Varför många tonåringar lämnar församlingen

Ungdomar behöver få en världsbild som svarar på de svåra frågorna, inte en som lägger locket på frågorna med moralism och underhållning.

 

 

VARFÖR ÄR DET SÅ MÅNGA TONÅRINGAR SOM LÄMNAR TRON NÄR DE BÖRJAR PÅ COLLEGE?
Det är många tonåringar som lämnar tron när de börjar på college.
När jag åkte på college var jag väldigt ivrig att lämna kristendomen.
Det finns många olika skäl till att tonåringar gör detta.
Ibland handlar det om världens starka dragningskraft.
Så var det för mig, jag ville leva av världen, dess nöjen-
– och de förmåner man får av att vara en del av världen.
Andra gånger överger tonåringar tron för att den tro de fått har varit-
-tunn. Moralistisk, inte väl grundad i Skriftens sanning och hela historia.
Så börjar de på college och möter professorn eller kamraterna-
-som ställer svåra frågor som moralismen inte kan svara på.
De börjar tänka att det här kanske inte är sant.
Ett annat skäl till att tonåringar lämnar församlingen-
-är att de egentligen aldrig var med från första början.
De var bara där för de roliga ungdomssamlingarna och aktiviteterna.
De var där för att de hade vänner där, men inte för att de var troende-
-även om de döpts som unga.
Så vad kan vi göra åt dessa saker som församling?
Vi behöver tala till tonåringarna i ungdomsgrupperna som de-
-spirande vuxna som de är. Kalla dem till omvändelse och tro-
-till ett liv av lärjungaskap. Vi måste vara villiga att svara på-
-svåra frågor redan när de går på gymnasiet.
Vi behöver ge dem en världsbild, en helhet av Bibelns berättelse-
-som hjälper dem förstå livet. Inte bara en lista med förbud.
Så när de väl studerar vidare och möter andra världsbilder-
-och svåra frågor så har de resurser för att börja svara på dem.
Viktigast av allt är att vi inte underhåller tonåringarna.
Vi måste behandla dem seriöst, kalla dem till tro och integrera dem-
-i församlingslivet som helhet, och inte bara i en ungdomsgrupp.
Ungdomssamlingarna är roliga, men de är inte verkligheten.
De är inte en del av vuxenlivet. Vi måste börja integrera tonåringarna-
-i det verkliga församlingslivet, så att de, när de åker till skolan-
-inte har en ungdomsgrupp, utan en bra, lokal församling i närheten-
-som de vet hur man deltar i, drar nytta av och lever utifrån.
Översättning: Evangeliecentrerat.se|Copyright 2019 9Marks.|Used by permission.|Website:  www.9Marks.org