Att upptäcka framtida pastorer

När man låter David Helm, Mike Bullmore och Bryan Chapell tala en stund om evangeliskt arbete kommer de förr eller senare hamna i att tala om den sak de är mest entusiastiska över: att träna framtida pastorer. Så dessa var de självklara personerna att svara på frågan: “Hur upptäcker vi framtida pastorer i våra lokala församlingar?”

 

 

Jag är Bryan Chapell, rektor för Covenant Seminary och jag är här med-
-Mike Bullmore och David Helm. Idag talar vi om att upptäcka, lära upp-
-och ge möjligheter för unga förkunnare.
Vi har lite olika roller i hur Herren har kallat oss att göra detta.
David, vi börjar med dig. Hur upptäcker du unga förkunnare och vilken roll-
-har du i att göra det? Du tjänar ett par olika intressen.
Jag är både pastor och arbetar för organisationen Simeon Trust-
-som försöker utrusta människor att hantera Guds Ord.
Vad som är intressant med hur man upptäcker dem är förstås att det utgår-
-från den lokala församlingens verksamhet.
Och Bibeln är mer deskriptiv än preskriptiv.
Man kan gå tillbaka till och se hur Mose upptäckte Josua.
Man kan se på Paulus och Timoteus. Timoteus hade den perfekta kompetensen-
-som var av både judisk och hednisk släkt.
Senare har han en grupp resande killar som tycks ha valts ut geografiskt.
Men Bibeln har inte väldigt tydliga direktiv för hur man gör.
De måste vara trogna och kompetenta män.
Och enligt 2 Tim 2:2 är det inte enbart trogna killar i församlingen-
-utan man ska försöka upptäcka personer som har en särskild kompetens.
En kompetens i Ordet. Den här typen av killar letar vi alltid efter-
-och vi kallar dem köttätare.
Arbetar Simeon Trust med killar som vill påbörja pastorsrollen-
-eller försöker ni upptäcka dem redan innan de alls är predikanter?
Simeon Trust arbetar både med att ge pågående hjälp åt killar som redan-
-tjänar som pastorer i att hantera Guds ord.
Men vi lägger även resurser på vad vi anser vara lovande unga män-
-och hjälper dem med stipendium, i anslutning till en lokal församling-
-för att studera teologi. Så vi arbetar på två fronter, faktiskt.
Och Michael, du har varit seminarieprofessor och är nu pastor.
Hur upptäcker du potentiella predikanter i den roll du nu har?
Det har varit härligt att ha gått från att ha varit på seminariet-
-där det kommer personer som redan blivit upptäckta.
Huruvida det har gått till på ett bra sätt är en annan fråga.
Antingen är de självutnämnda, eller så har någon församling ansett-
-att de borde gå på seminariet.
Och att nu få vara i den lokala församlingen, på första parkett-
-och hjälpa en ung man avgöra huruvida han har en kallelse.
Det är utmanande för oss att använda det ordet, men Gud har tagit-
-hans liv i anspråk på något sätt, att vara pastor och arbeta med Ordet.
Det är underbart att få ha denna möjlighet inifrån den lokala församlingen.
Det är rätta stället att leta och förtrösta på att Gud faktiskt har-
-förordnat att män överlämnar Evangeliets tjänst till andra män.
Vårt jobb är att vara uppmärksamma efter särskilda saker-
-den typ av saker David talat om.
Mike, när du talar om självutnämnda personer.
Jag, som är på seminariesidan, känner också igen detta hos studenter.
Det bör förstås finnas en ömsesidig process av att identifiera predikanter.
Vi hoppas att församlingens ledarskap och gemenskapen tillsammans-
-säger att de tror att en person är begåvad.
Så att det inte bara är en person som har utnämnt sig själv.
Å andra sidan förväntar vi oss att någon säger:
“Gud verkar ha gett mig denna gåva och jag vill vara ledare.”
Bibeln säger ju att de som vill ha en ledarskapsroll önskar sig en god sak.
Finns det någonting mer? David sa ju att Skriften hjälper oss se dem.
Så finns det bibliska kvalifikationer, har han en längtan-
-och vad bejakar församlingen?
Missar jag någonting nu, finns det fler än dessa tre saker-
-som hjälper oss upptäcka unga predikanter?
Det handlar inte nödvändigtvis om att hitta kallelsen i tre kategorier:
En subjektiv, en objektiv och ecklesiastisk kallelse.
Vi försöker lära alla i församlingen om Evangeliets tjänst.
Men vi finner alltid vissa killar som är värda att iaktta.
Deras kompetens i Ordet är högre än andras.
De har stark karaktär och det borde alla ha. Men det är kompetensen i Ordet-
