Recension av Lär känna Gud av J.I. Packer

Recension av Lär känna Gud av J.I. Packer

Det är fantastiskt och anmärkningsvärt att den sanne Guden och Skaparen vill göra sig själv känd för oss som är skapade. Gud är inte bara långt borta utan har kommit nära och uppenbarat sig själv i och genom Jesus från Nasaret, Guds Son. Om detta lär vi oss om i Guds uppenbarelse av sig själv genom sitt Ord, i Bibeln.

De flesta bekännande kristna kan nog stämma in i detta, som också är en viktig ingång för J.I. Packer i sin bok Lär känna Gud. Men hur går det till? Hur kan vi lära känna Gud genom Jesus i Bibeln?

På ett sätt är det sant att alla som tror på Jesus känner Gud (Joh 12:44), men ingen känner Gud fullkomligt, och vi kan alla lära känna honom mer.

Det är här som Packers bok har sin plats, för den är en guide till hjälp för den som vill lära känna Gud mer. Anledningen till att den nu i en språkligt reviderad upplaga på nytt kommer ut på svenska är för att göra denna guide tillgänglig för fler, eftersom den under flera decennier varit till hjälp för kristna att väcka förundran och glädje i att lära känna Gud i sin härlighet.

För att förstå styrkan i Packers bok, och vilken hjälp den ger att känna Gud, är det betydelsefullt att förstå vilken teologisk tradition han skriver ifrån. Packer, numera 93 år gammal, har sin teologiska identitet i den reformerta ådran av evangelikal tro. Reformerta är speciellt kända i kyrkohistorien för teologisk stringens i sin systematiska teologi. Enklare uttryckt är de vana och duktiga på att tänka djupt och noga om sin tro.

Detta kännetecknar den vägledning Packer ger läsaren av sin bok i att känna Gud. På ett systematiskt och bibelförankrat sätt går han igenom olika karaktärsdrag och egenskaper hos Gud. Detta är ett sätt att lära känna Gud med teologisk precision från olika håll, som samtidigt hjälper en att lära känna Gud i sin helhet.

Som Packer själv redan i början förklarar är det dock inte bara viktigt att lära känna Gud genom sitt förstånd, utan också genom en personlig och levande Gudstro i vardagen. Därför väver han hela tiden in vilken betydelse vår teologiska kännedom om Gud har i våra liv. Hans ambition är nämligen att hjälpa människor att sant känna Gud och visa hur en sådan tro är hjälpsam och håller genom hela livet.

Hans boks spridning och uppskattningen av den kan vittna om att han har lyckats, och efter att nu ha läst den också på svenska, är jag inte förvånad. Packer är ganska formell i sitt språk, men eftersom han skriver om att känna levande Gud, är läsningen inte torftigt. Även om han paketerar mycket i sin bok, som han själv sagt om sitt författarskap ”Packer by name, packer by nature”, så skriver han på ett sätt som är enkelt och tillgängligt för många.

Packers bok är alltså bra i vad den gör och brister mest i vad den saknar. Då Gud gjort sig själv känd genom den bibliska historien hade han t.ex. kunnat ge mer hjälp att lära känna Gud genom ett sådant perspektiv, men lägger istället tyngden på hur vi lär känna Gud genom det systematisk teologiska studiet. Och trots att han i sitt inledande kapitel beskriver att vi i ljuset av bl.a. treenigheten lär känna Gud, så behandlar han bara treenigheten kort, snarare än att låta treenigheten lysa genom allt han skriver och så hjälpa oss att lära känna treenig Gud.

Med medvetenhet om vad hans vägledning saknar kan detta dock inhämtas från andra. På det stora hela är nämligen Packers bok en hjälp för den som vill lära känna Gud. Möjligen kan den vara speciellt berikande för de som inte själva delar Packers trostradition och som inte är lika vana med systematisk reflektion. Till sitt teologiska innehåll är den dock i en evangelikal huvudfåra, vilket bidrar till den stora uppskattning boken fått och förhoppningsvis nu ska ge, även på svenska.

Markus Holmbom, Teol.mag.
Denna recension har även publicerats i Världen idag