Saliga renhet (Steve Lawson, svensk text)

Saliga renhet (Steve Lawson, svensk text)

Predikan höllls på Resolved.org-konferensen 2009.

 

 

I det här passet ska vi tala om personlig renhet och helgelse.
Vi läser Jonathan Edwards – denna jätte, vars axlar konferensen står på.
Vi läser hans “beslut”, predikningar, dagbok osv, och ser en 18-19 årig man-
-i New Yorks centrum. Pastor på Wall Street, i skotska presbyterianska-
-kyrkan. Han predikade Ordet under en kort tid och återvände till Yale.
Där skrev han sin avhandling och fullbordade sin magisterexamen.
För att uppnå sitt livsmål skrev han ner sina 70 beslut i ensamhet.
Han granskade sitt liv för att säkerställa att hans liv gick åt rätt håll.
Edwards lade betoningen på Guds ära.
Det fanns bara en sak som kunde hindra honom: synden. Hans egen synd.
Han stred hänsynslöst mot synden i sitt eget liv.
Med detta ville han gå till roten – inte frukten – av sitt liv.
Han gick till hjärtat, för det var därifrån allt flödade.
Kunde han behärska hjärtat, kunde han behärska alla handlingar och ord.
Allt flödade ju ur hans hjärtas djupa brunn.
I hans beslut ser vi att han ständigt rannsakade sig själv.
Rannsakar man inte sitt liv, är det inte värt att leva.
Han rannsakade ständigt sitt hjärta, sina ambitioner, sin iver, sina begär-
-sin aptit och känslor, så att de enhälligt fokuserade på Gud.
Så mycket som var möjligt för en frälst syndare på jorden.
Han förde även dagbok och kontrollerade hur han höll sig till besluten.
Han var mycket ärlig och visste inte att någon skulle läsa dagboken-
-men nu är den allmän egendom.
Han lade betoning på hjärtat. Detta är rätta betoningen.
Kan man styra hjärtat, kan man styra hela livet.
Har du hjärtat inställt på Gud kommer du välja rätt ord och handlingar.
Edwards fokuserade på sitt hjärta. Slå upp Matteus 5 igen.
Vi ska titta på saligprisningarna igen.
Detta är början av Jesu offentliga verksamhet och hans första ord-
-förutom i kapitlet innan: “Omvänd er, ty himmelriket är nära!”
Detta är beskrivningen av en omvändande person, hur man kommer in i riket.
Saligprisningarna inleder världshistoriens bästa predikan – Bergspredikan.
Den hölls av världens bäste predikant, Jesus Kristus, den store Utläggaren-
-från Himlen, som gav den renaste tolkningen av Lagen.
Han börjar predikan med de finaste, vackraste orden någonsin.
Han börjar med “Saliga, saliga, saliga”. Han kom för att ge liv i överflöd.
Han öppnade Himlens valv och häller ut Guds salighet, välsignelse och nåd-
-över Sitt folk. Han definierar vilka som kommer in i Guds rike.
Det är inte de som går i templet eller gör yttre ritualer.
Det är de som ångrar sig inför Gud och utövar tro till Evangeliet om Jesus.
Han börjar vid kärnan.
Vilken skillnad mot fariséernas fasad, den ytliga religiositeten-
-som målades ovanpå folkets inre ondska.
Här efterfrågas en rannsakande omvändelse, så att Guds folks hjärtan-
-är rätt ställda till Honom.
För att komma in i riket krävs en hjärtlig ånger och tro.
Jesus definierar detta. Saligprisningarna går från vers 3-12.
De första fyra saligprisningarna är de “fyra steg” som leder till Himlen.
Så blir man frälst, en sann omvändare. Inte den som säger “Herre, Herre”-
-men som inte kommer in i himmelriket.
Detta är bevisen på sann, frälsande tro. Det börjar i vers 3:
Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Det är här allt börjar. Jag ser att jag syndat och gått miste om Guds ära.
Jag lämnar in en andlig konkursansökan hos Gud i Himlen.
Sedan kommer vers 4: Saliga är de som sörjer.
Där måste finnas en gråt och sorg över mitt syndiga tillstånd.
Jag måste bli förkrossad över hur mitt liv är ett brott mot en helig Gud.
Jag har vanhelgat Honom genom min livsföring.
Jag kan inte stå helt oberörd och säga: “Jag har syndat.”
Det är en falsk tro. En sann omvändare är djupt förkrossad över synden.
