Ska kristna be om väckelse?

Tre pastorer tacklar den kontroversiella frågan om väckelse. I videon: Kevin DeYoung, Bryan Chapell, Richard Phillips

 

 

Vi tänkte prata lite om väckelse. Vad är väckelse?
Väckelse är ett särskilt, suveränt verk av Gud-
-där Anden använder församlingens vittnesbörd och påverkar kulturen-
-med enorma resultat. Så fungerar Evangeliet i normala fall, genom-
-den helige Andes kraft, men det sker mer intensivt och detta vill vi se!
Att det blir ett massivt gensvar till Evangeliet genom Andens kraft.
Vi verkar alla tre vara på samma sida i frågan. Vi vill se väckelse…
…men ändå undrar vi varför andra är så misstänksamma.
En del bröder som vi älskar och respekterar ifrågasätter om detta-
-alls är bibliskt?
Det finns en åtskillnad mellan “väckelse” och “väckelsekristendom”.
Väckelsekristendomen inte bara ber för väckelse utan-
-tror att man kan fabricera väckelse genom mänskliga medel och mekanismer.
Charles Finney är ett klassiskt exempel i vår historia.
Han försökte att på mekaniskt vis anpassa människor på ett visst sätt-
-och organisera på ett visst sätt så att man skapar en väckelse-
-genom vad människor gör.
Men enligt Bibeln verkar Anden som i Joh 3: Anden blåser vart den vill.
Men samtidigt hör Gud de rättfärdigas böner.
Så vi ber inte som för att tvinga Anden att handla, men i ödmjukhet-
-ber vi Gud att välsigna och förhärliga Sig själv över hela jorden.
Man tror att vi som vill ha väckelse tänker gå obibliskt tillväga.
Men i en sann väckelse använder man inte mänskliga övertygelsetekniker.
Nej, man tjänar i Ordet och bönen, och Anden ger skörden.
Vi förväntar oss inte att väckelse är lösningen på alla kyrkans problem.
Man läser om väckelser och om omvändelserna, men även-
-om falska tecken och splittringar… allt blir inte uppstädat.
-Vi har ju en fiende, trots allt.| -Och vi finner fienden ofta i kyrkan.
Sann väckelse är rätt besvärande för den traditionella kyrkan.
Kyrkor vill ha väckelse, men när den väl kommer blir det besvärligt-
-för det vardagliga livet.
Det finns visserligen starka röster inom våra kretsar idag som talar om-
-vikten av uppoffring, ett helgat liv under Kristus som skiljer sig från-
-att bara följa traditioner, få en välsignad karriär och familj o.s.v.
Är det egentligen detta som är väckelse? Det låter tufft!
I mindre grad kan man predika med glöd, är missionell på ett korrekt sätt-
-och människor kommer till församlingen och vet inte var de ska sitta.
Väckelsetänket utmanar dessa tankar om en mysig “kristen vistelse”.
Gud vill att vi har en iver att nå de förlorade, och väckelsens eld-
-i dess korrekta bemärkelse, speglar vår önskan att se människor frälsta.
Jag har en bönelista och ber om väckelse varje söndagmorgon…
…kanske för att jag ska predika då!
Men en sak jag sagt till mitt folk är att vi egentligen inte vill-
-se väckelse förrän vi vill se den starta i någon annan församling.
En pastor kan ibland tänka att han vill se väckelse för att han vill ha-
-en större budget och större skaror…
Det ligger i vårt kött. Tänk om baptistkyrkan där borta får väckelse-
-samtidigt som vi har det likadant som vanligt.
Vi riskerar även att mäta framgång i väckelsetermer.
Som om en sund, trogen tjänst som får lite frukt åt gången i lagom takt…
Som om detta är misslyckat!? Nej, att vara trogen Ordet och se nya ansikten-
-utan dunder och brak betyder inte att man har misslyckats!
Vi är alla ense om att väckelse är någonting underbart och gott.
Men problemet har blivit att en del har försökt fabricera väckelser.
Ett annat fel är att man helt ger upp och inte tror att Gud gör det igen.
Ytterligare ett är när man tycker att Anden ska komma på ett visst sätt.
Det pågår även en “dold” väckelse bland invandrare i USA.
Det är inte i angloamerikanska, välbärgade hem, utan bland invandrargrupper-
-och många folkslag blir inympade. Vi etablerade församlingar ser det inte.
Herren kanske menade någonting när Han sa att Han ser till de fattiga.
Ni ser säkert också som vi, många kinesiska studenter och forskare-
-komma till Michigan i stora drivor. Vi började ha Upptäckten-kurser-
-som nu kommit att få internationell inriktning. Många kineser-
-kommer in och är öppna för Evangeliet. Vi prisar Gud.
Skäms på oss om vi inte tycker detta räknas!
David Calhoun som studerade väckelsehistoria sa att det sorgliga med-
-väckelse är att den typiskt nog avtar vid en viss punkt.
En het väckelse varar ofta inte i årtionden, utan de kommer och går.
Det är svårt att underordna sig Anden och låta Honom göra vad som är rätt.
Var det inte Robert Burns, den skotske predikanten, som fick se två år av-
-livlig väckelse, och sedan hade han en normal pastorstjänst i 40 år.
Det är Herrens verk. Vårt jobb är att vara trogna, men givetvis kreativa.
Att be för väckelse betyder inte att vi inte har iver och vill nå-
-samhället med de ordinära nådemedlen.
En av våra gemensamma vänner i Louisiana var i en församling-
-under nästan 30 års tid, innan väckelsen kom. Hur skedde det?
Jo, det var en herrstudiegrupp där plötsligt Anden tog eld.
Denne trogne pastor hade varit i en småstadskyrka i över en generation-
-då Anden kom och människor blev omvända: affärsmän och politiker.
Hela staden blev förvandlad och blomstrade under denna tjänst.
Det var inte för att han ändrat sitt budskap utan för att Anden kom.
Herren gör vad Han vet är bäst i Sin tid.
Vi bör be för det. Be om den helige Andes kraft.
Vår generation behöver Evangeliets kraft. Vi kan predika Evangeliet-
-men vi kan inte ge kraften. Han kan det.
Vi ser på utmaningarna i samhället och ofta tappar modet.
Men om Herren bara använde detta och kalla pastorer, och vanligt folk-
-eller studenter, för att be och, inte isolera sig helt.
Men man vet inte var man ska börja, utan bara be till Gud…
Varför är väckelse svår att fabricera? För att vi blir så ödmjuka.
Vi är beroende av Honom och kan inte få det att hända.
Vi tvingas alltså att be, vara beroende av Hans Ord och nåd-
-för vi kan inte skapa en sann väckelse.
Även mitt i väckelsen och dess övernaturliga karaktär, är detta svar på-
-bönen. Vi kan, och inte bara borde, be om väckelse. Vi har den plikten.
Våra församlingar måste ligga på ansikte inför Herren och be om Anden.
Detta är verkligen en del av vår evangelistiska plikt.