Sundhetstecken 2: Bibelteologi

Bibelteologi är ett annat av de nio sundhetstecknen för en församling som Mark Dever lägger fram i boken En sund församling, som finns att köpa här.

BIBELTEOLOGI
Utläggande predikan betyder inte att det inte spelar roll vad man säger.
Att det bara räcker att öppna, läsa och påstå att man förklarar Bibeln.
Resultatet är också viktigt. Det måste hänga ihop med resten av Bibeln.
Bibeln har ett specifikt innehåll—Gud uppenbarar Sig genom Ordet för oss.
Men vi kan missuppfatta texten. Så undervisningen måste vara riktig.
Det är skillnad mellan begreppen. Biblisk teologi—”systematisk teologi”–
–eller bibelteologi där man studerar hela historien fram till Kristi verk.
Gud har uppenbarat sig progressivt—en bild målas fram genom tusentals år–
–och når sin kulmen i Jesu liv, död och uppståndelse.
Hela Guds plan fokuseras i Kristus.
När vi har Bibelns helhetsbild kan vi rätt förmedla och tillämpa delarna–
–och leva mer konsekvent i Guds vilja och genom Hans nåd.
Det är extremt viktigt att pastorer ser hur hela Bibeln hänger ihop.
Så att de inte bara förstår texten, utan hur den passar in i helheten.
Detta hindrar oss från att rycka texter ur sammanhanget–
–tillämpa dem fel, ge felaktiga löften…
Bibelteologi innebär att man förstår vad Gud gjort genom historien–
–genom Israel och i Nya Testamentet: Jesus, Anden och apostlarna.
Att vi lär ut detta tydligt och att vi själva tror på det.