Vad är en lärjunge?

“Jesus visade oss att Hans lärjungar ska följa Honom helhjärtat.”

Juan Sanchez svarar på frågan: Vad är en lärjunge? Hur växer man i nåd och kunskap om Herren?

 

 

VAD ÄR EN LÄRJUNGE? HUR VÄXER MAN I NÅD OCH KUNSKAP OM HERREN?
Att vara en lärjunge är i grund och botten att vara en Kristi efterföljare.
Jesus visade oss att Hans lärjungar ska följa Honom helhjärtat.
Vi växer i nåd och kunskap om Kristus genom att förnya våra sinnen.
Vi har ett nytt hjärta och den helige Ande som bor i oss.
Gud har i Sin nåd även gett oss Sin uppenbarelse.
Andra Petrusbrevet 3 hjälper oss förstå, att genom kunskapen om vem Gud är-
-genom kunskapen om frälsningen och de löften Han gett oss…
…och genom tron på Gud och Hans löften förnyas våra sinnen.
Vi lär känna Honom mer och mer och växer i kunskap om Kristus.
Vi växer i att förstå löftena och nåden, som gör att vi kan förtrösta-
-på Honom mer och mer.