Sundhetstecken 7: Församlingsdisciplin

Nr. 7 av de 9 kännetecknen på en sund församling är biblisk församlingsdisciplin.

 

BIBLISK FÖRSAMLINGSDISCIPLIN
Församlingsdisciplin är som den andra sidan av medlemskapet.
“Disciplin” i grunden handlar ju om kyrkans undervisning och fostran.
Men idag syftar man oftast på uteslutning från medlemskapet.
Man säger formellt att de inte bör komma till Herrens bord.
Församlingsdisciplin sker ju i huvudsak genom fostrande undervisning.
Vi lär varandra vad Guds Ord säger om hur vi ska leva.
Konstruktiv, fostrande disciplin är nog det mest kärleksfulla vi kan göra.
Eftersom vi älskar varandra, som föräldrar sina barn, eller vänner, får vi–
–ibland tillrättavisa dem för deras bästa, när de inte ser faran de är i.
Och vi kallar dem till omvändelse, till förnyad gemenskap med Herren.
Bestraffningen är till för korrigering, för att man ska ändra sig.
Det är inte hämnd, hämnden tillhör Gud, vi är alla syndare.
Men kristna omvänder sig från synderna och tuktan är för–
–de som påstår att de omvänt sig men inte har det.
Korrigerande disciplin är inte sista steget före uteslutning.
Det bör pågå i vanliga relationer där vi kärleksfullt förmanar varandra.
Så disciplinen är ett helt projekt där vi bygger upp varandra i tron.
Både genom att uppmuntra och undervisa, och tillrättavisa när vi ser synd.
Konstruktiv och korrigerande disciplin är till för att bygga upp kristna.
Ibland måste man, som i skolan, hota med underkänt betyg.
Om det du säger inte stämmer med hur du lever, får du underkänt!
Vi vill istället hjälpa dig få högsta betyg!
Kanske du måste bli utestängd för att förstå att Kristus kallar dig–
–till ett annat liv. Det är det enda kärleksfulla man kan göra.
Det krävs mod, motiverat av äkta kärlek till Gud och medmänniskan.
Om vi är rädda för konflikt eller granskning, undviker vi disciplin.
Men om vi vill ära Herren och lyda Hans Ord kommer vi på–
–hur vi även i dagens samhälle kan utöva församlingsdisciplin.