Ray Ortlund om Jesaja 53

Ray Ortlund pratar om Jesaja 53:6, som säger “Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.”

Ray visar på att det är Jesus som fick ta all vår skuld, så att vi kunde bli frälsta.

Jesaja 53:6:
“Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.
Men all vår skuld lade Herren på honom.”
Två frågor om det:
Först, vem pratar Jesaja om?
Det är en omdiskuterad fråga.
Vissa säger att han talar om en nobel kung ur gammal, israelitisk historia.
Men när du öppnar Bibeln och läser Jesaja 53, vem tänker du då på?
Jesaja målar en bild om en enastående, lidande tjänare.
När jag läser det kan jag inte tänka på någon annan än Jesus.
Andra frågan, vad säger Jesaja om Jesus?
“Men all vår skuld lade Herren på honom.”
Du kanske vet hur det är, allt är som vanligt, du sköter ditt…
när “skelettet” i dig, strukturen som stöttar din förståelse och förmåga,
som håller dina tankar och känslor på en produktiv nivå genom dagen
plötsligt kollapsar och du rasar ner i ångest, skam,
en känsla av förlust, ånger och framtiden är, utan förvarning, plötsligt skräckinjagande.
Kanske du vet hur det känns att lida en skada som inte kan repareras.
Men tänk om du kan byta in ditt förflutna mot en bättre.
Tänk om du inte längre definieras av ditt förflutna.
Tänk om du kan definieras av Jesu liv och död.
Det är vad detta erbjuder oss.
“Men all vår skuld lade Herren på honom.”
Om detta är sant, med tanke på vad vi har gjort, så är det enda vi måste
och kan göra att ta emot honom och vad han gjort för oss, med trons tomma händer.
När vi gör det säger Gud till oss: “Ni är inte längre fångar i er själva.
Ni är inte längre begränsade av ert förflutna”.
Vad Gud säger är: “Jag har lagt er skuld på honom,
er historia har skrivits in i hans historia,
era scener har klippts in i hans film.
Ni har en ny framtid nu.
Ni kommer att bli okej.”

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition