Vilka praktiska skillnader gör en biblisk förståelse av omvändelse i en församling?

Vilka praktiska skillnader gör en biblisk förståelse av omvändelse i en församling?

En församling med en biblisk förståelse av omvändelse kommer att …

  1. Vara noga med vem den erkänner som medlem.
  2. Be alla som ansöker om medlemskap att förklara evangeliet.
  3. Underrätta sig om ifall det finns några områden av oomvänd synd.
  4. Förrätta dop och Herrens måltid med försiktighet. Medlemmar kommer inte att pressa sina pastorer att döpa människor hastigt och utan prövning. Nattvarden kommer att vakas över på lämpligt sätt (personen som ansvarar för nattvarden kommer att förklara vem firandet är till för och vem som bör avstå).
  5. Vara försiktig kring former av evangelisation som skulle kunna uppmuntra till falska bekännelser, oavsett om det handlar om att manipulera känslor eller att presentera ett urvattnat evangelium.
  6. Vägra att ta lätt på synd. Medlemmar kommer att vara villiga att stå ansvariga inför andra, ta emot uppmuntran och vara öppna för ömsesidig tillrättavisning. De kommer också att …
  7. Praktisera församlingsdisciplin.
  8. Sträva efter att hålla en tydlig linje mellan församlingen och världen, som att endast erbjuda medlemmar offentliga församlingstjänster.

En församling med en obiblisk förståelse av omvändelse kan däremot …

  1. Fyllas med människor som har gett uppriktiga bekännelser om Jesus, men som inte har erfarit den radikala förändring Bibeln tillskriver omvändelsen.
  2. Kalla sig själva kristna när de inte är det. Icke-kristna kommer att se dessa “kristna” och säga “är du en kristen? Men du lever ju precis som jag! Varför skulle jag tro som du om vi lever på samma sätt?”

Copyright 2021 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org