Saliga är de som sörjer. Ingen hasar in gäspande i Guds rike.
Det kan vara verkliga tårar eller i hjärtat, men vi kommer sörjande.
Saliga är de ödmjuka. Detta ord användes om en vild hingst som blivit tam.
Vildhingstarna levde i det vilda och lydde ingen ryttare.
Den sparkade vildsint och sprang åt alla håll, tills det kom någon-
-och bröt ner dess ande. Då lydde hästen ryttarens auktoritet.
Den gick åt varje håll han drog och stannade när han drog tömmarna bakåt.
Detta är ordet för “ödmjuk”. Att komma till insikten att jag inte längre-
-kan leva som jag själv vill. Nu lyder jag under Jesu Kristi herravälde.
Jag är ödmjuk på det sättet att mitt liv nu är i Hans händer, Han styr.
Så vers 6: Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
När jag överlämnar mitt liv till Kristus måste jag veta att-
-min rättfärdighet är som en smutsig klädsel i Hans åsyn.
Jag sörjer mitt fördärv och hungrar efter en rättfärdighet som inte är min.
Jag måste få rättfärdigheten som en gåva från Gud i Jesus Kristus.
Martin Luther kallade det för en “främmande rättfärdighet”.
Rättfärdigheten kommer ner från Gud. Jag måste hungra och törsta efter den.
Detta är den frälsande trons begär, och jag måste få Guds rättfärdighet.
Endast Han kan klä av mig min självrättfärdighets smutsiga klädsel.
Jag står naken inför Gud och Han iklär mig Jesu fullkomliga rättfärdighet-
-och ställer mig fläckfri inför nådens tron.
Detta lär de första fyra saligprisningarna. Man går ifrån att vara fattig-
-till sörjande, ödmjuk, man överlämnar sitt liv till Kristi herravälde-
-och ropar ut efter rättfärdighet. Detta är den som kommer in genom-
-den trånga porten i slutet av predikan. Den som bygger sitt hus på klippan.
Den som hör Mina ord och handlar därefter är som en vis man-
-som bygger sitt hus på klippan. När stormen och regnet kom föll det inte-
-för det var byggt på klippan.
Denne bygger på klippan: fattig i anden, sörjer, ödmjuk, hungrar och-
-törstar efter rättfärdighet. När du gått igenom den trånga porten-
-och bygger på Jesu Kristi fasta klippgrund, fortsätter du med detta.
Vi fortsätter vara ödmjuka. Vi är de vi är tack vare Guds nåd.
Vi fortsätter sörja över vår synd, ödmjuka oss under Kristi herravälde.
Vi måste fortsätta hungra och törsta efter mer rättfärdighet i praktiken.
Till detta kommer de fyra saligprisningarna för de som gått in i Guds rike.
Vers 7: De är barmhärtiga, för de har fått suverän barmhärtighet från Gud.
De har fått Guds nåd och ynnest och blir de mest barmhärtiga på jorden.
Vers 8: Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
Det går alltså inte att skilja mellan rättfärdiggörelse och helgelse.
Alla som blivit rättfärdiga genom tron börjar sträva efter helgelse.
De är renhjärtade men ska fortsätta ta hand om sina hjärtan och bli rena.
Vers 9: Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
De söker föra Guds fiender till att bli Guds vänner genom Evangeliet.
De förenar syndare med en helig Gud. De är fredsmäklare-
-och söker även bringa frid bland bröderna i Kristi kropp.
Resultatet av detta liv ser vi i vers 10-12. Du kommer sticka ut.
Människor i den här världen kommer bli irriterade och förfölja dig.
Jesus utlovade förföljelse.
Du kan inte gå igenom den här världen med saligprisningarna som verklighet-
-i ditt liv, utan att lida förföljelse för Kristi Evangelium.
Kanske blir det även de religiösa som förföljer dig mest av alla!
Så var det för Jesus, då Han blev korsfäst av en religiös folkhop.
De som har det så är “jordens salt” och “världens ljus”.
Hela detta stycke lägger betoningen på hjärtat. Det är hjärtats religion.
Det är Jesus ute efter hos alla er här inne. Han vill ha ert hjärta!
Med hjärtat känner man och älskar Gud, och gör sina livsval.
Hjärtat leder era steg och bestämmer ert öde, tänker och känner.
Ert verkliga jag är inte på utsidan, utan den ni är på insidan.
Salomo sa: bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.
