Pastor, tolka både din församling och din text

Bryan Chapell pratar om hur viktigt det är att inte bara tolka den bibeltext du predikar från, utan även att känna din församling för att kunna hitta tillämpningar som är användbara för just din församling.

Pastor, tolka både din församling och din text
Jag ser tillbaka med fasa på tiden när jag
började predika i en liten församling på landet
medan jag fortfarande studerade teologi och körde dit på söndagar,
en timme tog det, till en församling med bönder och gruvarbetare.
Jag tog med mig mina anteckningar från systematisk teologi till predikstolen
och att lära dem systematisk teologi trodde jag var att predika.
Mitt råd är att djupa studier är viktiga
men inte det viktigaste för en predikan.
Lika viktigt som djupa studier är en djup förståelse
av de personer du predikar för.
Den förståelsen tar oss från “faktapredikningar”, att ge en massa fakta
och information, till att säga att det är lika viktigt
att förklara vad texten betyder som hur texten kan tillämpas.
Vad gör det för skillnad i ditt liv?
Hur gör den skillnad i hur du lever och behandlar dina barn?
Jag avskyr att tänka på vilket tålamod de hade med mig.
Jag ger dem grekiska och latin samtidigt som de säger
“Pastor, min dotter kom inte hem igår. Förstår du vad jag går igenom?
Förstår du hur mitt liv är?”
Det påminner oss om att vår predikan inte bara är djupare studier
av texten utan även att förstå Guds folk.
Vi ska tolka både församlingen och texten.
Men så mycket av det handlar om en pastors känslighet.
Är vi villiga att inte bara tänka på textens information utan
även de situationer vårt folk går igenom.
Jag tror det betyder att vi alla har en ideal bild av hur det skulle vara
att vara i en församling där vi fick 40 timmar per vecka till att skriva
predikan, och vi tror att vi skulle kunna skapa mästerverk.
Förmodligen skulle du inte kunna det, för om du isolerade dig
så skulle du ha underbara sanningar att säga om Guds ord, men det skulle
inte vara nära den jord som människor lever och bor på.
Så mitt bästa råd är att förstå att det är lika viktigt att studera
Ordet som att förstå vilka omständigheter de människor Gud har gjort dig
ansvarig för går igenom.
Så ta med Ordets sanning till Guds folks problem och det kommer att
öka betydelsen av det du säger markant, och ge stor kraft
till sanningen i Guds ord.