Sundhetstecken 4: Omvändelse

En biblisk uppfattning om omvändelse är det fjärde av de nio sundhetstecknen för en församling som Mark Dever lägger fram i boken En sund församling. Boken finns att köpa här.

Paulus skriver till korinthierna i 2 Kor 13:5-
-att de ska pröva sig själva för att se om de är i tron.
Alltså för att se om de är kristna. Varför ska de pröva sig själva?
Vet de inte bara att de har bett en frälsningsbön eller beslutat sig?
Nej, enligt Paulus kan man tro sig vara kristen men inte vara det.
Det kan låta väldigt skrämmande, men det behöver det inte vara-
-när vi förstår evangeliet, Guds nåd och vad sann omvändelse är.
Enligt Bibeln är sann omvändelse en förändring.
Man omvänder sig från synden och förtröstar på Kristus.
Man går från att vara avgudadyrkare—till att dyrka Gud.
Från att tjäna sig själv, till att tjäna Gud.
Man lämnar ett liv i synden och vänder sig till Kristus.
Man omvänder sig från ett liv i synd till Gud i förtröstan på Hans Son.
Det är Guds nåd som gör denna radikala förvandling i ens inre.
Det är vi som omvänder oss och förtröstar på Kristus.
Jesus sa: “Omvänd er ty himmelriket är nära.”
Vi förstår också att det i grund och botten är Gud som handlar.
I omvändelsen ger Gud oss nytt liv. Han uppväcker oss från andlig död.
Vi är födda på nytt genom den helige Ande.
Omvändelse är en mänsklig handling som Gud har gjort möjlig.
Man måste förstå att människan är ansvarig, men Gud ligger bakom den.
Vi får kalla människor till omvändelse men samtidigt lita på att Gud verkar.
John Newton sa en gång:
Käre Gud, jag bekänner att jag inte är vad jag borde.
Jag är inte vad jag vill vara. Jag är inte vad jag kommer att vara.
Men genom Din nåd är jag den jag är. Jag är inte den jag en gång varit.
Det är det stora hoppet för oss som är sant omvända.
Genom Guds nåd… —Vi är inte framme än, men vi är inte vad vi varit.
Vi är nya skapelser i Kristus, och detta är en underbar verklighet-
-som alla sant kristna känner.