Ditt hjärta är ett källsprång som ditt liv flödar ifrån.
Vad ditt liv än är, så är det utflödet av ditt hjärta.
Ett gammalt ordspråk säger: Det som finns i brunnen kommer upp i hinken.
Det som finns i ditt hjärta kommer ut genom din mun och leder dina steg.
Styr ditt hjärta, så styr du hela ditt liv och öde.
Salomo säger: Som han tänker i sitt hjärta, sådan är han.
Mose sa: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta.
Jesus bekräftade detta. Det största budet är att älska Gud av hela ditt-
-förstånd och hjärta, själ och kraft.
Paulus sa att sann tillbedjan är att sjunga i hjärtat.
Det viktigaste i ditt liv, i detta nu, är ditt hjärta inför Gud.
Jag vill fråga dig. Var är ditt hjärta?
Jag vet att din kropp befinner sig här på konferensen, i detta rum.
Din kropp är här, men frågan är: Var är ditt hjärta?
Man kan vara här men ändå ha hjärtat långt borta.
Jesus sa: Ni ärar Mig med era läppar men era hjärtan är långt ifrån Mig.
Är ditt hjärta nära Gud, svagt för Gud, litar på Gud?
Det är hit Jesus vill komma. Jag vill att vi tittar på vers 8 idag.
Jag vill lägga den under lupp, tänka igenom och tänka ut det.
Jag vill leverera detta till er. Titta igen på vers 8.
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
Jag har fem nyckelord till er, som ni kan skriva ner.
Detta blir de stora rubriker vi ska följa genom predikan.
Jag vill packa upp allt jag kan hitta i vers 8.
Det första är hjärtats prioritet. Jesus prioriterar hjärtat.
I vårt samhälle prioriterar man kroppen, det yttre: hår, kläder, fasaden.
Jesus prioriterar hjärtat.
För det andra: hjärtats renhet. Vad innebär det att vara renhjärtad?
För det tredje: hjärtats problem. Något måste vara fel om Jesus efterfrågar-
-renhet i hjärtat. Vad är problemet?
Fjärde: reningen. Hur kan vi rena våra hjärtan?
Till sist: förmånen. Det är endast de renhjärtade som skall se Gud.
Finns det någon större förmån än att få se Gud?
Det är bara de med ett rent hjärta som någonsin kommer att få se Gud.
Låt oss börja med hjärtats prioritet.
Redan tidigt i predikan börjar Jesus med hjärtats absoluta vikt.
Saliga är de renhjärtade. Med hjärtat menas insidan och inte det yttre.
Hjärtat är den inre människan. Sinne, känsla och vilja. Helheten.
I Väst ser vi hjärtat mest som känslorna, men det är mer än så.
Det är här intellektet, tankarna och resonemangen sitter.
Det du tänker på, hur du tänker. Som en man tänker i sitt hjärta, är han.
Det handlar om dina känslor, begär, önskningar, passioner, sug.
Jesus prioriterar detta eftersom Han vet att hjärtat är livets roder.
Vänd på hjärtat så vänder du hela ditt livs riktning.
Hjärtat innefattar också viljan, där beslut fattas.
Hjärtat omfattar alltså hela varelsens kärna. Från detta flödar allt.
Hjärtat är ditt verkliga jag – den du är, skapad i Guds avbild-
-befläckad av synden. Din själ. Detta är hjärtats prioritet.
Saligprisningarna betonar hjärtat. Se vers 3: Saliga de fattiga i anden.
Där är hjärtat. Vers 4: att sörja är en hjärtats ånger.
Vers 5: ödmjukhet är att få hjärtat att underordna sig.
Vers 6: att hungra och törsta efter rättfärdighet är en hjärtats längtan.
Allt handlar om hjärtat. Han vill åt våra hjärtan. De är roten till trädet.
Om roten är rätt, är också frukten rätt. På frukten känner man trädet.
Frukten uppenbarar hur roten är. Jesus ser ner under jorden till rötterna.
Han prioriterar att ditt hjärta har det rätt ställt med Honom.
Har ditt hjärta det rätt ställt med Gud? Är ditt hjärta rent?
Detta kräver vår Herre. Det är en hjärtats religion.
För det andra: hjärtats renhet.
Jesus prioriterar hjärtat och kräver renhet.
Observera: Saliga är de renhjärtade – förbannade är de med orena hjärtan!
Övergivna av Gud och tuktade av Gud, är de med orena hjärtan!
