Skippa versen, memorera boken: Andrew Davis om utökad bibelmemorering

Efter Moses död, när Josua blir satt att leda israeliterna, befaller Gud honom: “Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den” (Jos 1:8).

Att meditera över Bibeln är detsamma som att fästa sinnet på Bibeln. Men hur kan vi fästa våra sinnen på Guds Ord idag när vi bara fastnar i våra biblar eller i våra smartphone-appar?

Andrew Davis, förstepastor i First Baptist Church i Durham, North Carolina, vill hjälpa kristna att meditera över bibeltexten genom memorization-davisatt lära dem att memorera mer av Bibeln. I sin nya e-bok An Approach to Extended Memorization of Scripture ger Davis dagliga procedurer att följa för att memorera hela kapitel och böcker i Bibeln samtidigt. Davis är också medlem i The Gospel Coalitions råd och har använt dessa tekniker för att lägga 35 av Bibelns böcker på minnet under hela sin tid som pastor.

Jag brevväxlade nyligen med Davis om hans bok, metoder och varför kristna bör memorera Bibeln.

I en tid då de flesta kristna har ständig tillgång till en bibel (i sina telefoner) varför är det ändå nödvändigt med utökad bibelmemorering?

Det fina med memorering är den djupare förståelse man får av att ständigt begrunda (“dag och natt” som Ps 1 säger) Guds Ord och av de renande effekterna i att ha ett sinne som är helt koncentrerat på Ordet istället för världsliga saker. Memorering är ett riktigt bra sätt att “förvandlas genom sinnets förnyelse” (Rom 12:2) eftersom det ger Ordet mycket mer koncentrerad tillgång till ditt hjärta. Det vilar inte stilla utan påverkar dig med större genomslagskraft.

Dessutom, att ha Guds Ord ständigt flödande genom sinnet förändrar sättet man talar på: “Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen” (Matt 12). Det gör att du kan vara redo att bemöta olika situationer i livet: frestelse, bön, vittnande, rådgivning, predikoförberedelse (för pastorer som jag), osv. Att ha Bibeln i en app är nyttigt, men det garanterar ingenting. Bibeln kan bara förvandla oss när den rör sig genom våra sinnen och har en överbevisande makt över våra hjärtan.

Vilka är de största fördelarna med att memorera hela kapitel eller böcker i Bibeln?

Guds Ord kommer till oss i paragrafer, för det mesta—alltså utvecklade tankegångar som berättar en historia (berättande, Evangelierna), lägger fram en lag (Moseböckerna) gör ett teologiskt argument (breven), har ett anförande mot Guds folk och deras synd eller uppenbarar framtiden för Guds folk (profeterna), eller med komplicerat bildspråk beskriver en apokalyptisk vision av framtiden (Uppenbarelseboken). Enskilda verser fångar inte själva tankegången och därför är det större risk att man tar dessa ur sina sammanhang.

Ju större del i Bibeln vi kan memorera, desto bättre. Jesus sa också: “Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”(Matt 4:4). Om man ska memorera enskilda verser dras man ofta till de mer “kända” verserna och missar med stor sannolikhet en del av de värdefulla sanningar som ligger gömda i de mer okända verserna. Att memorera hela böcker ger folk en känsla av att alla Guds ord är perfekta. Det är en ständig inlärningsprocess—en upptäcksfärd, där små detaljer blir otroligt levande. Jag bävar inför storheten i alla Bibelns ord, och detta beror till stor del på 30 år av memorering av mindre kända verser, och att förstå Guds vishet i varje bokstav.

Hur utvecklades denna memoreringsmetod?

Under de första åren då jag sökte memorera hela bibelböcker lärde jag mig direkt vad det handlade om: upprepning under lång tid. Sedan utvecklade jag några enkla tekniker för att repetera de nya verserna för att samtidigt ha kvar de gamla. Den process som jag har skrivit ner i boken An Approach to the Extended Memorization of Scripture var i stort sett färdig efter att jag filat på den i ca 2 år. Saker som att repetera hela boken på 100 dagar, och hur man memorerar större textstycken, och värdet av att memorera kapitel- och versnummer utvecklades under de första två åren.

Sista huvudingrediensen jag tillsatte var den ödmjuka insikten om att en normal människa (som jag) inte kan behålla precis allt på en gång, utan behöver fortsätta lära sig nya bibelböcker. Så jag lade till det rådet att efter de 100 dagarna så bör den som memorerar “kyssa boken farväl” och övergå till att lära sig ett nytt avsnitt ur Bibeln.

Jag påstår inte att detta är det enda, eller ens det bästa, sättet att memorera Bibeln, men det har fungerat bra för mig.

Vilka bibelböcker skulle du rekommendera att man som troende börjar med när man ska memorera Bibeln?

Jag skulle vilja rekommendera att man börjar med någonting relativt kort som verkligen griper tag i ens hjärta. Om de inte har någonting annat i åtanke, rekommenderar jag Efesierbrevet eftersom det är hanterbart och otroligt rikt för att vara så kort. Annars kan man börja med Filipperbrevet, 2 Petr, Rom 8, Bergspredikan, Hebr 11, osv. Men själv vill jag avsluta en hel bok, och där är breven en bra början.

I din bok An Infinite Journey: Growing Toward Christlikeness säger du att det finns två saker som en mogen kristen gör varje dag. Vilka är dessa två saker och hur relaterar de till utökad bibelmemorering?

I den boken säger jag att kristna inte bör låta en dag gå förbi utan bibelintag (läsa eller lyssna) och bön. Dessa är som två ben som vi går på för att komma fram på vår kristna resa i att växa till i kristuslikhet.

Ordet är vår tros föda; utan det kommer vår tro att vissna som en växt utan vatten. Bönen är väsentlig eftersom varje välsignelse vi behöver i våra liv bör sökas från Guds hand. Bönen är ett konstant uttryck för totalt beroende av Gud.

Bibelmemorering hjälper båda dessa saker. Jag skulle inte ersätta annan bibelläsning med bibelmemorering, utan jag tror att man bör kombinera kunskap på bredden (genom att läsa igenom Bibeln på ett år) med kunskap på djupet (genom att memorera en bibelbok) för att få ett optimalt bibelintag.

Bibelmemorering är en rik form av meditation som under dagen ger näring åt själen med Guds Ord. Memorering gör även våra böneliv mycket djupare genom att ge oss bibliska uttrycksmönster, löften och bud som vi kan lyfta upp inför Gud i bönen. En puritansk pastor har sagt att när vi ber, bör vi “Visa Gud hans Skrift; Gud älskar sitt ord.” Memorering hjälper oss att be mer effektivt.

An approach to Extended Memorization of Scripture finns som e-bok för endast $0.99.

Här är en äldre, kortare utgåva av boken i PDF.

Jjoecarter2_92_100[1]oe Carter är redaktör för The Gospel Coalition och medförfattare till How to Argue Like Jesus: Learning Persuasion from History’s Greatest Communicator. Du kan följa honom på Twitter.

 

 

Den första januari 2015 kommer vi starta en satsning för alla som vill vara med, där vi under året memorerar Romarbrevet 1-8. Martin Luther ansåg att alla kristna borde kunna Romarbrevet utantill. Så inför 500-årsjubiléet av Reformationen 2017 vill vi ta Luthers ord på allvar och memorera hela Romarbrevet. Mer information om hur man kan göra detta kommer under mellandagarna. Hör av dig om du vill vara med, så kan vi uppmuntra varandra.