Sundhetstecken 6: Medlemskap

En biblisk förståelse av medlemskap är ett av de 9 sundhetstecken som Mark Dever tar upp i boken En sund församling.

EN BIBLISK FÖRSTÅELSE AV MEDLEMSKAP
Församlingen är Kristi kropp.
Paulus beskriver det som en kropp med kroppsdelar.
Så vi kristna är delar i denna kropp, får i en hjord. Del av familjen.
Bibeln kallar oss att vara förenade som en församling-
-som en konkret grupp kristna tillsammans i livet.
Vi ska sätta oss under församlingsledarnas och församlingens tillsyn.
Jag bygger in mitt liv i denna gemenskap, vilket kallas medlemskap.
Medlemskap är till stor hjälp för att tänka igenom ansvaret som pastor.
Vilka är de som jag har särskilt ansvar för?
Jag har ansvar i alla relationer till både kristna och icke-kristna.
Men vilka är de får jag har uppdraget och ansvaret för att vara herde?
Folket måste veta vilka de ska lyda—enligt Hebreerbrevet 13.
De måste känna till varandra, annars kan de inte leva ut Matteus 18.
Det visar på vår andliga förening med Jesus, vårt huvud.
Och därmed är vi förenade med varandra. Det är alltså ett synligt uttryck–
–för den andliga förening Gud skapar genom Kristus.
Detta går emot konsumtionssamhället—det handlar inte bara om dig och Jesus–
–utan om oss som gemenskap.
Vi ska uppmuntra och tillrättavisa varandra och växa tillsammans i Kristus.
Och denna gemenskap säger något om Honom som vi inte kan på egen hand–
–p.g.a. den kärlek som finns emellan oss.
Om man inte har medlemskap, och inte kan se vilka som är med eller inte–
–så missar man det viktiga engagemang som Nya Testamentet talar om.