen helt tappats bort.
Pånyttfödelsen är ett övernaturligt verk där Gud omskapar en människa.
Om någon är i Kristus är hon en ny skapelse. Förstår ni?
Bibeln säger att Gud skapade världen ur intet.
Guds makt visas mer i människans pånyttfödelse än i universums skapelse.
Gud skapade universum ur intet, men när Han gör en människa kristen–
–förvandlar Han en genomrutten massa till en ny skapelse som älskar Honom.
Så många säger: “Jag har blivit född på nytt.”
Så frågar man: “Vad menar du?”
“Jag tog mitt beslut, jag bad bönen, jag bad in Jesus i mitt hjärta.”
Jaha, men har ditt hjärta förändrats? Förvandlas ditt liv?
Är du en ny skapelse eller har du bara upprepat en ramsa?
Beviset på att du blivit sant omvänd är inte att du en gång i livet–
–bad en bön om att Jesus skulle komma in.
Beviset på att du är omvänd är att du en gång vänt om från din synd och–
–fortsätter vända om än idag!
Beviset på att du är frälst är att du en gång trodde och blev frälst och–
–att du fortsätter i tron än idag.
Beviset på att du är omvänd är att Gud påbörjade ett gott verk i dig–
–och att Han fortsätter ett gott verk än idag!
Han förvandlar ditt liv genom Sin kraft. Titta vad Han säger:
Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Låt oss säga att jag ber den största mannen här inne att komma fram hit.
Så gör jag en stenstaty av honom. Där står han, en staty av sten.
Jag kan slå honom, nypa honom, sparka honom, förolämpa honom och allting.
Vad ska han göra? Ingenting, han är gjord av sten. Han är död.
Han kan inte reagera på stimuli. Men om jag trollar honom till människa–
–och om jag nyper honom, kommer han nog slå mig och sparka mig tillbaka.
Hur stor och stark du än är, om jag nyper dig, kommer du att reagera på det!
Detta är vad Gud säger att Han gör i detta övernaturliga frälsningsverk.
När människan blir pånyttfödd tar Gud ut hennes stenhjärta.
Ett dött hjärta som inte kan höra eller svara på Gud och hatar Gud.
Men i kraft av Anden som svävar över människan som på skapelsedagen–
–förvandlar Gud detta stenhjärta till ett hjärta av kött, som lever–
–och kan reagera på Guds stimuli. Har Gud gjort detta med ditt hjärta?
Kan du minnas en tid i ditt liv när du var död för Gud och inte brydde dig?
Du brydde dig inte om Hans Ord eller om synd, du lydde och följde inte.
Men en dag ändrades allt, Gud tog ut stenhjärtat och satte dit ett–
–hjärta som svarade Honom.
Min vän, när aposteln Paulus säger: Den som är i Kristus är en ny skapelse–
–så skriver han inte poesi. Han undervisar om en sanning!
Har du blivit en ny skapelse? Har du det?
Svarar du nu på Guds röst? Du kanske sitter här nu, förtrollad av världen.
Du ser ut som världen, älskar världen, beter dig som världen och tänker:
“Jag har ingen aning om vad han pratar om!”
Då bör du vara rädd, söka Gud, ropa till Honom att söka ditt hjärta.
“Om jag inte känner Dig, om jag bara har religion och ingen frälsning–”
“–då ropar jag till Dig, rädda mig. Ändra mitt hjärta. Ge mig nåd! Hjälp!”
Kära bröder…
Ni från slaviska länder. Lyssna på mig…
Det kommer bara ta en generation för att förlora allt.
Så svårt, världsligt, är det där ni bor.
Be för era barn. Barn, tro inte på lögnerna! De är dödliga!
Om ni är frälsta, säger han: Jag skall ta bort stenhjärtat–
–och ge er ett hjärta av kött.
Vidare, se i vers 27: Jag skall låta min Ande komma in i er.
Min kära vän, tänk på detta. Omvändelse är inte ett mänskligt beslut.
Gud inte bara förvandlar ditt hjärta, utan Han flyttar också in i dig!
Han låter Sin Ande komma in i dig. Titta vad det står:
Jag skall låta min Ande komma in i er–
–och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar…
Han säger: “När Jag förvandlar ditt hjärta och ger dig Min Ande…”
“…då kommer du att leva ett annat liv! Det ska ske!”
Sedan säger Han, vers 28: Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era–
–fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.
Ung, tonåring, student, även ni äldre, fast min börda är för de unga…
…lyssna. Kan du ärligt se på mig och säga: “Han är min Gud.”
“Jag längtar efter att få veta Hans vilja och lyda Hans bud.”
“Jag längtar efter att följa Honom och bli det Han vill att jag ska vara.”
“Han lär mig att älska vad Han älskar och hata vad Han hatar.”
Kan man se ditt liv, inte bara här i kyrkan utan ute när ingen ser dig.
Kan man se på ditt liv och säga: “Den människan tillhör Gud.”
“Den människan är annorlunda, inte som världen utan förändras.”
Önskar du möta Gud på morgonen och på kvällen?
Vill du ha Hans Ord och förvandlas av det?
När du faller i synd, blir du slagen och plågad av det?
Eller älskar du synden? Njuter du av den?
