Vad är en vanlig frestelse för pastorer när det gäller att bygga och få församlingar att växa?

Aaron Menikoff pratar om vad som är en mycket vanlig frestelse för pastorer när det gäller att bygga församlingar och få dem att växa. Han poängterar att det i grund och botten är Gud som bygger sina församlingar efter sin vilja, och att det enda vi kan göra är att predika Guds ord.

Vad är en mycket vanlig frestelse för pastorer
när det gäller att bygga och få församlingar att växa?
Vad är en väldigt vanlig frestelse pastorer har
när det gäller att bygga och bygga upp församlingen?
Jag vet att för mig är det så frestande att tänka att
om jag bara var lite smartare, pratade lite tydligare,
lite roligare, lite djupare, lite längre, listan skulle kunna göras lång,
så skulle allt vara lite bättre och församlingen skulle växa
lite snabbare, eller mycket snabbare,
och det är så frestande att falla i den fällan.
Och Herren använder säkerligen de individuella gåvor
hos individer på unika sätt för att bygga upp församlingen.
Johannes Chrysostomos och Spurgeon, de var unikt begåvade män,
men ändå skulle ingen av dem säga att det var de som byggde församlingen.
Hela vägen tillbaka till Paulus,
som säger att allt han gjorde var att vattna, men Gud gav växten.
Så det är underbart hur denna sanning i 1 Kor-
att det är Gud som ger växten-
är en sanning som så många pastorer, inklusive mig själv, så snabbt glömmer.
I slutändan är det Gud som bygger sin församling,
och inte så kallade begåvade män.

Publicerad med tillstånd av 9Marks
Copyright 2020 9Marks. Used by permission. Website: www.9Marks.org