Sundhetstecken 8: Lärjungaskap & tillväxt

Nr. 8 av de 9 kännetecknen på en sund församling är att man främjar lärjungaskap och tillväxt.

FRÄMJANDET AV KRISTET LÄRJUNGASKAP & TILLVÄXT
Ett av de bästa sundhetstecknen på en församling är–
–när man ser människor växa i Kristus.
Man ser dem lita på Kristus genom cancer, framgång, när de har småbarn.
En mycket viktig sak vi pastorer måste göra är att arbeta för att odla-
-meningsfulla, sammanlänkade relationer som ger växt.
Så att vi hjälper varandra att vara trogna Herren, lyda Hans bud–
–och leva värdigt Hans namn. Det är så vi växer.
En viktig sak i lärjungatränande relationer i församlingen är att–
–i en värld uppslukad av kommentarer och ett oupphörligt flöde av åsikter–
–från människor som egentligen inte är mer erfarna än oss, är att man ger–
–möjlighet att komma ifrån allt detta och få ett annat perspektiv på livet.
Unga män måste få rådfråga pastorer och lära sig av deras exempel.
Så skrev Paulus till Timoteus.
“Du vet hur jag levt och lidit och prövats.” Timoteus skulle följa exemplet.
Varje pastor borde ta sig an yngre killar och lärjungaträna dem.
Alla pastorer och kristna kan lära upp yngre och föra vidare tron.
När Herren förde människor till mig, som investerade i mig–
–och jag såg evangeliets frukt i mitt liv, ville jag lärjungaträna andra.
Anden använder förkunnelsen för att man ska växa i evangeliet.
Och det finns inget viktigare än det.