Ta med jobbet utomlands – upptäck Business for Missions (”Mission genom företagande & entreprenörskap”)

Ta med jobbet utomlands – upptäck Business for Missions (”Mission genom företagande & entreprenörskap”)

Har du någon gång tänkt på att syssla med business for missions (”mission genom företagande & entreprenörskap”)? Det borde du göra. Låt mig ge några glimtar av hur det kan se ut.

Nyligen satt jag på en asiatisk restaurang i London och pratade med en tidigare medlem i den församling i Washington DC där jag hjälper till i ledningen. Året innan hade han och hans unga familj flyttat till London för att hjälpa till i en församling med många problem i närheten. Han gjorde detta som en trogen församlingsmedlem med ett vanligt jobb. Alldeles nyligen hade han blivit äldste i församlingen och hans pastor (tillika en av mina vänner) anförtrodde mig senare att den här trogna familjens närvaro fick honom att fortsätta arbetet i det post-kristna Londons steniga jord.

Det där var en bild, här är en annan. Bara en månad tidigare hade jag suttit på en omodern Kebab-restaurang i ett oroligt hörn av Centralasien. Jag besökte en annan ung familj från vår församling i Washington DC. Även de hade nyligen flyttat och börjat arbeta i en stad som låg bara några kilometer från Isis frontlinjer. Familjen anslöt sig till ett missionärspar som arbetade på heltid och som hade skickats ut ett år tidigare. De såg inte sig själva som missionärer som planterade församlingar på heltid, utan de älskade helt enkelt att hålla på med ideellt utbildningsarbete bland flyktingar. På kort tid blev de användbara för sin lilla internationella församling. Säkert pågick det andlig kamp runtomkring dem men den här familjen verkade förväntansfull inför framtiden.

Det har varit glädjande att se den här typen av scenarier upprepa sig under två decennier. Vanliga människor upptäcker hur de ska använda sina gåvor och kallelser för att stödja arbetet för evangeliet på problematiska platser, inte som församlingsplanterare eller ”missionärer”, utan som vanliga, trogna kristna.

Människor använder många olika namn för denna typ av verksamhet: Business as Missions, Mobilized Marketplace Professionals (MPPs), tältmakare, Mission
genom företagande & entreprenörskap, livsförvandlande företagande. Vissa namn passar bättre än andra. En del har ett visst teologiskt bagage som inte är oproblematiskt. Men alla är variationer på samma tema: kristna som kommer in i en kultur via sitt jobb kan få ingångar samt ekonomiska och sociala fördelar som människor i ett församlingsyrke inte får. Dessutom, på besvärliga platser kommer de att kunna hjälpa dem som arbetar heltid i församlingstjänst.

Om du aldrig har tänkt på att ta med ditt affärsjobb utomlands för evangeliets skull kanske du ska göra det. Här är några saker som jag har lagt märke till de senaste 20 åren när jag stöttat den här typen av arbete.

1. Inse behovet av gemenskap.

När människor till en början funderar på att flytta jobbet utomlands för evangeliets skull, föreställer en del sig pionjärarbete på onådda platser. Istället borde de flesta tänka på att utomlands gå med i redan etablerade församlingar och inte röja ny mark bland onådda. Alla behöver känna gemenskap, ansvar och få hjälp att leda. Strukturer för att stödja församlingen som hämtas tusentals mil ifrån är inte optimala. Istället bör du söka upp en bra lokal församling som talar ett språk som du förstår, eller som åtminstone har ett starkt lokalt missionärsteam som kan uppväga detta. Det är sällsynt att en person kan arbeta mer än 40 timmar i veckan i en ny kultur och samtidigt ta hand om sig själv och familjen på ett bra sätt utan en församling.

2. Inse att en lokal församling alltid är bästa plattformen för tjänst.

Att flytta till en plats med en fungerande lokal församling som talar ett språk du förstår är inte det enda du bör överväga. Ännu bättre är om huvudfokus för din tjänst är att stödja församlingen. De mest framgångsrika yrkesarbetande kristna som jag sett gör just detta.