Saliga är de renhjärtade. Han välsignar endast de renhjärtade.
Ordet för “ren” betyder att rensa från all smuts och snusk, och-
-rengöra från all inre förorening. Ordet “ren” användes för råmetaller-
-som lades i smältugnen, där hettan var så hög att det orena flöt upp.
Man skummade av det från ytan och kvar hade man en ren, enda metall.
Detta kräver Jesus. Ditt hjärtas orenhet ska komma till ytan-
-och genom omvändelse, Guds Ord och Andes kraft skummas de av ytan.
Det som då är kvar är ett obefläckat, oblandat, oförfalskat rent hjärta.
Ett rent sinne, rena motiv, rena känslor.
Salomo skrev i Ords 17:3: Degeln prövar silvret och ugnen guldet-
-men HERREN prövar hjärtan.
Det Han söker är ett odelat hjärta utan någon kärlek vid sidan av.
Jesus sa i Luk 14:26 Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och-
-sin mor, sina bröder och systrar-
-ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.
Den kärlek vi har till Kristus måste vara så överlägsen-
-att all annan kärlek i jämförelse ser ut som hat!
Renhet i hjärtat. Så är det i hela Bibeln. 3 Mos 11:44:
Ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga-
-ty jag är helig.
Gud är oändligt, absolut, evigt helig och ren och Han kräver av oss-
-att vi är ett heligt egendomsfolk som reserverar sig till helighet.
Ordet för helig, qadosh på hebreiska betyder ‘överlägsen, reserverad’-
-‘avskild’. Gud är reserverad och avskild för Sig själv. Han är annorlunda.
Han är i en helt annan liga än oss. Dessutom är Han syndfri, felfri-
-alla Hans handlingar och domar är rätta.
Han kallar oss att vara heliga och rena så att vi skiljer oss från-
-den här onda världen och dess ordning.
Allt det i världen: köttets och ögonens begär och stoltheten förgår.
Vi ska lägga bort synden och sträva efter helgelse-
-med all kraft som Gud ger oss övernaturligt.
David sa i Ps 24:3 Vem får gå upp på HERRENS berg?
Vem får träda in i hans helgedom?
Vem får audiens hos Kungen? Hos den trefaldigt helige Guden?
Den som har oskyldiga händer och rent hjärta.
Oskyldiga händer är resultatet av ett rent hjärta.
För att ha gemenskap med Gud måste vi vara oskyldiga och rena.
Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att-
-frambära era kroppar som ett levande och heligt offer.
Det räcker inte att bara vara överlåten åt Gud!
Du måste vara ett heligt offer! Frambär inte ett oheligt offer till Gud!
Gud vill att vi ska vara rena och heliga, från hjärtat!
1 Tim 1:5: Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta.
Att det utifrån ett rent hjärta flödar en kärlek till Gud och varandra.
Kärlek till sanningen, kärlek till Riket och kärlek till Guds Son.
2 Tim 2:22: Fly från ungdomens lustar. Tänj inte på gränserna – fly!
Spring iväg från ungdomens lustar. Jaga efter rättfärdighet, tro, kärlek-
-och frid tillsammans med de som åkallar Herren utifrån ett rent hjärta.
Hela livet flödar ur hjärtat. Se till att det är rent.
Fariséerna förstod aldrig detta. Längre fram i Matteus 5, vers 21…
Fariséerna försökte bara måla utsidan på Titanic.
De ville snygga till och möblera om på däck, när de led skeppsbrott!
De brydde sig endast om utsidan. Men Jesus, den store Utläggaren-
-ger den sanna tolkningen av Mose Lag.
Han upphäver inte Lagen, utan förstärker normerna för helighet för dem.
Vers 21: Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda.
Den som mördar är skyldig inför domstolen.
Fariséerna trodde de var rena inför Lagen för att de aldrig mördat någon.
Men i vers 22 säger Jesus: Jag säger er… Han ändrar ingenting.
Han förklarar den rätta tolkningen av Mose Lag.
Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen.
Du är en mördare i hjärtat om du är orättfärdigt arg på din broder.
Hyser du illvilja mot någon? Jesus säger att det är mord i hjärtat.
Vers 27: Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott.
Detta är ett av de tio budorden, 2 Mos 20, 5 Mos 4…
Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått-
-äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Det handlar alltså om hjärtat.
Innan det sker i en yttre handling, föds det i hjärtat.
