Tim Keller om vikten av att lära barn en katekes (svensk text)

Vi har minst lika stor anledning att lära barn en katekes idag, som de tidiga protestanterna.

 

 

Det är så viktigt att lära barn en katekes på 2000-talet!
De flesta katekeser – de protestantiska – skrevs när kyrkan sökte forma kristna-
-som vuxit upp i en medeltida, romersk-katolsk, kultur.
De ville att katekeserna skulle forma de kristna som uppfattat protestantismens-
-läror om nåden och rättfärdiggörelsen.
Grundtanken var att förebygga att kristna anpassas efter kulturen.
Och vi har ju minst lika stor anledning att göra detta idag.
Den sekulära kultur som råder idag är skäl nog att lära våra barn en katekes-
-så att de inte anammar den här kulturen, utan istället formas efter Bibeln.
Själva metoden med katekesen är också viktig. Det handlar om memorering-
-vilket alltid leder till meditation. Memorerar du någonting kan du det utantill.
När du memorerar och repeterar får du riktigt begrunda och meditera över det.
Katekesen leder alltså till memorering och meditation.
För det andra skapar katekesen kategorier i barnens unga sinnen, som fack.
Ett litet barn lär sig katekesen, men förstår inte mycket-
-av de olika kategorierna; Gud, den helige Ande, frälsning, synd…
Men med åren, då du gett barnen dessa kategorier genom katekesen-
-så fylls facken med erfarenheter, annan undervisning och predikningar.
Då barnen alltså fått kategorierna, kan de med åren mer och mer leva sig in-
-och förstå kategorierna.
En annan bra sak med katekesen är att alla deltar.
Barnen lyssnar inte bara passivt på dig där du håller föredrag.
Vi ställer frågor och barnen kommer med svaren.
Ställer man frågor på det sättet faller det sig naturligt att diskutera dem.
Det betonas också att barnen ska börja behärska materialets innehåll.
De sitter inte bara och lyssnar på dina föreläsningar.
På grund av allt detta är både katekesen som metod och uppdrag-
-av oumbärlig vikt idag.

 

Timothy KellerTim Keller är förstepastor i Redeemer Presbyterian Church (PCA) i Manhattan, New York. Han är också en av grundarna till och vice ordförande i The Gospel Coalition. Två av hans böcker finns tillgängliga på svenska och kan köpas här. För mer resurser av Tim Keller, besök Redeemer City to City.