Det kan vara svårt att se hur så mycket fruktbart arbete kan åstadkommas genom gemenskap, samarbete och vittnesbördet hos en lokal bibeltroende församling. Men sådan frukt kan bli tydlig i en ny kultur. Undervisning, nätverk och gemensamt offentligt vittnesbörd från en lokal församling förmedlar till och med en ännu mer kraftfull bild av evangeliet än vad vårt privata vittnesbörd på arbetsplatsen förmår göra. Det är sant att det kanske finns platser där det ännu inte finns en församling att knyta an till, och det kanske finns ställen där yrkesarbetande kristna behöver slå sig ihop med några missionärsfamiljer. Men de flesta människor blomstrar andligt sett när de har en lokal församling som fungerar som centrum för deras liv och tjänst. Och det finns sådana små församlingar överallt i världen.

3. Ha optimistiska och realistiska förväntningar.

De flesta kristna önskar inte och känner sig inte heller utrustade för att vara heltidsanställda i en lokal församling. Och de flesta av dem är ganska nöjda med den livsstil och de relationer Gud har gett dem. Personligen tillbringade jag nästan 20 år av mitt liv som företagare eller anställd och fann som kristen stor glädje i det. Men likväl är det så att yrkesarbetandemänniskor i allmänhet har mycket mindre oinskränkt tid att ägna åt evangeliets tjänst än en heltidsanställd församlingsarbetare.

Samma sak gäller för människor som flyttar utomlands och har ett jobb vid sidan av arbetet för evangeliet. De kommer inte att ha lika mycket tid att studera språk eller att stödja olika delar av församlingsarbetet som en heltidsmissionär. Den goda nyheten är att det som de gör kan vara mer strategiskt om de är på en plats där antalet bibliskt kristna är få och befinner sig på långt avstånd ifrån varandra.

4. Inse att detta inte är samma sak som att bli utsänd som missionär.

I Tredje Johannesbrevet beskriver aposteln Johannes den slags person som kristna historiskt sett kallat missionär. En som har sänts ut av en församling för att göra Jesu namn känt och som är beroende av församlingen (inte av hedningarna) när det gäller stöd. Och Johannes befaller kristna (han använder det påträngande orden ”det är vår plikt”) att stödja sådana personer och samarbeta med dem i evangeliets sanning.

Med andra ord, att flytta utomlands med sitt jobb för att arbeta vid sidan av en församling eller ett missionärsteam är inte samma sak som att vara missionär, men det är absolut värdefullt. Jag inser att en del människor kommer att känna sig förolämpade av denna uppdelning. Men jag tror att de flesta av oss förstår den. Alla är inte lärare eller äldste i församlingen men alla har en viktig roll (1 Kor 12:12–31). ”Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville.” Du behöver inte ha en titel eller en speciell tjänst för att vara till välsignelse i arbetet för Jesus Kristus.

5. Inse varför ”business for missions” är så bra.

De flesta av oss måste försörja oss med ett jobb. De flesta av oss kommer aldrig att få njuta av förmånerna (och bördorna) som en heltidstjänst för evangeliet för med sig. Både Första och Andra Tessalonikerbreven målar upp en ganska tydlig bild av det vanliga, goda, vardagliga och självförsörjande kristna livet. Men många av oss kan välja var vi ska bo. Och här ger den kristna friheten oss ett brett utbud av möjligheter. Vissa kanske väljer att lämna en församling de älskar för att hjälpa till att plantera en församling på andra sidan av stan. En del vill gräva djupt och stanna i den egna församlingen, till och med på bekostnad av spännande nya jobb eller möjligheter. Och några kanske väljer att bryta upp från sitt liv och flytta till ett annat land för att uppmuntra arbetet för evangeliet på platser där arbetarna är få. Allt detta är bra. Allt är en del av de vanliga vägar som Gud använder för att hans församlingar ska växa i mognad och för att evangeliet ska spridas. Fundera alltså på vad som kan vara tänkbart för dig och var ditt liv kan bli så fruktbart som möjligt.