Sedan konfronterar Jesus fariséerna för att de inte ser till hjärtat.
I Matt 23:27 säger Han: Ve er fariséer och skriftlärda.
Detta är motsatsen till Saliga är de renhjärtade.
“Ve” betyder fördömd. Han menar inte bokstaven V.
Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Vet ni vad en hycklare är?
Det var en som bar en mask, en skådespelare som fått ett manus.
Han spelar en rollfigur, inte sig själv. Han står på scen inför publik.
Han säger sina repliker, och när pjäsen är slut tar han av sig masken-
-och lever som den han egentligen är! Detta är en hycklare.
Han är en person i templet, och någon helt annan ute i vardagslivet.
De gömmer sig bakom religiositetens mask, men deras liv röjer-
-att de bara upprepar repliker.
Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar.
Utanpå ser de vackra ut-
-men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet.
…Ni rengör utsidan av bägaren, men inte insidan.
Ni är noga med utsidan, ändrade beteenden, men struntar i insidan.
Er själ. Ert hjärta.
Tänk om jag kom för att äta hos er och ni ställde fram ett glas.
Det är skinande rent på utsidan – men jag lyfter det och får se insidan.
Det är en köttbit på insidan, avtryck från någons läppstift.
Svarta hårstrån flyter runt på insidan. Det säger Jesus om ert liv.
Ni städar upp ert yttre när ni går till templet och visar upp er fromhet.
Men djupt nere i hjärtats gruvschakt är ni orena och smutsiga.
Detta leder oss till det tredje: hjärtats problem. Vad är problemet?
Man kan säga att människans hjärteproblem är människohjärtats problem.
Att Jesus kräver renhet i hjärtat betyder att vi inte är naturligt rena.
Ingen har någonsin fötts med ett rent hjärta.
Första saligprisningen slår hårt på detta: Saliga är de fattiga i anden.
Människohjärtat saknar helighet då det är skadat av syndens fördärv.
Jeremia sa: Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt.
Salomo skrev: Människornas hjärtan är helt överlåtna åt att göra det onda.
Och: Människornas hjärtan är fulla av ondska, och oförnuft…
Detta betyder att synden gör dig dum.
Varför skulle en man lämna sin fru för sin sekreterare?
För att synden gör honom dum!
Han fattar irrationella beslut på grund av sin själs orenhet!
Jesaja: Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt.
Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt.
Detta är läran om totalt fördärv. Alla är inte så fördärvade som möjligt-
-men varje del: sinne, känslor, vilja, är förstörd och fördärvad av synden.
Hälls en droppe cyanid i ett glas vatten sprids det ut i hela vattnet.
Så är det med alla människors hjärtan!
Jesus sa: Inifrån, från hjärtat, kommer onda tankar, otukt, stöld, mord-
-äktenskapsbrott, begär, ondska, bedrägeri, avund, förtal…
Jesus säger att allt detta redan finns i hjärtat.
Det är inte miljön, Djävulen eller någon annan som gjort det mot oss.
Nej, allt finns redan på insidan, i hjärtat.
Om du snubblar med ett glas mjölk kommer innehållet spillas ut.
Det som kommer ut ur hjärtat är det som redan fanns i hjärtat!
Det är hjärtats problem och varje icke-troendes problem.
Det är fortsatt ett problem för varje troende.
Detta är problemet med familjen, samhället, skolan, vårt land.
Det är problemet med världen. Alla världens problem beror på orena hjärtan.
Fjärde: Hjärtats rening.
Om mitt och ditt hjärta är orent, och Jesus prioriterar ett rent hjärta-
-hur kan mitt hjärta då bli rent? Ingen religiös ritual kan rena hjärtat!
Ingen religiös ceremoni kan göra ditt hjärta rent!
Ingen yttre förändring kan någonsin göra ditt hjärta rent!
Renhet är ett jobb på insidan av den helige Andes kraft!
Endast Gud kan ge dig ett rent hjärta.
Det börjar med frälsning, pånyttfödelse – när Gud ger oss ett nytt hjärta.
Om du är född på nytt har du fått ett nytt hjärta – ditt gamla var dåligt!
Hes 36:25: Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena.
Det är denna bild av pånyttfödelsens bad som Titus 3:5 talar om.
Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.
Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Ett hjärta av sten är kallt och likgiltigt, inte mottagligt för Gud.
Gud sa att Han ska ta ut det hjärtat och ge dig ett hjärta av kött.
