Sundhetstecken 9: Bibliskt ledarskap

Det nionde kännetecknet på en sund församling är bibliskt ledarskap.

BIBLISKT FÖRSAMLINGSLEDARSKAP
En av de viktigaste delarna i en sund församling är sunt ledarskap.
I Nya Testamentet läser vi om människor som kallas “äldste”.
Nya Testamentet ger exempel på att en lokal församling har flera äldste.
Ledare kommer att prägla församlingen. Vi står som förebilder och lärare.
Vi kommer oundvikligen att forma och lära medlemmarna att bli lika oss.
Och det är jättebra—om vi efterliknar Kristus! Annars blir det katastrof.
Så ledarna ska vara små bilder av Herren Jesus.
Ledarskapet ska vara en motkultur—inte själviska eller ute efter egen ära–
–utan för andras bästa, ett självuppoffrande ledarskap, som kostar.
En ledare som sätter andra före sig själv.
Genom Guds nåd har jag fått tjäna med andra äldste i min församling.
Det har varit till stor nytta att få sitta tillsammans med dem.
Riktigt tuffa situationer har kommit upp och jag har behövt vishet.
Att dela denna pastorsbörda tillsammans har varit till nytta för mig–
–och även till stor nytta för församlingen och de vi försöker hjälpa.
Som pastor gläds jag att få dela ledarskapet med andra män i församlingen.
Ledare är en gåva till församlingen och äldste en gåva till pastorn.
Jag kan inte allt själv, så jag behöver flera personer med olika gåvor.
Gudfruktiga män som kan sporra mig.
Se till att du har män som har kvalifikationerna i Titus 1 och 1 Tim 3–
–som församlingen har erkänt som äldste. Be tillsammans att Gud ska–
–växa församlingen till mer och mer hälsa.