-oavsett om de lär barn i söndagsskolan eller vill arbeta med ungdomar.
De är killar som man lägger märke till.
Vi letar efter dessa när de är i universitetsåldern.
Vi söker köttätare, inte vegetarianer. Inte pastorer som bara är trevliga-
-och kan sköta anslagstavlan.
Vi vill ha köttätande killar som hungrar efter Ordet och som kan-
-leverera Guds Ord och leda Guds folk
Man behöver alltså leta efter en som äter kött…
Skämt åsido, ibland kan man upptäcka någon i församlingen och tycka-
-att han verkar ha en gåva för pastorstjänsten och förkunnelsen.
Men sedan säger man till dem: “Härligt, jag vill gärna att du börjar”-
-“arbeta med sjätteklassarna” och han svarar…
“Det var inte riktigt det jag tänkt mig.”
Vad visar en sådan attityd er?
Ja det har viss antydan om den pastorala karaktären som klart är en stor-
-del av ekvationen. Men vi förväntar oss inte att alla är där direkt.
Så där har man tillfälle att tala om en annan väsentlig beståndsdel-
-i trogen förkunnartjänst: Mannens hjärta och karaktär.
Men en av de kategorier David anförde här är väldigt praktiska.
Ordets tjänst kontra enbart predikan.
Vi tänker ju oss oftast söndag morgon, bakom predikstolen-
-och folket är samlat.
Sedan finns det Ordets tjänst – vare sig det handlar om att hålla en-
-söndagsskoleklass för sjätteklassare eller dela Ordet personligen med någon.
Man börjar se om en kille älskar Ordet, litar på Ordet, har en viss-
-förmåga och kunskap i Ordet.
Jag går ännu längre ner i åldrarna än det du sa – universitetsåldern?
Jag har faktiskt även börjat upptäcka dem bland högstadieeleverna.
Då handlar det inte om deras förmågor i Ordet, utan om de är mottagliga för-
-Ordet. En ung man som kommer fram efter predika och ställer frågor.
Ofta ser jag på den killen och tänker: Herre finns det någonting här som-
-vi behöver ta vara på?
Nu får jag pressa er lite eftersom vi börjar närma oss slutet.
Det finns ju en historisk debatt om när Paulus ger kvalifikationer för-
-pastorer och predikanter – är det en högkvalitet- eller lågkvalitetslista?
Han säger ju inte att man måste simma igenom de sju haven och bestiga-
-det högsta berget. Han talar om att sköta sitt hushåll väl.
När man alltså letar efter en som hungrar efter Ordet och kan-
-rätt utdela Ordet, är kompetent, och så vidare, hade du sagt att-
-Timoteus var kvalificerad? Den blyge Timoteus, så rädd och nervös-
-att han fått magproblem.
Måste alla visa upp idealbilden – eller, hur gör man med en person som-
-säger: “Jag tror jag är kallad men har svårt med vissa av dessa saker.”
David, hur hjälper du en sådan kille?
Vi får göra en åtskillnad.
Med aggressiva köttätare behöver vi göra ditt jobb som rektor lättare.
Du ser många som du vet ännu inte är redo att leda, men ändå säger de-
-att de är kallade till att bli pastorer.
Församlingen borde filtrera ut detta. Timoteus var ett bra exempel.
Var Timoteus feg eller insåg han bara att, när Paulus klev av scenen-
-behövde han kliva på scenen på en annan nivå? Han behövde påminnas om-
-att inte skämmas för det som var på väg, och förvalta det han fått-
-för att verkligen kunna leda ledarna.
Det är nog en bättre beskrivning av Timoteus än att han var rädd-
-och inte hade förmågan att ta steg framåt.
Mike, förväntar du dig att de som vill vara pastorer och predika-
-ska vara fullt färdiga innan du rekommenderar dem vidare utbildning?
Innan vi rekommenderar dem för vidare utbildning behöver de inte vara-
-fullt färdiga. Men det sker en gradvis övergång till att lära upp dem.
Både inom den lokala församlingen och sedan vid lämpliga tillfällen-
-behövs mer formell teologisk utbildning i olika former.
Men de behöver nå vissa delmål först.
Det finns en “milstolpe” som de behöver nå innan de är redo för nästa kliv.
Detta är vad som gör pastorstjänsten så intressant.
Den är oändligt intressant, det finns ingen formel utan man måste utöva-
-vishet i varje enstaka ögonblick.
Be Gud att ge dig urskiljning inför den här killen, samtidigt som du letar-
-efter objektiva saker.
Vi förväntar oss inte att människor blir fullt färdiga, de behöver uppvisa-
-grundsatserna i dessa kvalifikationer för pastorer och predikanter.
Samtidigt vet vi att det behövs upplärning.
Jag ska använda detta som en övergång att börja tala om upplärningen…
Översättning: Evangeliecentrerat.se|Med tillstånd.