Ett levande hjärta som bultar för Gud och är mottagligt för Gud.
Pånyttfödelsen innebär inte att man vänder blad, utan man får ett nytt liv.
Whitefield blev frälst när han läste The Life of God in the Soul of Man.
Den nya födelsen handlar om Guds liv i människans själ.
Gud sa: Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar-
-efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
Detta är hjärtat, när det renas vid den nya födelsestunden.
Om du är här idag och är utanför Riket: Du behöver ett nytt hjärta!
Bara Gud kan ge dig ett nytt hjärta. Det yttre spelar ingen roll.
Det enda som har betydelse är ditt hjärta inför Gud.
Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
När vi blivit födda på nytt måste vi fortsätta rena våra hjärtan.
Kom ihåg Ords 4:23: bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.{\i0.}
Jag antar att de flesta här inne är troende. Hur kan ni bevara hjärtat rent?
Jag ska ge er fem saker om hur man bevarar ett rent hjärta.
Skriv ner detta längst bak i era biblar och återkom till det.
1: Skölj dig i Ordet. Guds Ord har en sådan helgande kraft! Psalm 119:11:
Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord.
11: Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta så att jag inte ska synda mot dig.
Det är Guds Ord i hjärtat som helgar och renar hjärtat, mottaget i tro.
Joh 17:17: Helga dem i sanningen. Ditt Ord är sanning.
Guds Ord avskiljer oss till gudfruktighet och renhet.
Ef 5:26: för att Kristus ska helga den – församlingen, de troende.
…sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.
I vår kamp med synden och världens frestelser, påminn er om hur Jesus-
-motstod frestelserna när Han var i öknen.
Han svarade: “Det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet!”
Han drog Andens svärd, Guds Ord, och avvärjde fiendens attacker!
Detta överlägsna vapen har också ni fått i era händer.
Guds Ord är levande och verksamt, starkare än något tveeggat svärd.
Skölj dig i Ordet. Antingen håller synden dig från Ordet-
-eller så håller Ordet dig från synden. De två kan inte gå ihop.
När Ordet flyttar in, flyttar synden ut.
När synden flyttar tillbaka in försvinner aptiten efter Ordet.
2: Bada i blodet. Jesu Kristi blod har kraft att rena från all synd.
Sakarja 13:1 talar om en öppen källa till rening från synd och orenhet.
Denna “källa fylld med blod, som Immanuels ådror blir till bäckar”.
“Syndare dyker ner i denna flod, och tar bort alla skuldens fläckar.”
Och dag för dag ska vi fortsätta bekänna vår synd-
-och bli tvättade rena i Jesu Kristi blod!
“Vad kan göra mig hel igen? – Ingenting annat än Jesu blod!”
1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och förlåter oss-
-och renar oss från all orättfärdighet. Bada i blodet!
3: Underordna dig Anden. Den helige Ande är helgelsens tjänare.
Det är Hans verk i den troendes liv att anpassa oss till Kristi avbild.
Han är en bild av helighet. I Rom 1:4 kallas Han “helgelsens Ande”.
Han har kommit för att överbevisa om synd och ge omvändelse.
Han har kommit för att vända hjärtat bort från synd-
-och för att ge kraft till att motstå frestelsen.
Han har kommit för att rensa synden ur hjärtat som en blixt rensar luften.
4: Be om renhet. Vi kan inte göra oss själva rena, det kommer från Gud.
Job 14:4: Kan det komma en ren från en oren? Nej, inte en enda!
Ingen man, kvinna, pastor, förälder, vän eller någon annan kan göra dig ren-
-förutom Gud! Vi måste be till Gud, bekänna våra synder, be om Hans nåd.
Inte bara att rena oss utan hålla oss på den smala vägen.
David bad i Ps 51:12: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta.
Detta bad han som troende, för att hans hjärta hade blivit orent.
Ps 51:9 Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig-
-så att jag blir vitare än snö.
På ett enda ögonblick kan Guds nåd skölja bort synden och göra hjärtat rent.
Man kan komma in på ett möte som detta med skuld, synd och ondska-
-och falla på ansikte inför Gud och be: “Rena mig, så att jag blir ren.”
Bada i Herren Jesu Kristi blod, och kom ut renad i Lammets blod.
5: Var med de rättfärdiga.
Om du vill vara ren måste du vandra tillsammans med de som är rena.
Man blir som man umgås, renhet föder renhet. Ords 13:20:
Den som umgås med visa blir vis, den som är vän med dårar går det illa.
