Rättfärdig genom tro – Habackuk 1:12-2:20

Trevor Watson i Göteborgs Internationella Baptistkyrka fortsätter predikoserien ur Habackuk. Denna gång predikar han om hur Habackuk 1:12-2:20 visar att man kan vara rättfärdig genom tro.