6. Ta hjälp att utvärdera dig själv och undersöka alternativ.

Kristna bör tänka efter väldigt noga innan de tar med sig sitt jobb och flyttar iväg från en församling där de just nu växer och trivs. Andlig hälsa är inte något man ska ta lätt på. Detta gäller särskilt för kristna som funderar på att flytta till en specifik plats och ansluta till ett lokalt sammanhang i en annan kultur. Alla kan inte göra det. Vi behöver vara öppna för pålitliga vänner som ber oss att stanna. Lämpliga kandidater för att flytta utomlands är kristna som kommer att vara drivande i tjänsten, inte kristna vars behov och utmaningar kräver mycket pastoral omsorg. Det krävs en hel del ödmjukhet för att ta emot den här typen av feedback. För en del av oss kan det just nu vara mest strategiskt att stanna kvar och fortsätta att växa andligt.

För dem som funderar på att flytta med tanke på evangeliet, kan ödmjukhet snarare innebära att ta hjälp att fundera kring ett par ställen, än att se hela världen som sitt arbetsfält. Börja med att tänka på de platser utomlands där din församling redan har ett arbete. Finns det en internationell församling eller ett stabilt missionsteam i den stad dit du funderat på att flytta? Hur skulle du som medlem i församlingen kunna hjälpa till och uppmuntra ledarna? Det kanske inte är ditt förstahandsval men så småningom kommer du inse att det nästan alltid är viktigare att arbeta med rätt människor än att hitta den perfekta platsen.

Fundera också på vilka missionsorganisationer din församling samarbetar med och om de har några resurser. Min egen församling arbetar med the ”International Mission Board of the Southern Baptist Convention”. Denna missionsorganisation har ett ”Global Cities Initiative” som vill hjälpa församlingar att se hur de i sin tur kan hjälpa medlemmar att genom sina jobb stötta heltidsmissionärer i några utvalda städer. Era egna missionärer eller organisationer kanske kan ge liknande stöd.

7. Business for mission är ingen ”quick fix” – så vad är det då?

Många som startar en flyttprocess upptäcker snart att det krävs mycket arbete att hitta ett jobb och flytta till andra sidan jordklotet! När de väl är där blir människor ibland dessutom besvikna över hur mycket livet liknar deras gamla liv i hemlandet. Man tar hand om barnen, går till jobbet, lär känna grannar, delar evangeliet när man kan, stöttar arbetet i den lokala församlingen, fortsätter att så frön, väntar och hoppas. Nu kan dessutom hindren när det gäller språk och kultur göra att allting tar längre tid än hemma.

Business for mission är ingen ”quick fix” när det gäller missionsarbete – som om denna strategi skulle revolutionera missionsarbete och göra allting enkelt.

Men bara för att något inte garanterar en snabb och enkel väg till att få se evangeliet bära frukt behöver det inte vara dåligt. Tvärtom gör det saken mer verklig och normal och är det som Bibeln säger att vi kan förvänta oss.

När vi ger ut Guds ord och värnar om evangeliet, när vi lever heliga och kärleksfulla liv, när vi förkunnar evangeliet för världen och lärjungatränar församlingsmedlemmar, när vi utbildar pastorer, sänder ut missionärer och planterar nya församlingar och överallt uppmuntrar till trofasthet, då lovar Gud att våra ordinära ansträngningar kommer att resultera i ett extraordinärt slut. I Guds hand påverkar en liten och vanlig trofasthet evigheten.

Så kanske du eller någon i din församling kan leva ett sådant ”vanligt” liv bland trossyskon på en plats där trofasta kristna är en på miljonen snarare än en på tio. Vad tror du om det?

Dina vanliga gåvor och talanger kan bli en skatt för en församling i Malaysia, London, Istanbul eller Dubai. Jo, det kommer fortfarande att finnas ett enormt behov av pionjärer och heltidsmissionärer som är utsända av församlingar. Nej, detta kommer inte att vara det enda redskapet för att öppna världen för Jesus. Visst, detta är inte strategin för helt onådda platser eller ensamvargar. Men det kan vara ett fantastiskt sätt för många kristna att använda sina liv som en liten, härlig del av Jesu visa plan att använda den enkla, vanliga och till och med vardagliga trofastheten hos sitt folk för att visa upp sin härlighet för universum (Ef 3:10). Och detta är inget dåligt alternativ när det gäller att göra sitt jobb och använda sitt liv.

Av Andy Johnson

Copyright 2020 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org