Som avslutning. Här är en illustration från Charles Spurgeon. Den är bra.
Tänk dig att jag här har…
…den allra godaste maten man kan laga. En fin tallrik underbart god mat.
Och här har jag en hink med slask. Många här är inte från landet…
…men låt oss säga att det fanns en gris längst bak i kyrkan.
Och om vi släpper lös grisen, vart skulle den gå?
Skulle den ta den goda maten? Nej, den går till skräpet, för det är en gris.
Grisar älskar skräp och går dit, sticker ner huvudet utan att skämmas–
–och äter och äter, och älskar det den äter!
Men om jag har makten att förvandla grisen till människa. Vad gör han då?
Han tar huvudet ur hinken och kräks ut det han ätit. Varför?
För att en människa inte kan äta grismat, han kommer att skämmas.
Bli inte förnärmad nu, men är du kristen beskrev jag just din omvändelse.
Alla våra omvändelser. Vi föddes och var syndare av naturen.
Vi ville inte ha Guds goda mat. Vi vill hellre ha synden och skammen–
–och all världens utsvävningar.
Vi sprang till det, åt det, älskade det och ville ha det.
Men när en människa blir omvänd gör Gud dem till en ny skapelse.
Ett nytt hjärta, skapad till Guds avbild i sann rättfärdighet och helighet.
Med det nya hjärtat har de nya begär och kan inte äta världens synd.
Och de skäms över att de haft del av den och slutar leva som en syndare.
Utan de börjar lära sig leva som helig.
Kan en kristen bli bedragen och sätta huvudet i hinken? Ja.
Men vid första tuggan vet hon att det är fel, mår illa och ångrar sig strax–
–och skäms över att ha vänt tillbaka till det hon lämnat bakom sig.
Är detta du? Har Gud förändrat ditt hjärta? Fortsätter Han förändra det?
Längtar du efter att bli fri från världens snusk?
Vill du bli som Kristus? Om ja, är det gott bevis på din pånyttfödelse.
Som avslut, unga människor, lyssna på mig.
Det som ni blir erbjudna i denna kultur—är mer dödligt än gift!
Sensualiteten, taktlösheten, oanständigheten, upproriskheten–
–kärleken till pengar, laster, sex och allt som denna kultur kastar på dig–
–kommer att döda dig.
Sättet som kulturen beter sig på, talar, klär sig. Allt den gör är fel!
Gör inte detta! Men förstå också att om du ser kulturens fel och vänder dig–
–ifrån den, och tror att du är frälst genom detta, så har du fel.
Att vända sig från kulturen frälser inte, utan att vända dig till Kristus.
Vänd dig till Kristus!
Och hur vet du att du kommit till Kristus? För att Han förändrar dig.
Han förändrar ditt hjärta!
Tänk om jag kom till stan och var den nye pastorn.
Och du sa att det finns en man som inte varit i kyrkan på fem år.
Och att jag behövde besöka honom för att han var medlem och full av synd.
Så jag hälsar på honom, och han bjuder in mig.
Jag säger: “Du har inte varit i kyrkan på fem år.”
Han svarar: “Du har rätt pastor, jag spelar hellre fotboll på söndagar–”
“–men du har rätt, jag ska gå till kyrkan igen.”
Då säger jag: “Jag har hört att du är ute och super.”
“Du har rätt, jag älskar att supa, men du har rätt, jag kommer till kyrkan.”
Jag säger: “Jag har hört att du varit otrogen mot din fru.”
“Ja, jag kan inte låta bli, men du har rätt, jag ska sluta och börja gå i kyrkan.”
Så på söndag kommer han till kyrkan och alla prisar Gud.
“Ett får har hittat hem!” Nej, en get har kommit in!
För det han egentligen har sagt är, och lyssna nu på mig, ungdomar:
Han har sagt: “Jag måste sluta med det syndiga som jag älskar–”
“–och börja göra fromma, tråkiga saker, för att bli frälst.”
Detta är inte kristendom. Han är inte en ny skapelse.
Vi har bara satt vargen i en bur, men han är fortfarande en varg.
Ärligt talat, älskar du denna värld mer än Kristus?
Du säger: “Döm mig inte, du känner inte mitt hjärta…”
Jag behöver inte veta vad som är i ditt hjärta, jag ser ditt liv.
Är ditt liv givet åt världen, dess s.k. skönhet, sensualitet, underhållning–
–och allt, så att Bibeln inte har betydelse–
–gemenskap med Kristus i bön inte har betydelse, att uppsöka andra troende–
–för att växa i fromhet inte har bety-|delse, du bara kommer på söndagen.
Om det är du, var rädd, ångra dina synder–
–vänd dig till Kristus, ropa tills du vet att Han räddat och förändrat dig!
Och att Han fortsätter förändra dig.
Jag har sagt mycket och varit mycket hård. Men jag känner min kultur.
Jag vet vad den gör, och jag känner till människans natur.
Jag vet vad Bibeln lär om frälsning, och allt jag sagt har varit av kärlek.
Kom ihåg hur jag började. Det finns folk här som kommer vara förhärligade–
–i Himlen, och andra kommer vara monster i Helvetet!
Vad ska du göra? Ska du omvända dig och tro på Kristus? Låt oss be…