Vad är en församling?

Vad är en församling?

En församling är en grupp kristna som regelbundet samlas i Jesu namn för att officiellt bekräfta och överse varandras medlemskap i Jesus Kristus och hans rike genom evangeliets förkunnelse, dop och nattvard. Den här definitionen är en aning otymplig, jag vet, men lägg märke till dess fem delar:

  • en grupp kristna;
  • regelbundna samlingar;
  • en församlingsvid utövning av bekräftelse och översyn;
  • syftet att officiellt representera Kristus och hans herravälde på jorden – de samlas i hans namn;
  • bruket av förkunnelse, dop och nattvard för dessa syften.

Precis som en pastors uttalande förvandlar en man och en kvinna till ett gift par, förvandlar de fyra senare punkterna en vanlig grupp av kristna som umgås i en park – vips! – till en församling.

Samlingen är viktig av flera orsaker. En är att det är där vi kristna offentligt förklarar vår högsta lojalitet. Det är en utpost eller ambassad som ger ett ansikte utåt åt vårt kommande rike. Och det är platsen där vi böjer oss ner inför vår kung, i det vi kallar tillbedjan. Världens faraoner må stå emot oss, men Gud hämtar de sina från folken för att tillbe honom. Han formar oss till sin stora församling.

Samlingen är också platsen där vår kung utövar sitt herravälde genom förkunnelse, dop, nattvard och disciplin. Evangeliets förkunnelse utlägger vårt rikes ”lag”. Det deklarerar vår kungs namn och förklarar det offer han gjorde för att bli vår kung. Det lär oss hans vägar och konfronterar oss i vår olydnad. Och det försäkrar oss om hans förestående återkomst.

Genom dopet och Herrens måltid höjer församlingen fanan och bär vårt rikes uniform. Det gör oss synliga. Att låta döpa sig innebär att bekänna sig till Faderns, Sonens och den helige Andes namn, samt att visa vår förening med Jesu död och uppståndelse (Matt 28:19; Rom 6:3–5). Att ta emot Herrens måltid innebär att proklamera hans död och vår gemenskap i hans kropp (1 Kor 11:26–29; jfr Matt 26:26–29). Gud vill att hans folk ska bli känt och urskilt. Han vill ha en gräns mellan församlingen och världen.

Vad är en församling? Det är den institution som Jesus instiftade och gav mandat att förkunna evangeliet om riket, att bekräfta dem som bekänner sig till evangeliet, att överse deras lärjungaskap och att avslöja bedragare. Allt detta innebär att vi inte ”går med” i en lokal församling på samma sätt som vi går med i en klubb. Vi underordnar oss den.

Av Jonathan Leeman

Copyright 2022 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org

För fortsatt läsning rekommenderar vi boken En sund församling, av Mark Dever, som mer utförligt diskuterar vad en församling är.