Så hittar du huvudpoängen i en bibeltext – 5 steg

Så hittar du huvudpoängen i en bibeltext – 5 steg

“Hur hittar jag huvudpoängen i en bibeltext?”

Den frågan får jag ofta från ledare i mindre bibelstudiegrupper och från dem som arbetar bland studenter i församlingen där jag tjänar. Inget hade gjort mig gladare än att få berätta för dem (och för dig) att jag har en magisk formel som direkt utifrån texten visar på textens huvudpoäng eller ännu bättre, på tillämpningen.

Jag har ingen sådan magisk formel. Oavsett var du är i Bibeln tror jag dock att det finns en handfull saker som du kan försöka hitta i din text och som kan hjälpa dig att se textens huvudpoäng.

1. STRUKTUR OCH BETONING

Titta först på styckets struktur och betoning. Jag tycker om att börja med strukturen, eller hur avsnittet delar upp sig i olika grupper av verser som passar ihop.

Hur strukturen ser ut beror naturligtvis på vilken slags text det är. Om jag studerar en berättande text så är handlingen och karaktärerna till hjälp. Jag tittar på miljön, höjdpunkten och upplösningen. Om jag studerar ett tal eller ett brev så letar jag efter ett flöde av idéer som har en logisk poäng. Studerar jag poesi försöker jag identifiera de olika stroferna och sammanfatta dem.

Oavsett var i Bibeln jag befinner mig letar jag alltid, alltid, efter ord och idéer som återkommer. Här har man hjälp av en ordagrann översättning. Den undersökande frågan jag gillar att använda är: ”Hur har författaren strukturerat det här avsnittet?” Och när jag väl hittat en struktur frågar jag mig hur betoningen ser ut utifrån denna struktur.

2. SAMMANHANG

För det andra, titta på sammanhanget. Ingen del av Bibeln existerar isolerat. Snarare är varje text en del av ett argument, en berättelse eller en samling avsnitt som författaren ordnat på ett visst sätt.

Vad som kommer före och efter avsnittet är viktigt och hjälper mig att förstå innehållet. Det kan hjälpa mig att förstå ämnet som författaren behandlar. Det kan göra att jag ser bokens större perspektiv. Det kan ge värdefull hjälp att korrigera något som jag kanske missförstått i avsnittet. Det kan till och med få mig att förstå det historiska sammanhang som de första åhörarna levde i.

Sammanhanget är nyckeln. Och min undersökande fråga är: ”Varför har författaren placerat avsnittet just här, på detta ställe i boken?”

3. BOKENS TEMA

Med tanke på det jag just nämnt om sammanhang är det bäst att gå till botten med saken. Vad är författarens syfte med boken?

Naturligtvis kräver det en del arbete att verkligen förstå hela bokens tema. Ändå tycker jag det är viktigt att fråga: ”Hur förhåller sig mitt avsnitt – och särskilt betoningen jag hittade i strukturen – till det större temat i boken?”

4. TEOLOGISK REFLEKTION

I Lukasevangeliet 24:13–49 undervisar Jesus om att hela Skriften pekar mot hans död och uppståndelse, och resultatet av detta evangelium är omvändelse och syndernas förlåtelse. Förstår vi inte detta riskerar vi att endast tolka ett avsnitt moralistiskt eller på något sätt avskilt från evangeliet.

Det är alltså viktigt att använda alla teologiska verktyg (särskilt bibelteologi) när man ställer frågan: ”Hur förhåller sig mitt avsnitt till evangeliet?” Det finns naturligtvis många mindre bra sätt att göra detta på. Det är därför viktigt att vi gör logiska kopplingar mellan texten och evangeliet.

5. DRA SLUTSATSER

När du väl arbetat med strukturen, sammanhanget, bokens tema och teologi är det dags att börja dra slutsatser. Oavsett om du kallar det huvudpoängen, avsnittets tema eller den stora idén är det viktigt att ta det sista steget. Frågan jag vill ställa mig är denna: ”Vad försöker författaren undervisa sina första åhörare om?” Vad säger han? Vad är hans huvudpoäng?

Ge dig inte – detta är ingen enkel process. För mig motsvarar detta en eller två timmars förberedelse för en liten grupp – och troligen 12 timmars förberedelse för en predikan! Men oavsett hur mycket tid du har så tror jag det här är ett bra sätt att arbeta på.

När du väl upptäckt textens huvudpoäng behöver du naturligtvis fortfarande tänka igenom tillämpningen. När jag väl jobbar med texten är det så här jag börjar:

1 Hur har författaren organiserat detta avsnitt?
2 Varför har författaren placerat avsnittet här, just på denna plats i boken?
3 Hur relaterar mitt avsnitt till huvudtemat i boken?
4 Hur relaterar mitt avsnitt till evangeliet?
5 Vad försöker författaren undervisa sina första åhörare om?

Mer om denna process hittar du i David Helms bok Bibelutläggande förkunnelse: Så kan du förmedla Guds ord i dag (Reformedia, 2018).

Robert Kinney är Director of Ministries vid Simeon Trust, en utbildningsinstitution för förkunnare.

Copyright 2021 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org