Två anledningar till att Jesus dog på korset

Två anledningar till att Jesus dog på korset

Varför dog Jesus?

Från ett mänskligt och historiskt perspektiv är svaret enkelt. De judiska ledarna sammansvor sig mot honom, Judas förrådde honom, Herodes och Pilatus ställde honom inför rätta och de romerska soldaterna avrättade honom.

Ett antal enskilda och grupper var ansvariga för hans död. Som Lukas uttrycker det, ”… med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom” (Apg 2:23).

Men det finns även en annan aspekt att ta med i beräkningen. Som Apostlagärningarna 2:23 också säger: ”Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad …”. För att komma åt det centrala i frågan varför Jesus dog måste vi tänka utifrån Guds synvinkel. Teologiskt sett kan vi från Guds perspektiv nämna två huvudanledningar.

1. Jesus dog för att föra oss närmare Gud

”Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud” (1 Petr 3:18).

Beslutet att föra oss till Gud antyder att vi, innan Jesus dog, befann oss långt ifrån honom. På den punkten är apostlarna Paulus och Petrus eniga: ”Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod” (Ef 2:13).

För att vi skulle kunna närma oss Gud måste problemet med vår synd först tas itu med: ”Så led också Kristus en gång för era synder” (1 Petr 3:18). Bibeln är rak på sak när det gäller mänsklig olydnad och dess konsekvenser. Jesus beskriver ibland sina lärjungar som onda (Matt 7:11) och Paulus säger i Romarbrevet 6:23 att ”syndens lön är döden”. Alla människor står med skuld inför Gud; våra synder skiljer oss från honom som är alltigenom helig och fullkomligt rättvis.

Att Jesu död är ställföreträdande är den centrala tanken för att förstå hur Gud hanterar synd och erbjuder oss förlåtelse. För att föra oss till sig ”… led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe” (1 Petr 3:8). Om ”de orättfärdiga” är vi så är Jesus ”den rättfärdige”. Han som ”inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd” (2 Kor 5:21) – vår synd – för att vi skulle få nåd.

Nya testamentet använder flera levande bilder för att förklara det faktum att Jesus dog i vårt ställe. Till exempel så betalade Jesus priset för vår frälsning när han gav ”sitt liv till lösen för många” (Mark 10:45). Jesus försonade oss med Gud genom att själv bära våra synder (1 Petr 2:24). ”Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod” (Rom 3:25) och på så sätt låtit Guds vrede drabba vår orättfärdighet.

Fadern är arkitekten, Sonen den som verkställer och Anden den som tillämpar försoningen.

Paulus påminner oss om att Jesu död i vårt ställe är av största vikt, och att den skedde i enlighet med (Gamla testamentets) Skrifter (1 Kor 15:3). Hans död fullbordar det gamla förbundets offer, som syndoffret, påskalammet och syndabocken på försoningsdagen. Han är den lidande tjänaren som blev ”genomborrad för våra brott” (Jes 53:5).

Ibland ger välmenande predikanter ett falskt intryck av att Jesus genom att dö för oss övertalade en motvillig och hämndlysten Fader att visa barmhärtighet. Sanningen är den att det var av kärlek som Gud sände sin Son, och Sonen gav sitt liv frivilligt: ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv” (2 Kor 5:19).

Alla tre personerna i Treenigheten är alltså inblandade i vår frälsning. ”Han [Jesus] har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud” (Hebr 9:14). Som Graham Cole beskriver det, Fadern är arkitekten, Sonen den som verkställer och Anden den som tillämpar försoningen.

2. Jesus dog för att uppenbara Guds väsen

Det var inte så att vi inte visste något om Gud innan Jesu död. Hans gudomliga omsorg om skapelsen avslöjar hans kärlek, och hans löften till Abraham visar hur han bryr sig om hela världen. Men vid korset ser vi höjdpunkten av hans förbund med Israel, och vi bevittnar det slutliga och dramatiska beviset på hans kärlek och rättvisa.

Två texter från Romarbrevet klargör detta: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare” (Rom 5:8). Jesu död skingrar alla tvivel på att Gud älskar oss. Den försäkrar oss om att oavsett vad livet utsätter oss för, kan vi lita på att ”han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?” (Rom 8:32).

Jesus dog också för att bevisa Guds rättvisa: ”Honom har Gud ställt fram som en nådastol … Så ville han visa sin rättfärdighet” (Rom 3:25-26).

Vid korset ser vi inte endast Guds kärlek utan också hur allvarligt han ser på vår synd.

Gud förlåter oss inte genom att blunda för vår synd eller genom att ha överseende med den. Förlåtelsen har ett högt pris för den som blivit utsatt för det onda. Och vid korset ser vi inte endast Guds kärlek utan också hur allvarligt han ser på vår synd.

På andra ställen i Nya testamentet får vi också veta att Jesus dog för att visa på Guds vishet, kraft och ära.

Att ha sin stolthet i korset

Det finns många andra anledningar till att Jesus dog, bland annat för att besegra ondskan, för att inviga det nya förbundet och för att ge oss ett exempel på uppoffrande kärlek. Men två av de avgörande skälen är att föra oss till Gud och att uppenbara Guds väsen.

Vad hade det blivit av oss om inte Gud hade sänt sin Son för att dö för oss? Utan korset hade vi varit ”… främmande för livet i Gud därför att [vi] är okunniga och förhärdade i [våra] hjärtan” (Ef 4:18).

Du kanske känner till talesättet, ”Ett husdjur har man för livet, inte bara för sommaren”. Jag är frestad att föreslå ett annat: ”Jesu död handlar om livet, inte bara om påsken”. För det är korset, konstaterar Leon Morris, som ”dominerar Nya testamentet”.

Efter många år som kristen och nästan 30 års undervisning i teologi har jag blivit mer och mer övertygad om att Jesu död förändrar allt. Min bön är att var och en av oss ska stämma in med Paulus när han säger: ”För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors” (Gal 6:14).

Brian Rosner (PhD, Cambridge) är rektor vid Ridley College i Melbourne, Australien. Han är författare till eller redaktör för mer än ett dussin böcker, senast Known by God: A Biblical Theology of Personal Identity (Zondervan, 2018). Brian är gift med Natalie och har fyra barn.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.