Romarbrevet 8:28 Allt samverkar till det bästa (John Piper)

 
 

Romarbrevet 8:28:
Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa–
–för dem som är kallade efter hans beslut.
“Allt” är ett väldigt stort uttryck.
Och det betyder verkligen att allt samverkar till vårt bästa.
För han fortsätter skriva om nöd, ångest, förföljelse, hunger–
–nakenhet, fara eller svärd i vers 35.
Sedan säger han att i allt detta vinner vi överlägset. Allt samverkar.
I vers 32: Hur skulle Han inte kunna ge oss allt när Han gett oss Kristus?
Så “allt” innefattar faktiskt alla smärtor i världen.
Därför har denna vers varit så dyrbar för lidande kristna genom historien.
Frågan är: För vem gäller detta löfte?
Versen har två svar: de som älskar Gud och är kallade efter Hans beslut.
Vi behöver inte gissa vad som menas med “kallade”, för han fortsätter direkt:
De som Han kände på förhand, förutbestämde Han också–
–att bli likformiga med Hans Sons bild, till att Han är förstfödd–
–bland många bröder. Och de Han förutbestämde, kallade Han också och–
–de som Han kallade, rättfärdigade Han—och dessa förhärligade Han också.
Så precis i denna säkra, gyllene frälsningskedja finns ordet “kallade”.
Han säger att alla de kallade är rättfärdigade.
Vi vet att rättfärdiggörelsen endast kommer av tron.
Guds kallelse är kallelsen in i trons liv.
Han väcker tro och liv. Som när Han ropade “Lasarus, kom ut ur graven!”
Det är Guds kallelse, Han väcker oss till liv.
Om Gud har kallat och väckt tro och liv inom dig, handlar versen om dig!
Den andra kvalifikationen är: De som älskar Gud!
Kärlek till Gud är precis vad man får när man kallats från död till liv!
Icke-troende älskar inte Gud utan världen och allt annat.
Men när Gud suveränt kallar oss från död till liv är livet–
–”Jag älskar Dig, Gud! Jag älskar Dig Jesus!”
Denna vers handlar om dig om du är kallad och älskar Gud.
Så jag säger specifikt: förtrösta på Jesus.
Han har kallat dig, du tillhör Honom, du litar på Hans löfte.
Hans blod och rättfärdighet gör dig godtagbar för Gud.
Och älska Gud och ha denna vers i alla stunder—i glädje och smärta!