Vi kan säga att den som umgås med de rena blir ren-
-men den som är vän med dårar lider orenhet.
Vi ska förstås vittna för världen och nå ut till publikaner och skökor.
Det gör vi. Vi är i världen för att vara Kristi vittnen.
Men våra närmaste vänner måste vara sådana som strävar efter helgelse-
-eftersom de kommer få en enorm effekt på våra liv.
Du måste finna den mognaste kristne och säga: “Jag vill bli din vän.”
1 Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.
Lite surdeg syrar hela degen. Visa mig dina vänner så vet jag hurdan du är-
-eller kommer att bli. Var med de rättfärdiga.
Det här är hjärtats rening, och hur desperat vi behöver det!
Skölj dig i Ordet, bada i blodet, underordna dig Anden, be om renhet-
-och var med de rättfärdiga!
Saliga är de renhjärtade.
Slutligen: förmånen. Vad har den renhjärtade för förmån?
Vad blir det för frukt, när roten är renhjärtad?
Vad leder det oundvikligen till, vad frambringar och ger det?
Vart tar det mig? Vad får jag se och uppleva?
Vad får jag lära känna när jag är renhjärtad?
de – det är de, och bara de…
De, och inga andra! Jesus hävdar att de renhjärtade har monopol…
…de skall se Gud.
Du kommer aldrig att få se någonting härligare än Gud själv!
Vad betyder detta, att se Gud?
Jag ska ge er fem underkategorier till.
Skriv dessa längst fram i era biblar!
Vad betyder det att se Gud? Jesus avslutar med den största förmån-
-som någonsin kan ges någon som blivit skapad i Hans avbild.
Detta är helt av nåd, oförtjänt ynnest från Gud.
Det är helt ett resultat av den nya födelsen och reningen i Lammets blod.
Det är ett resultat av att ha fått ett hjärta av kött och badat i Ordet.
Och vara med de rättfärdiga, be om renhet.
Genom detta, och genom Hans nåd, får vi förmånen att se Gud!
Vad betyder detta? 1. Vi ser Gud i skapelsen. Vi ser det de orena inte ser.
Omvärlden med orena ögon och hjärtan ser bara en strand, ett träd, en sten.
Men vi ser Guds fingeravtryck i skapelsen.
Ps 19:1: Himlarna vittnar om Guds ära.
Vi ser upp mot stjärnorna och ser Guds ära!
Vi ser mer än de orenhjärtade.
Rom 1:20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga-
-egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur…
Ser du inte Gud i skapelsen?
När vi ser bergen ser vi Gud allsmäktigs höga majestät!
När vi ser havet ser vi Skaparens enorma väldighet!
När vi hör åskan hör vi Gud allsmäktigs våldsamma raseri!
När vi känner stormvinden, känner vi Guds skräckinjagande närvaro!
Ni talar om era jordbävningar här? Kom med mig till Mobile-
-och upplev en orkan på över 70 m/s!
Den varar inte 5 sekunder. Det rycker inte bara till lite i stolen…
…och du rusar ut och ropar “Jordens undergång har kommit”!
Försök bo i “orkangränden”. Se den starka vinden platta till alla husen-
-rycka upp träd med rötterna och flytta havet flera kilometer in!
I dessa orkaner där hemma känner man den Allsmäktiges enorma styrka!
Vi som är renhjärtade ser Gud i allt!
Vi ser den Skapare som orena hjärtan inte ser.
De ser “moder jord”, “moder natur”…
Vi ser Gud Allsmäktig.
2: Vi ser Gud i försynen. Vi ser Guds osynliga hand i försynens händelser.
Vi ser Guds osynliga hand ordna alla omständigheter och leda händelser.
De orenhjärtade ser aldrig Guds osynliga hand.
Det orena hjärtat ser bara “tur”, “otur”, slump, lycka, olyckor, ödet-
-dålig karma, fru Fortuna. Detta är hedniska myter och djävulska lögner.
“Tur” finns inte. Ödets nyck finns inte. Det finns ingen karma eller slump.
Det finns inga molekyler på vift i universum.
Alla finns de till för att lyda Gud Allsmäktig.
Så när vi ser omständigheterna och händelserna i människors liv omkring oss-
-ser vi vad de orenhjärtade inte ser: Guds arrangemang, Guds timing.
Gudomliga ingripanden, Guds syfte, vi ser Guds osynliga hand!
