Snar att höra och sen att tala

Jen Wilkin talar om vikten av att vara snar att höra och sen att tala, något som till stora delar har blivit bortglömt i vårt samhälle. Hon talar även om vikten att lära ut det till våra barn.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.