Vad är evangelisation?

Vad är evangelisation?

Svar

Evangelisation är att berätta de goda nyheterna om vad Jesus Kristus har gjort för att frälsa syndare. För att göra detta måste du berätta för andra att:

  1. Gud är helig (1 Joh 1:5). Han är alltings skapare (1 Mos 1:1).
  2. Alla människor är syndare som förtjänar Guds rättfärdiga, eviga vrede (Rom 3:10-19, Mark 9:48, Upp 14:11).
  3. Jesus Kristus som är fullt ut Gud och fullt ut människa, levde ett syndfritt liv, dog på korset för att lida Guds vrede i stället för alla som tror på honom och uppstod från graven för att ge sitt folk evigt liv (Joh 1:1, 1 Tim 2:5, Hebr 7:26, Rom 3:21-26, 2 Kor 5:21, 1 Kor 15:20-22).
  4. Det enda sättet att bli frälst från det eviga straffet och försonas med Gud är att omvända sig från synden och förtrösta på Jesus Kristus för sin frälsning (Mark 1:15, Apg 20:21).

Evangelisation är att berätta detta grundläggande budskap för andra.

Copyright 2019 9Marks.  Used by permission.

Website:  www.9Marks.org