Kungens tankar är som bäckar i HERRENS hand, han leder dem vart han vill.
Ser du Guds osynliga hand sträcka sig ner i premiärministrar-
-diktatorer och presidenter och omdirigera deras hjärtan?
Lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från HERREN.
Ser du inte att Gud ordnar även de minsta händelserna?
Inte en sparv faller till marken utan Herrens vilja.
Vi vet att Gud får allt att samverka till det bästa-
-för de som älskar Gud och är kallade efter Hans beslut.
Vi ser Gud i försynen, och ju mer du växer i Herren och lär dig Ordet-
-desto mer kommer du att se Gud i allt.
För det tredje ser vi Gud i Skriften.
När det orena hjärtat öppnar Bibeln, ser det orena hjärtat myter.
Fel, misstag. En gud som man själv skapat.
När det orena hjärtat läser Bibeln, ser det bara en karikatyr av Gud.
Det ser aldrig den sanne Guden. En gud som inte straffar synden.
En gud som inte ser framtiden.
En gud som inte vid tidernas slut kommer skilja agnarna från vetet.
Den som har ett orent hjärta har inte mentala problem, utan moraliska.
Men de renhjärtade ser Gud överallt i Skriften.
De öppnar Bibeln i början och ser att Gud skapade himlen och jorden.
Och att Gud talade, och allt blev till, på sex dagar i rad.
Den som har ett rent hjärta ser att Gud förstörde jorden med en syndaflod-
-på Noas tid.
Gud dränkte Faraos armé, fick Jerikos murar att rasa.
Gud skyddade Daniel i lejongropen och gav Elia eld inför baalsprofeterna.
Med ett rent hjärta kan man se Guds överlägsna härlighet i Skriften.
Man ser Gud som Han är och förvandlas till samma bild.
4: Vi ser Gud i Kristus. Han är mer än en snickare.
Han är mer än en lärare kommen av Gud, Han är Gud kommen att lära.
Joh 14:9-10: Låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.
Jesus svarade: Den som har sett mig har sett Fadern.
Det är med ett rent hjärta vi ser i Bibeln och ser att Jesus är Gud!
Till sist får vi en dag se Gud ansikte mot ansikte.
Detta kallar teologer för “Den saliga synen”.
Den mest härliga och storslagna synen som människoögat kan skåda.
När vi får se Guds ära och vår Frälsares storhet.
Upp 22:4 De ska få se Hans ansikte.
Detta är den största salighet som någon av oss någonsin kan uppleva.
Förr i tiden fick endast ett fåtal komma in i kungens palats.
Allmänheten, de anonyma, fick stå på utsidan.
Endast hovet fick komma in i tronsalen och se kungen på tronen.
Det var få förunnat att nalkas tronen och se kungens majestät och prakt.
Jesus säger att alla som är fattiga i anden, som sörjer över sin synd…
Alla som är ödmjuka och hungrar och törstar efter rättfärdighet…
Alla som är renhjärtade kommer en dag att ledsagas in i tronsalen-
-och skåda konungarnas Konung, herrarnas Herre, hög och upplyft!
Hans mantelsläp fyller templet och på Hans huvud är många kronor.
Han härskar och styr, skänker barmhärtighet och nåd, över Sitt folk.
När du kommer till den himmelska staden är det inte gatorna av guld-
-eller pärleportarna som är det stora. Du kommer inte räkna deltagarna.
Du kommer att bli så betagen av vår suveräne, nådefulle Guds prakt-
-när du ser Honom, att du inte kommer vilja se någon annan.
Det blir en stor återträff i Himlen, vi har många vi känner där.
Men i tronsalen kommer vi inte se på deltagarna, mattan, eller ens spiran.
Det är Kungens ansikte som kommer fånga våra hjärtan-
-och vi kommer bli mättade i Honom och prisa Honom.
Han kommer vara vårt hjärtas fröjd i alla kommande tidsåldrar.
Men du får aldrig se Honom med ett orent hjärta av sten.
Du får aldrig se Honom med smutsiga händer.
Du får bara se Honom med ett nytt hjärta. Behöver du ett nytt hjärta idag?
Be Gud att ge dig ett nytt hjärta och föda dig på nytt.
Be Gud ta ut ditt stenhjärta och ge dig ett hjärta av kött.
Med detta nya hjärta kommer du omvända dig från dina synder-
-och tro på Herren Jesus Kristus.
Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
Låt oss be.